Bhaiszadźja Joga :: Ajurweda :: Biblioteka Ajurwedyjska :: Bhaiszadźja Warsztaty
» Bhaiszadźja Joga » Biblioteka Ajurwedyjska » Woda Życia - Joga Uzdrowienia » Woda Życia VI

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6554399
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Woda Życia. Joga Uzdrowienia

Wprowadzenie
1. Promień Uzdrawiania. Korzenie Bhaiszadżja. Pole energii życia
2. Struktura SZU. Pięć stopni siły życia. Ośrodki energii
3. Czym jest Joga Uzdrawiania Guru Bhaiszadżja. Madhu Joga
4. Kim Jest Archanioł Rafael. Atrybuty. Przebaczenie
5. Naturalne oddychanie uzdrawia. Wszystko lecząca Wibracja
6. Symbolika dysku słońca. O dobroci. Archanioł Michał
7. Rytm natury: cykle słońca i księżyca. Energie Żywiołów
8. Uzdrawianie w Złotym Wieku Prawdy. Transmisja. Trójkąty
9. Osiem Ślubowań Zdrowia i Pomyślności. Dwanaście Przykazań1. Symbolika dysku słońca

Symbol Słońca znany jest we wszystkich religiach i duchowych tradycjach. Świętym często przypisuje się właściwości Słońca, ponieważ chrześcijanie w swej pieśni śpiewali: "Jezus jest naszym Słońcem, naszym Słońcem Jezus jest".

Zloty Dysk, to odwieczny symbol Słońca. W perskiej tradycji mistycznej jest to ZARDASH. Ciekawe, że Złoty Dysk może być również przetłumaczony z perskiego jako Dysk Prawdy, Symbol Słońca jest jednocześnie symbolem Prawdy (Satja, Haqq).

Złoty Dysk przetrwał w prawie wszystkich religiach jako symbol Słońca wyrażający stan boskiego istnienia. Często znajduje się ten symbol w Świątyniach ponad ołtarzem. Jest tak zarówno w kościołach katolickich jak i hinduistycznych czy buddyjskich. Tarcza Słońca malowana jest jako symbol świętości w postaci aureoli wokół głów świętych wszystkich religii. Często postacie Mistrzów lub Świętych wyobrażane są jako wyłaniające się z Dysku Słońca.

Symbol Tarczy Słońca, koła z dwunastoma promieniami i punktem w środku uważa się za symbol doskonałej mądrości, całkowitego oświecenia i zbawienia. Wszak to właśnie wizualizacje Słońca i Światła przynoszą wyzwolenie, wybawienie ze wszelkiego bólu i cierpienia i z ciemności życia. Symbol Kręgu - słonecznej tarczy o złocistej barwie, używany jest jako znak, że adept osiąga stan bycia swoją duszą, własną Pierwotną Naturą, boską Jaźnią.

Kult Słońca był bardzo rozpowszechniony w starożytności. Bóg był Słońcem, a Słońce było Bogiem. Jest to głęboko mistyczny wymiar rozumienia. Dla całej naszej planety Słońce wytwarza świetlną energię. W istocie swej jest to Żywioł Eteru, gdyż Światło Przestrzeni jest Eterem.

W tradycji wedyjskiej i perskiej znana jest postać Rama zwanego Wspaniałym (Raamaćandra). Jest on uosobieniem słonecznego bóstwa tak dla Zaratustrian jak i dla całej tradycji wedyjskiej. Rama jest ogniem i światłem zarazem. Jego kult do dzisiaj stymuluje całą duchowość Indii i Persji.

Jezus posługując się symbolem Słońca mówi: "Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi". Sugeruje, że Słońce przynależy do Boga i że jest wolne od rozróżniania, posyłając swoje promienne światło wszystkim jednakowo. Ciekawe, że Jezus używa symbolu Słońca w kontekście, kiedy mówi o Miłości do nieprzyjaciół i prześladowców oraz łącząc to z osiąganiem Doskonałości takiej, jaką ma Bóg. Widać w Jego rozumieniu Miłość, Słońce i Doskonałość wiążą się ze sobą.

W tantrycznych medytacjach tybetańskich i hinduistycznych pojawia się obraz Słońca w sercu (w obszarze splotu kardialnego) duchowym na środku mostka jako ćwiczenie duchowe pozwalające osiągnąć pewne właściwości, o których już wspomnieliśmy. Wizualizacja wschodzącego słońca, jasności świtu jest typową praktyką joginów i sufich wszelkich nacji.

Mistyczna astrologia wskazuje, że Słońce wpływa na ludzką istotę tak, iż pobudza jej energie twórcze, ożywia, wzmaga witalność, rozwija świadomość całości, czyli wizję jedności całej przyrody jako form jednego strumienia życia. Energia Słońca jako Światło sprzyja integracji energii wszystkich Żywiołów.


2. O Słońcu i Dobroci

Pośród cykli dobowych i całorocznych, świecące nam nieustannie Słońce, dzień i noc, poprzez tysiąclecia, jest symbolem Wiecznego Życia (per. Hayy).

Słońce jest symbolem ŹRÓDŁA, które nieustannie gotowe jest dawać i posyłać swoje ciepło i światło, bez względu na to czy jesteśmy dobrzy czy też źli. Mistycy wszystkich religii rozpoznawali w Słońcu symbol Bożej Miłości (sanskryt - prema, arab. Ładdud), Kult Słońca, znany w starożytności i trwający aż do dzisiaj, opiera się właśnie na rozpoznaniu Słońca jako symbolu Boga Życia Wiecznego. Cześć oddawana Słońcu miała charakter symboliczny. Treścią było i jest uwielbianie Miłości i Życia.

Zaratustrianie znani są w Persji i w Indii jako żywe ucieleśnienia dobroci. Ich religijna praktyka opiera się na związku ze Słońcem. Ciepło tej naszej najbliższej nam gwiazdy potrafi uleczyć każdy zły charakter. Przestępcy powinni być jak najwięcej na słońcu i w słonecznych pomieszczeniach, tak, aby złe skłonności mogły przemieniać się w dobroć. Tyle możemy nauczyć się od dobrodusznych i uczciwych wyznawców kultu Słońca.

Zaratustrianie, czyli współcześni Parsi, mają opinię ludzi dobrych, uczciwych i szczerych, co jest oznaką głębokiego uduchowienia. Możemy odkryć w ewangelicznych naukach Jezusa, że nazywa on Boga: Jedynym Dobrym. Możemy łatwo zrozumieć, że dobroć jest głęboko boską cechą. Starożytni i współcześni święci ludzie wielce cenią takie cechy charakteru jak przychylność, życzliwość, gościnność i inne oznaki dobroci. O ludziach pogodnych i promiennych utarło się w wielu językach mówić, że są słoneczni lub świetliści. Słoneczny uśmiech uważany jest powszechnie za oznakę dobroci i pogody ducha.

Podobne nastawienie do Słońca mają starożytni Inkowie. Kult Słońca pozwala ucieleśniać ideał dobroci, radości i pomyślności. Tradycyjnie, kapłani tradycji hinduistycznej, czyli Bramini, po skończeniu Nabożeństwa, Mszy (sanskr. Pudźa), wystawiają twarz do Słońca, wykonują specjalne ćwiczenia oddechowe i intonują słoneczne mantry (frazy). Kult Słońca był w dawnej Indii o wiele bardziej rozpowszechniony niż współcześnie. Czasy kultu słonecznego, to była epoka, którą można śmiało nazwać złotym wiekiem Indii. Nieprawość przyszła wraz z przeminięciem kultu Słońca.


3. Archanioł Michał - symbol Dobra i Słońca

Kontynuując nasze rozważania, możemy zwrócić uwagę, iż tradycyjnie, Archanioł Michał (hebr. Michael) jest wgłębi swej roli i znaczenia powiązany z symbolem Słońca. Złocista Tarcza Archanioła Michała ma kształt dysku słonecznego, a On sam jest duchowym archetypem Boskiego Zwycięzcy i Słonecznego Wojownika. Arch. Michał jest tym uświęconym przykładem, który Zło zwycięża Dobrem!

Modlitwa do Arch. Michała miała zawsze na celu przywołać siłę i odwagę do zwycięstwa w słusznej sprawie, do zwycięstwa Dobra nad Złem. Nauki mistyków chrześcijańskich, buddyjskich, a w szczególności hinduskich, mówią aby zawsze Zło zwyciężać Dobrem. Nawet fale negatywnych myśli powstrzymuje się wytwarzając ich przeciwieństwa, czyli myśli o nastawieniu pozytywnym. Jest to nie tylko sprawa praktyk mistyków, lecz służy z powodzeniem jako rutynowa technika we współczesnej psychoterapii, Jeśli obawiasz się czegoś złego, to zacznij świadomie myśleć o czymś dobrym, co mogłoby cię spotkać. W ten sposób błyskawicznie leczy się wszelkie obsesje i natręctwa.

Mamy do pomocy Archanioła Michała, który jest archetypem Dobroci oraz siły, odwagi i rycerskości - tak pomocnych w zwyciężaniu. Archanioł Michał ma swojego odpowiednika w tradycji perskiej. Nosi on tam imię TCZATRA WAJRJA. Jego tarczą jest słoneczna światłość, a orężem dobroć. Tradycyjnie, niedziela jest dniem, któremu Archanioł Michał patronuje. Metalem jest szlachetne złoto - symbol odwiecznej prawdy i szczerości. Złote serce - to nie tylko chyba dla mistyka - ucieleśnienie dobroci i prawości. Dlatego zwykle tarczę Słońca wyobrażamy sobie jako mającą barwę złocistą, co wyraża pożądane dla naszego ducha właściwości.


4. Słońce Odwiecznym Źródłem Uzdrowienia

SŁOŃCE jest dla mistyka źródłem natchnienia i bez wątpienia głównym źródłem światła na fizycznym planie. Istotnie Słońce to potężny blask i potężne źródło ognia. Można i trzeba rozumieć Słońce jako Centralny Płomień naszego systemu planetarnego. Słońce jest niewątpliwie źródłem życia, dla całej naszej planety. Zapewnia nam ciepło i światło, które ożywiają całą przyrodę na naszej planecie. Wszelka aktywność życiowa na naszej planecie ma swoje źródło w Słońcu jako w Centralnym Płomieniu naszego planetarnego systemu.

Blask Słońca, jego ciepło i promienność przyciąga naszą uwagę. Dla mistyka spoglądającego głębią swego wnętrza na naturę, nasza dzienna gwiazda jest źródłem rozkwitu wszelkiego życia i wszelkiego piękna. Duchowe praktyki czyni się zwykle około wschodu i około zachodu Słońca. Powitanie Światłości ma miejsce o poranku, zaś pożegnanie przed udaniem się na spoczynek około zmierzchu.

Mistycy tradycji jogi zwą Słońce imieniem Surja, które ma wspólny rdzeń ze słowem Sura oznaczającym Księgę. Dla ryszich odkrywających tajemnice Natury, cala Przyroda jest żywą Świętą Księgą. W Świętym manuskrypcie Natury można odczytać boskie Tajemnice. Słońce jest samym źródłem tej Świętej Księgi Natury, gdyż ożywia wszelkie życie na całej planecie Ziemi, podtrzymuje wszelką jej aktywność.

Imię Surja używane jest też przez całą tradycję wedyjską. Mistycy Indii zwani joginami nauczają, że poprzez skupienie się na Słońcu całym swoim umysłem, z pełną koncentracją uwagi, można osiągnąć wiedzę o tajemnicach planet i kosmosu oraz wiedzę o przedłużaniu życia i tajemnicę wiecznej młodości.

Starożytni mistycy Egiptu, Persji, Indii, Tybetu, a także Indianie wykorzystywali blask naszej najbliższej nam gwiazdy do uzdrawiania wielu dolegliwości i schorzeń. Uzdrawianie poprzez nagrzewanie ciała promieniami Słońca jest uznawaną i skuteczną metodą leczniczą od tysięcy lat.

Znany jest prosty sposób uzdrawiania oczu i wzroku poprzez nagrzewanie gałek ocznych promieniami Słońca w porze porannej i wieczornej. Zwyczajne oglądanie wschodu i zachodu Słońca, na otwartej przestrzeni (nie przez szyby, lecz chociaż przez otwarte okno) powoduje, że psychika zostaje uleczona ze wszystkich stresów, zmartwień i obaw, a ludzki charakter staje się bardzo pogodny, łagodny, życzliwy i nastrojowy. Kontemplowanie piękna wschodzącego i zachodzącego Słońca daje głęboką wewnętrzną równowagę oraz czyni z nas ludzi o pogodnym, słonecznym nastroju. Jest to świadomość Dzieci Słońca.

Można też dla leczenia oczu i nawet przywracania wzroku zrobić codziennie rano i pod wieczór ćwiczenie uzdrawiające cały system naszego widzenia czy postrzegania. Ustawiamy się tak jakbyśmy chcieli patrzeć w Słońce, delikatnie zamykamy powieki i poprzez luźno zamknięte oczy (powieki) pozwalamy ciepłym promieniom Słońca nagrzewać całą gałkę oczną. Robimy to przez kilka minut w każdy słoneczny dzień.

Nawet okazjonalne robienie tego ćwiczenia lub zwyczajne oglądanie wschodu i zachodu słońca pozwala zachować oczy i wzrok w dobrym zdrowiu aż do późnej starości. Można się w ten sposób szybko i łatwo wyleczyć z choroby noszenia okularów. Wady wzroku są odbiciem naszego wadliwego, niewłaściwego sposobu spostrzegania światła i wszelkich zjawisk. Rozważanie zdolności postrzegania Prawdy może być bardzo pomocne dla leczenia oczu i przywracania widzenia w prawidłowy sposób poprzez wchłanianie świetlnych promieni.

Można kontynuować tę głęboką uzdrawiającą praktykę także w dni pochmurne. Wyobrażasz sobie, że patrzysz prosto w Słońce, wyobrażasz sobie świetlne promienie wnikające do Twoich oczu, przez oczy do wnętrza głowy i dalej do serca. W szczególności wyobrażaj sobie piękne wschody i zachody Słońca z całą grą różnorakich barw. Istotnie czas około wschodu i około zachodu Słońca to spływ energii Żywiołu Eteru. Można więc takie uzdrawianie nazwać leczeniem duchowym!

Bezpośredni kontakt z promieniami Słońca powoduje szybkie i skuteczne efekty na planie fizycznym. Lekarstwo jest zażywane dwa razy dziennie i nie należy przedawkować. Kilka minut rano i wieczorem w zupełności wystarcza. Wizualizacja na początku daje zwykle głębokie efekty w uzdrawianiu przypadłości naszej psychiki - usuwa dolegliwości umysłu i emocji. Procesy wyobrażeniowe, czyli wizualizację wykonuje się z oczami zamkniętymi, co zapobiega rozproszeniu wizji przez to, co chcąc nie chcąc postrzegamy mając oczy otwarte.

Powszechnie znany jest fakt szybkiego usuwania tzw. wiosennego przemęczenia poprzez "wystawianie" twarzy na Słońce. Znana mistykom metoda od tysięcy lat została "odkryta" przez współczesną naukę i wyjaśniona procesem wytwarzania jednej z niezbędnych witamin przy pomocy promieni słonecznych. Całe życie planety jest stymulowane energią Słońca. O tym zawsze trzeba pamiętać zachowując głęboką wdzięczność.

Istotną kwestią do poruszenia jest też związek pomiędzy naszym fizycznym ojcem, który nas spłodził, a naszym Ojcem Niebieskim. Ogólnie, archetyp Ojca pokrywa się z archetypem Słońca! Oczyszczając się dzięki słonecznemu światłu, oczyszczamy też i transformujemy nasz związek z naszym fizycznym ojcem. Energia Ojca wzmacnia naszą zdolność do podejmowania decyzji, siły stwórcze, siły kreacji, a także wzmacnia odpowiedzialność za własne poczynania. Oto, w jak w wielu wypadkach, słońce może być nam pomocą.

Jeśli rodzimy się jako dziecko niechciane przez naszego ojca, to czujemy się również niechciani przez Boga-Ojca Niebieskiego. Wtedy odrzucamy Boga, Religię i stajemy się ateistycznymi materialistami. Jest to wielce ciężka choroba współczesnych czasów. Nasz rodzic płci męskiej sprawia, że lękamy się Boga Ojca i jest dla nas groźny. Jest tak wtedy, gdy wychowywano nas w poczuciu lęku przed ojcem. Archetyp ojca wskazuje też na władzę. Zły związek rządzących i rządzonych powstaje, gdy jesteśmy dzieckiem niechcianym przez ojca i lękającym się groźnego ojca. Tak wyrastają dyktatury! Jest to korzeń wielu chorób cywilizacyjnych, na które cierpią sfrustrowane społeczeństwa.

Dziś wiele osób czuje niechęć lub lęk lub jedno i drugie przed tym by iść tam, gdzie mówi się o Bogu - Ojcu Niebieskim. Przyczyna tkwiąca w naszej psychice jest jasna. Promienie słońca stopniowo rozpuszczają całą relację i oczyszczają ją zamieniając w światło. Archetyp Ojca będzie jaśniał w naszych sercach.

Przesilenie letnie daje najwięcej Światła, które oczyszcza nasz związek z ojcem. Można powiedzieć, że jest to czas najbardziej ojcowski. Przesilenie zimowe będzie bardziej pracować w aspekcie matki, choć lepiej to czyni cykl księżycowy w ogólności. Podobnie jak w cyklu księżycowym, mamy i w słonecznym fazy matczyne i ojcowskie. Minimum światła uznawane jest za aspekt Bogini Matki, a maksimum światłości za aspekt Bóstwa Ojca. Para rodzicielska tworzy wzajemną, doskonałą Harmonię!


Uzdrawiające Ćwiczenia


Zajmijmy się inwokacją światłości, jaką jest wedyjska formuła znana jako Pieśń Światła. Należy nauczyć się wymowy i intonowania, a także znaczenia tej formuły od wedyjskiego nauczyciela i praktykować jej intonowanie najlepiej trzy razy dziennie: o wschodzie, w południe i o zachodzie słońca. Uzdrawia to wszystkie dolegliwości związane z archetypem ojca i leczy więź duszy z Bogiem ustanawiając właściwe pojmowanie Boga, Religii i spraw duchowych. Gajatri to Moc lub Potęga Stwórcy.

GAJATRI

Om Bhurbhuva Swah!
Tat Savitur Warenjan
Bhargo devasja dhimahi
Dhijo yonah praćczodajat.
(RigWeda III 62.10)

OM

Wszyscy Ci, którzy są na ziemi,
w świecie duszy i niebiosach;
niech skupiają się w godnym uwielbienia
świetle boskiego Słońca Życia,
które przynosi nam Oświecenie.
H U M!MODLITWA

O Ty - który podtrzymujesz Wszechświat,
Z którego pochodzą wszystkie istoty
Ku któremu wszystkie rzeczy wracają,
Odsłoń nam oblicze prawdziwego Duchowego Słońca
Ukrytego za tarczą złotego Światła
Ażebyśmy mogli poznać Prawdę
I spełnić wszystek nasz obowiązek
Gdy zmierzamy do Twych Świętych stóp.
O....M...     O....M...     O....M...


"OM, Kiedy wydajemy dźwięk OM skupiamy się wewnątrz najświętszego jądra naszej istoty i wchodzimy w głębokie milczenie, otwierając lotos serca dla kosmicznego natchnienia i błogosławieństwa. Patańdżali mówi: Dzięki powtarzani mantry OM i dzięki ciągłym na niej medytowaniu zostają usunięte wszelkie przeszkody, a świadomość zwraca się do wewnątrz." (Sarayadarian)

"Medytować znaczy spostrzegać Prawdę i stawać się Prawdą, Medytować oznacza sięgać głębiej w dziedzinę Rzeczywistości i stawać się Rzeczywistością." (Sarayadarian)

"Boskie słońce, jest centralnym duchowym słońcem, prawdziwą Jaźnią słonecznego systemu, z którego wyemitowane są promienie mądrości i energii, która prowadzi nas spowrotem do naszego Źródła, do Słońca Życia." (Sarayadarian)

"Powtarzanie Gayatri jednoczy nas z esencją Światła w trzech światach i jako świadomi ludzie stajemy się otwarci dla Światła podczas medytacji. Światłość wzrasta, a ludzka świadomość poszerza się ostatecznie osiągając oświecenie." (Sarayadarian)

"Centralne duchowe Słońce jest Źródłem prawdziwego duchowego Nauczania." (Sarayadarian)

"Duchowe Światło, które jest ukryte wewnątrz Słońca, jest Światłem godnym uwielbienia. Świeci ono wewnątrz serc wszystkich stworzeń jako ich świadomość. Duchowe Światło, które jaśniej poprzez fizyczne Słońce, jaśnieje także wewnątrz serca każdej ludzkiej duszy. Światło, które świeci w sercu wszystkich ludzkich dusz w formie świadomości, świeci także poprzez wszechświat, który jako niebiański człowiek jest żywym organizmem." (Yajnavalkya Samita)

The Himalaya Master


Koniec części VI
Jeśli podobał Ci się artykuł
dodaj do niego swój głos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykułów na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3