Bhaiszadźja Joga :: Ajurweda :: Biblioteka Ajurwedyjska :: Bhaiszadźja Warsztaty
» Bhaiszadźja Joga » Biblioteka Ajurwedyjska » Woda Życia - Joga Uzdrowienia » Woda Życia V

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6260537
Ostatnia aktualizacja strony:
16-06-2017, 00:18
Woda Życia. Joga Uzdrowienia

Wprowadzenie
1. Promień Uzdrawiania. Korzenie Bhaiszadżja. Pole energii życia
2. Struktura SZU. Pięć stopni siły życia. Ośrodki energii
3. Czym jest Joga Uzdrawiania Guru Bhaiszadżja. Madhu Joga
4. Kim Jest Archanioł Rafael. Atrybuty. Przebaczenie
5. Naturalne oddychanie uzdrawia. Wszystko lecząca Wibracja
6. Symbolika dysku słońca. O dobroci. Archanioł Michał
7. Rytm natury: cykle słońca i księżyca. Energie Żywiołów
8. Uzdrawianie w Złotym Wieku Prawdy. Transmisja. Trójkąty
9. Osiem Ślubowań Zdrowia i Pomyślności. Dwanaście Przykazań1. Naturalne Oddychanie Uzdrawia!

Oddychanie jest całkowicie naturalnym aktem towarzyszącym człowiekowi od chwili jego urodzenia. Biblia powiada, że to Bóg tchnął w nozdrza człowieka tchnienie życia. Stwierdzono poprzez obserwację, że oddychanie małego dziecka tuż po jego urodzeniu jest bardzo spontaniczne, swobodne i głębokie. Dziecięcy sposób oddychania jest naturalnym oddychaniem, które mobilizuje cały organizm do użytecznej i efektywnej pracy. Objętość naszych płuc wskazuje na głębokość i intensywność niezbędnego nam oddychania.

Rozpoczynamy życie od wdechu, kończymy życie wydechem. Dziecko rodząc się, rozpoczyna swoją egzystencję od wdychania. Mistycy z tego powodu rozpoczynają od wdechu każdą nową pracę. Akt wdychania otwiera ku przyszłości. Dla mistyka każdy wdech jest narodzeniem się na nowo i skierowaniem ku przyszłości, ku temu, co nieznane. Kiedy przychodzi śmierć, umieramy oddając ostatnie westchnienie, które jest aktem wydychania. Życie opuszcza dotychczasową formę swojego przejawienia i znika w bardziej subtelnych wymiarach Rzeczywistości. Z wydechem pozbywamy się obciążeń i uwarunkowań przeszłości. Wydychanie jest lekarstwem usuwającym ból, ciężary i stresy. Jest to doświadczeniem mistrzów oddychania, sufich i joginów, od tysięcy lat.


2. Śwaasa-praśwaasaah

Jogini naturalny akt oddychania "przyjmowania życia i oddawania życia", nazywają terminem Śwaasapraśwaasaah, co dosłownie brzmi: "wdychanie - wydychanie". Oznacza to, że cykl oddechu składa się z dwóch zlewających się ze sobą, czy też połączonych faz. W pierwszej fazie wypełniamy się tym, co wdychamy, swobodnie i dogłębnie, a w drugiej fazie wypróżniamy cały aparat oddechowy. W pełni oddychamy całą pojemnością płuc, lecz bez napinania mięśni tułowia w jakiś szczególny sposób. Ot tak zwyczajnie, prosto i naturalnie.

W tradycji Himalaya opisuje się proces naturalnego oddychania jako podobny do przepływu fali. Wdychanie jest podnoszeniem się fali, zaś wydychanie jest opadaniem fali. Sama zaś fala przepływa w sposób ciągły, tworząc jednostajny rytm aktu oddychania. Taki naturalny, dziecięcy sposób oddychania przynosi uspokojenie rozbieganych fal umysłu i pogodę ducha, mobilizuje wszystkie siły organizmu do samouzdrawiania oraz bardzo ułatwia człowiekowi przybliżenie się do Naturalnego Stanu Istnienia, jak mawiał Jezus, do dziecięctwa Bożego.

Akt wdychania - wydychania ma moc usuwania czynników rozproszenia i osłabienia psychiki, a co za tym idzie, moc usuwania czynników osłabienia odporności organizmu. Napięcia stresowe zostają usunięte w procesie aktywnego, naturalnego oddechu.


3. Symptomy Rozproszenia Świadomości i Ich Usuwanie

Wymieniamy trzy takie czynniki, które są przyczynami istnienia innych stanów psychologicznych, jak następuje:

1. Duhkha
- cierpienie i ból, urazy i żale zgromadzone jako życiowe wspomnienia przeszłych doświadczeń w naszej pamięci i w komórkach ciała.

2. Daurmanasja - wszelkie złe samopoczucie i niepokój, które mają swoje siedlisko w chaotycznym stanie ludzkiego umysłu (wątpliwości, obawy, lęki, fobie etc.).

3. Ańgamedźajatwa
- drżenie ciała lub jego poszczególnych części, co w ogólności można określić mianem wszelkiego rodzaju nerwic oraz podobnych z natury dolegliwości.

Wszystkiego tego można się pozbyć dzięki aktowi swobodnego, naturalnego oddychania. Kiedy oddychamy kilka lub kilkanaście minut możemy czasem doświadczyć jak wspomniane czynniki rozproszenia opuszczają nas w sposób intensywny i gwałtowny. Nawet ukryte, zgromadzone przez lata doznania mogą uwolnić się w czasie dłuższych sesji naturalnego, leczniczego oddychania. Dlatego dobrze jest przechodzić doświadczenie takiego oddychania z doświadczonym pomocnikiem.

W procesie Bhaiszadźja Jogi nazywamy to oddychanie oraniem pola psychiki. Wszystko, co było w nas zasklepione zostaje odsłonięte i unicestwione. Proces orania to proces wietrzenia gruntu przed siewem. Gleba potrzebuje powietrza, aby mogło na niej wy-kiełkować nowe ziarno.

Wszystko to, co wyłania się z naszego ciała w procesie naturalnego oddychania, w czasie wdychania - wydychania, a co ma charakter bolesny, przykry lub dręczący stanowi ukryty wewnątrz nas materiał psychologiczny, który jest przyczyną rozmaitych przeszłych lub przyszłych (jako zaczątek) dolegliwości, chorób, a nawet wypadków czy niepowodzeń życiowych. Oddychanie jawi się jasno jako podstawowe, uniwersalne lekarstwo. Oczyszczenie naszej psychiki ze wszystkich zalegających tam czynników uciążliwości i chorób jest punktem przewodnim każdej osoby chcącej pracować świadomie nad swoim zdrowiem i długowiecznością.

Bardzo wiele nauczymy się o sztuce oddychania od samego aktu oddechu. Bardzo łatwo jest rozładować nawet bardzo ostry konflikt, jeśli jedna ze stron zogniskuje swoją świadomość na wdychaniu i wydychaniu. Po chwili swobodnego, delikatnego oddychania napięcie "wiszące w powietrzu" zaczyna się rozpływać. Oddychanie zwalnia przyczyny konfliktu, łagodzi napięcie, przynosi spokój stronom konfliktu i konflikt zanika. Osoby stają się bardziej pogodne i sympatyczne, więc łatwiej o porozumienie i pojednanie.


4. Wszystkolecząca Wibracja

Naturalny oddech praktykowany przez tradycję jogi nie jest żadną szczególną czy specjalną techniką. Pewna trudność polega na jego niesamowitej prostocie i naturalności, od której człowiek współczesnej cywilizacji przecież odszedł. Rytm i tempo oddychania, jego głośność i głębokość ustawiają się jakby samoistnie, gdy tylko zogniskujemy uwagę na tym, że oddychamy, na wchłanianiu strumienia wdechu i na wypuszczaniu wydechu.

Naturalne oddychanie jest mostem łączącym człowieka z Boską energią życia i naturalnym sposobem czerpania z jej zasobów. Głębia naszego wnętrza sama odsłania się w przypływie tego oddychania, a wszelkie psychiczne przeszkody i trudności zostają, czasem nawet w sposób dosyć drastyczny i intensywny, usunięte.

Można odczuć jak akt naturalnego oddychania wzbudza odczucie delikatnych wibracji lub czegoś jakby podobnego do przepływu delikatnego prądu elektrycznego. Odczuwanie tych wibracji w czasie oddychania, Ich podtrzymywanie i intensyfikowanie Jest tajemnicą zachowania dobrego zdrowia i długowieczności. Stopniowo, dzięki studiowaniu sztuki oddychania, odkrywa się przed człowiekiem drzewo życia, drzewo rajskiego życia przynoszące absolutne zdrowie, witalność i wieczne życie. Kto spożyje owoc z rajskiego Drzewa Życia, ten będzie żył na wieki.

Sekret naturalnego oddychania przekazywany jest przez sukcesję linii przekazu Himalaya od tysięcy lat, Współczesne badania naukowe potwierdzają jego doniosłą rolę i niezbicie dowodzą, że genetycznie, Matka Natura dała nam takich rozmiarów płuca, jakie są nam potrzebne do efektywnego oddychania. Ludzie oddychający zbyt płytko cierpią na rozliczne dolegliwości psychiczne i fizyczne (w terminach jogi są to wjaadhi - wszelkie somatyczne i psychiczne dolegliwości). Głębokość i naturalność wdechu i wydechu uwalnia od napięć, stresów, frustracji i bólu.

Tradycyjni Bramini, hinduistyczni kapłani, użytkują ten sam sposób oddychania dla osiągnięcia dobrego zdrowia i długowieczności, oraz co najważniejsze, także po to, aby modlitwa została wysłuchana. Potwierdza się wskazówka jogów, że naturalny oddech jest mostem łączącym człowieka z Bogiem. Bardzo wiele tradycji duchowych i mistycznych utrzymuje tę naukę o naturalnym oddychaniu jako tajemnicę, sekret dostępny dla wtajemniczonych adeptów.

Praktykowanie warto rozpocząć od kilkunastu cyklów oddechowych, najlepiej ucząc się w czasie warsztatu Jogi od uprawnionej, kompetentnej osoby, a z czasem wydłużyć do kilkugodzinnych sesji oczyszczających. W miarę praktyki Naturalnego Stanu Istnienia i postępów na ścieżce Bhaiszadźja, naturalne oddychanie stanie się na powrót normalnym aktem oddychania człowieka.

The Himalaya Master


Koniec części V
Jeśli podobał Ci się artykuł
dodaj do niego swój głos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykułów na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3