Bhaiszadźja Joga :: Ajurweda :: Biblioteka Ajurwedyjska :: Bhaiszadźja Warsztaty
» Bhaiszadźja Joga » Biblioteka Ajurwedyjska » Woda Życia - Joga Uzdrowienia » Woda Życia II

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6554320
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Woda Życia. Joga Uzdrowienia

Wprowadzenie
1. Promień Uzdrawiania. Korzenie Bhaiszadżja. Pole energii życia
2. Struktura SZU. Pięć stopni siły życia. Ośrodki energii
3. Czym jest Joga Uzdrawiania Guru Bhaiszadżja. Madhu Joga
4. Kim Jest Archanioł Rafael. Atrybuty. Przebaczenie
5. Naturalne oddychanie uzdrawia. Wszystko lecząca Wibracja
6. Symbolika dysku słońca. O dobroci. Archanioł Michał
7. Rytm natury: cykle słońca i księżyca. Energie Żywiołów
8. Uzdrawianie w Złotym Wieku Prawdy. Transmisja. Trójkąty
9. Osiem Ślubowań Zdrowia i Pomyślności. Dwanaście Przykazań1. Struktura Sufickiego Zakonu Uzdrawiania

Przyjrzyjmy się jak wygląda tak zwana skrócona ścieżka Pana Uzdrowienia, Guru Bhaiszadźja (Archanioła Rafaela) w wydaniu sufickich mędrców i uzdrowicieli, Ścieżka skrócona jest ścieżką o czterech stopniach (klasach) inicjacyjnych, Głową i najwyżej zarazem w Hierarchii postawioną postacią Sufickiego Zakonu Uzdrawiania jest Inajat, który dzierży swoją funkcję w sukcesji po swoim ojcu - założycielu całego Zakonu Sufi na Zachodzie, Przekazuje On wszystkie poziomy czy stopnie Bajat (Inicjacji) wewnątrz Sufickiego Zakonu Uzdrawiania.

Wtajemniczenie, które przychodzi wraz z Inicjacją Ogólną jest przede wszystkim przekazem mocy samouzdrawiania i mocy leczenia duchowego w oparciu o serce, którym dla tradycyjnych sufich jest Qalbija (ośrodek splotu słonecznego). Pierwsza inicjacja przyjęcia do Sufickiego Zakonu Uzdrawiania jest więc ożywieniem Ogrodu Klejnotów, jak zwą ośrodek splotu słonecznego tradycyjni jogini.

Termin Inajat używany jako tytuł funkcyjny Głowy całej Sufickiej Szkoły Uzdrawiania można przełożyć następującymi słowami: "Przychylność, Łaskawość, Sprzyjanie, Życzliwość, Pożytek, Aprobata, Pomyślność, Wzgląd, Protekcja, Osłona". Takich to właśnie cech uosobieniem jest postać głównego uzdrowiciela Sufickiego Zakonu Uzdrawiania.

Czasami dla przywołania pomyślności i ochrony ze strony boskiej energii użytkuje się frazę:

"Ya Inajat ul Rasul Allah"

W ten sposób sufi synchronizują się z samą istotą przekazu uzdrowienia, ze źródłem z którego obecnie płynie przekaz. Jest to także fraza użytkowana dla przywołania pomyślności w czasie podróży. Oczywiście należy pamiętać, że życie także jest podróżą...

Inajat działa w strukturze Sufickiego Zakonu Uzdrawiania (SZU) przez osoby, które otrzymały Czwartą Inicjację zwaną tytularnie suficką nazwą Khefajat (w polskiej transkrypcji wymowy słowa). Postać taka jest "Boskim Lekarzem i Lekarstwem" w jednej osobie. Funkcja ta obliguje do prowadzenia spraw związanych z działalnością SZU w jakimś konkretnym kraju lub regionie takim jak kontynent. Zawsze jest to osoba, której całe życie świadczy o tym, iż jest uzdrowicielem i lekarzem. Sama obecność Khefajata leczy, pomaga i przynosi ulgę. Khafi jest lekarstwem uzdrawiającym ciało, serce i duszę, całego człowieka. W tej pozycji posiada się przywilej przekazywania inicjacji Pierwszego i Drugiego stopnia, a także stopnia Trzeciego, jeśli posiada się pozwolenie Inajat dla konkretnej osoby. Tradycyjni Sufi taką osobę zwali też Szeikh ul Hakim, co znaczy Mądry Przewodnik Lekarzy. Zwykle potrzeba przynajmniej 15 lat praktyki, aby stać się Szejkiem Hakimem.

Trzeci Poziom Wtajemniczenia (Bajat) w suficką naukę i praktykę uzdrawiania zwany jest Szefajat. Osoba taka jest uprawniona do przekazywania inicjacji Pierwszego i Drugiego Stopnia, a także zajmuje się zwykle organizacją regionalną lub krajową w SZU. Znaczenie nazwy stopnia to UZDROWIENIE lub UZDROWICIEL. Pochodzi to od słowa Szafi, które oznacza leczącą moc Boga. Tradycyjnie w zakonach sufickich można było zostać Szefajatem po przynajmniej 10 latach praktyki i studiów nad uzdrawianiem. Uzdrowiciela zwykłej kategorii zwano potocznie Hakim, co znaczy "Doktorze".

Drugi - licząc od dołu - Poziom Inicjacji jest nazywany Przewodnik Uzdrawiania (ang. the Healing Conductor). Głównym zajęciem funkcyjnym osoby będącej Przewodnikiem Uzdrawiania (PU) jest wykonywanie Rytuału Uzdrawiania, który w istocie swej jest leczeniem duchowym na odległość. Rytuał jest po prostu ciągiem żarliwych modlitw w intencji uleczenia osoby potrzebującej pomocy, a nie przesyłaniem jakiejś tajemnej energii, Bóg jest wszędzie, więc odległość nie gra roli. Uczestnictwo inicjowanych do Zakonu w rytuale rozwija pragnienie uzdrawiania i pomagania cierpiącym w sposób skuteczny.

Przewodnik Uzdrawiania jest też osobą upoważnioną do prowadzenia zajęć grupowych dla osób z inicjacją Pierwszego Poziomu. Może uczyć podstawowych praktyk i ćwiczeń SZU, a także przekazywać sufickie nauki o zdrowiu i uzdrawianiu charyzmatycznym, duchowym. Okres 3-5 lat praktyki i studiów jest sugerowany jako najlepszy, aby osoba mogła zostać inicjowana jako Przewodnik Uzdrawiania.

Pierwszy i najważniejszy Poziom Wtajemniczenia, od którego rozpoczyna się całą uzdrawiającą przygodę można nazwać słowem Bajat w jego najbardziej istotnym sensie Błogosławieństwa, Wprowadzenia i Przekazu. Wszyscy inicjowani zwani są ogólnie Członkami Sufickiego Zakonu Uzdrawiania, a czasem też Adeptami (dotyczy obojga płci). Tradycyjni Sufi rozumieli zawsze Zakon Uzdrawiania jako wewnętrzną część duchowej drogi sufickiej, zatem członkami SZU zostawali tylko zaawansowani praktykanci Sufickiej Szkoły Ezoterycznej. Uzdrawianie było bowiem pojmowane jako praca ludzi uduchowionych na rzecz społeczeństwa. Oryginalnie właściwie używa się terminu Suficki Zakon Uzdrowicieli, co sugeruje iż inicjowani są po prostu przyjęci by kształcić się jako pomagający ludziom uzdrowiciele.

Spodziewamy się od wszystkich inicjowanych Członków SZU obojga płci przede wszystkim uczestnictwa we wspólnych szkoleniach, spotkaniach i warsztatach, a także spodziewamy się kontynuowania codziennej praktyki przekazanej podczas inicjacji. W miarę zaawansowania w praktykę i studia nauk rozwija się cały potencjał potrzebny do samouzdrawiania, a także do uzdrawiania innych potrzebujących.

Następująca tabelka pomoże nam ułożyć Poziomy wtajemniczenia w kolejności od najwyższego do najniższego, który jest najważniejszy, gdyż pierwszy krok rozpoczyna całą podróż.

Inajat - Głowa całego Sufickiego Zakonu Uzdrowicieli
Khefajat - Czwarty i zarazem najwyższy Poziom Inicjacji;
Szefajat - Trzeci Poziom Inicjacji, samodzielny medyk, uzdrowiciel, może udzielać dwóch pierwszych wtajemniczeń;
Przewodnik Uzdrawiania - wykonuje Rytuał Uzdrawiania na odległość, jest raczej asystentem i uczniem u Szefajata (Hakima); 
Członkowie (Adepci) - ogół inicjowanych i praktykujących w SZU, którzy wywodzą się zwykle z Zaawansowanego Kręgu Nauki w sufickich Szkołach Ezoterycznych!

Można ufać, że struktura inicjacyjna i kompetencyjna w zarysie jest całkowicie przejrzysta i w miarę wyczerpująca. Ujrzeliśmy typowy obraz kształcenia w naturalnej, duchowej Medycynie Wschodu.


2. Czym Jest duchowe uzdrawianie?

Oto istotne pytanie, na które spróbujemy sobie teraz odpowiedzieć. Czym się właściwie zajmujemy? Czego możemy tutaj oczekiwać? Jak pracować nad sobą, aby skutecznie pomagać innym?

Duch, czy inaczej mówiąc energia duchowa jest istotą wszelkiego życia. Energia czy moc duchowa jest porównywana przez mistyków religii do powiewu wiatru. Można wspomnieć tylko termin greckich mędrców znany jako pneuma: duch, oddech, wiatr, tchnienie lub powiew. Sufi zwą tę energię Quddus. Dzięki potędze Ducha jako mocy czy energii właśnie, budzi się płomień wszelkiego życia. Można wibrację Czystego Boskiego Ducha nazwać generatorem mocy życia i potęgą duchowego ożywienia. W jodze uzdrawiania używamy terminu Brahmanam - Duchowa Wibracja Boga. Duch jest samą esencją i istotą, tym, co jest całkowicie czyste i nietknięte.

Esencja stanu potencjalnego wciela się w egzystencję. Takie przejawienie potencjału Życia Wiecznego w ludzkiej osobie określamy terminem Prańah. Sufi użyliby tutaj terminu Hayy. Oznacza to dążność do rozwijania całego duchowego potencjału życia, jaki ze sobą przynosimy. Bardziej zdrowy to bardziej żywy i aktywny. Istota pełna energii życia ukazuje swój wigor w postaci krążenia potężnej energii. Zwiemy to Wirja. Praktykując jogę uzdrowienia, budzimy jedynie tego najczystszego Ducha i ożywiamy to Życie stymulujące nasz Wigor.


3. Pięć stopni duchowej siły życia w tradycji semickiej

Semicka tradycja wywodząca się z Biblii używa pięć tajemnych słów na określenie duchowej mocy życia. Terminy te ukazują nam także sposób pracy i rozwoju mocy duchowej praktykujących.

Nephesz (Nefesz)
- to siła życiowa zawarta w oddechu i ćwiczona poprzez oddychanie. Jest to tchnienie czy dech życia, jak nieporadnie tłumaczą to bibliści. Nefesz to głębiej życiowa siła psychiki i systemu nerwowego.

Ruach (Rucha) - urok lub czar osobowości, magnetyzm zwierzęcy ludzkiej osoby w stopniu wysoce oczyszczonym. Dzięki temu stopniowi tej siły możemy skutecznie wpływać na otoczenie, sugerować, wywierać wrażenia, kierować zmysłami, podążać za intuicyjną mądrością i prawem naturalnego sumienia.

Neszemah - boska energia idei na planie czystej duszy. Transcendentalna i inteligentna siła wyższego rozumu ludzkiego ducha.

Chajah - emanacja bożych prapoczątków, w której osiąga się nieskończony ocean błogości. Sama czysta esencja boskiego życia. Można powiedzieć, iż jest to oddech Boga i energia Boga. Chaja jest zwykle potęgą boskich archetypów czy właściwości, można powiedzieć duchową mocą archaniołów. Życie Wieczne w nauce Jezusa.

Jechidah - energia pojawiająca się w chwili totalnego zjednoczenia z Bogiem. Można rzec, iż jechida to Czysta Potęga Woli Bożej.

Możemy głęboko przemyśleć stopnie siły czy energii. Wielu myśli, iż posiadło potęgę Ducha Świętego, a jeszcze nawet jeden krok nie został poczyniony w odpowiednim do tego kierunku. Zauważmy, iż w pierwszym stopniu energia i tchnienie oddechu są ze sobą tożsame. Rozwój mocy życia płynącej z Ducha Świętego zawsze rozpoczyna się od ćwiczeń oddechowych, od wysubtelniania, oczyszczania i pogłębiania oddechu. To jest nefesz, a także prańah.


4. Oczyszczanie Ośrodków Energii

Terminem Pitha określa się w jodze ośrodek subtelnej, duchowej energii. Sufi określają takie miejsce terminem Latifa, co oznacza miejsce subtelne lub wrażliwe. Pitha to konkretny obszar do skupienia i koncentracji wewnątrz naszego ciała. Zwykle powiązany jest z systemem gruczołów wydzielania wewnętrznego. Przedmiotem skupienia jest nasze uczucie, myśl, wyobrażenie, a w szczególności oddech. W laja jodze używa się kilkudziesięciu takich miejsc do skupiania w obrębie naszego ciała. Służą one pobudzeniu i rozwinięciu określonych cech lub właściwości, a także służą rozwinięciu specyficznych potencjałów boskiej energii. Zwykle utożsamiane są z pojęciem Ćakramów, chociaż ten termin ma nieco odmienne znaczenie.

Istnieje dwanaście podstawowych miejsc do koncentracji w tak zwanej linii kręgosłupa, chociaż zwykle używa się ledwie trzech lub pięciu z nich.

1. Bhumipitha - obszar koło kości ogonowej i krocza, powiązany ze splotem sakralnym. Tak zwane Święte Miejsce. Bhumi oznacza element ziemi lub glebę. Jest to ośrodek gruntu, podstawy naszej egzystencji. Codzienny rytm życia na ziemi zależy od energii tego ośrodka, który związany jest z pojęciem czasu, porami roku, porami dnia, a nawet z czterema stronami świata. Tutaj zachodzi sterowanie tempem upływu czasu poprzez skupienie. Powiązany jest z fizjologicznym (popędowym) życiem erotycznym, poczuciem bogactwa lub ubóstwa. Stanowi siedzibę płomienia życia i potęgi świadomości symbolicznie przedstawianej jako trzy i pół zwoju Kundali (Kairobi). Skupienie oddechu w tym ośrodku pozwala rozwinąć moc i siłę potrzebną do samouzdrawiania, a także do spełniania pragnień i panowania nad własnym życiem. Zwykle wyobrażamy sobie ten ośrodek jako kwiat o czterech płatkach.

2. Waripitha
- ośrodek wodny w obszarze podpępkowym, powiązany z lędźwiami i nerkami. Siedziba niższej, egoistyczno - namiętnościowej jaźni. Centrum sił ego, pasji i namiętności. Życiowe dążenia zostają uświadomione i wyczerpane przez skupienie w tym ośrodku. Jest to źródło sił twórczych i emocjonalnego natchnienia. Życiowa i fizyczna równowaga zależy od pracy tego ośrodka. Tutaj osiągamy też harmonię z miesięcznym cyklem księżycowym. Nasza księżycowa natura zostaje wysublimowana. Symbolika ukazuje ten ośrodek jako kwiat lotosu o sześciu płatkach.

3. Bindhu Wisarga Pitha - ośrodek o charakterze bardziej zbiornika energii witalnej, służący głównie gromadzeniu i przyswajaniu prańah. Znajduje się na wysokości pępka, wewnątrz brzucha. Zwany też jest Nabhipitha - ośrodkiem pępkowym. Stanowi energetyczne centrum psychiki czy osobowości w materialnym świecie. Odpowiada za siłę, słabość i ogólnie witalność organizmu. Przedstawiany jako kwiat lotosu o ośmiu płatkach.

4. Manipurakapitha - obszar ponadpępkowy, powiązany ze splotem słonecznym. Magazyn tajemnic naszego umysłu i praw naszej własnej, prawdziwie ludzkiej istoty. Tutaj mieści się serce ludzkiej osoby i tajemnica człowieczego celu. Ogród Klejnotów, źródło ludzkiej siły mentalnej. Siedziba żywiołu OGNIA (Wahni, Agni). Odpowiada za zdolność rozumienia i pojmowania. Uosabia dobroć, harmonię, piękno i światło. Lotos o 10-ciu płatkach.

5. Hritpundarikapitha - ośrodek zwany dolnym, ośmiopłatkowym tajemnym sercem Duchowej Miłości (prema) i charyzmatycznej mocy. Pozwala rozwinąć się ośmiu wielkim mocom jogicznym. Skupienie w dolnej części mostka. Odczuwanie wibracji mocy Ducha Świętego.

6. Hritpańkeruhapitha - ośrodek, który przyjęło nazywać się sercem i siedzibą duszy zarazem. Serce o dwunastu płatkach lotosu, powiązane ze splotem kardialnym i miejscem, w którym odczuwamy jak powietrze wchodzi do płuc i jak je opuszcza. Dusza jak słońce jaśnieje w najgłębszej komnacie serca. Ośrodek skupienia na boskiej mocy i potędze duszy (Chajah). Siedziba żywiołu powietrza (wajuprańah). Najwyższy ośrodek świadomości Wieku Żelaznego (Kalijuga), najniższy ośrodek świadomości Wieku Złotego (Krytajuga). Tutaj skupiamy się też w świadomości Iśwara, boskiej formy osobowej jako Wewnętrznego Przewodnika (Sadguru). Przyjmujemy Guru całym sercem.

7. Hridajamburuhapitha - ośrodek woli ogniowej służący do kontaktu z aniołem stróżem i z niebiosami w ogólności. Znany też jako Dewapitha, siedziba aniołów i jako gorejące serce. Anielska natura budzi się poprzez skupienie na tym ośrodku. Wszelka pomoc z Dewaczanu, z Bożego Królestwa Aniołów przychodzi do człowieka, jeśli skupia się w okolicy zwykle wiązanej z grasicą i górną częścią mostka. Jest to górne, dziewięciopłatkowe serce wiary i czystego zaufania.

8. Wiśuddhapitha - obszar obejmujący podstawę szyi, tak gardło jak i kark z tyłu. Skupiamy się u podstawy szyi, tuż powyżej grasicy, dla rozwinięcia czystości od nasion uprzedniej karmy. Siedziba żywiołu eteru (ducha, światła), zwanego Ambara, Poszerza się horyzont zdarzeń i możliwości, rozwija się potęga mowy i wibracji głosu. Stajemy się coraz bardziej eteryczni, subtelni. W symbolice jako kwiat lotosu o szesnastu płatkach. Najwyższy ośrodek świadomości w Wieku Brązowym (Dwaparajuga).

9. Talukapitha - obszar w górnej części szyi, umiejscowiony wręcz z tyłu gardła, za migdałkami. Symbolizowany kwiatem lotosu o sześćdziesięciu czterech płatkach. Powiązany z kręgiem atlasu i podstawą czaszki. Służy skupieniu na idei nieśmiertelności bądź przedłużania życia w dowolny sposób. Ośrodek nektaru nieśmiertelności, boskiej amryty. Służy odmładzaniu i długowieczności. Jest ośrodkiem mocy diamentowej, wadźry.                                   

10. Dwidalambudźapitha
- zbiornik sił duchowych na wysokości oczu, zwany też dwupłatkowym lotosem międzybrwiowym. Ogniskuje obrazy widziane przez oczy. W lajajodze zwany też Brahmarandrą, a w jodze uzdrawiania określany terminem URNA lub UR. Siedziba krystalicznego światła Ducha Świętego. Osiąga się zjednoczenie energii słonecznej (Ham) i księżycowej (Kszam), rozwijając dzięki temu świadomość niedualną, jedność postrzegania. Wznosimy się ponad dualizmy i przeciwstawne punkty widzenia do świata świadomości Niebios. Osiągamy stan adwaita - jednolitość poglądu.                                             

11. Adźnambudźapitha
- obszar wewnątrz głowy na wysokości środka czoła, często zaznaczany przepaską, pierścieniem korony lub diademem na środku czoła. Kiedy jest symbolizowany jako sześciopłatkowy kwiat lotosu (u początku swego rozwoju), wtedy jest nazywany Manasjapitha lub Ćittampitha. Gdy pierwszy z sześciu płatków zaczyna rozwijać się w szesnastopłatkowy półksiężyc, wtedy mówimy o Indupitha lub Buddhipitha. Gdy lotos osiąga pełen rozkwit, co symbolizuje 96 płatków lotosu, wtedy jest zwany Nirwanapitha, Santipadapitha lub Brahmarandhrapańkadźapitha. Znany jest też wtedy jako Kalaćakrampitha. Ośrodek steruje procesami wzrostu i rozwoju, procesem starzenia, przyśpiesza bądź zwalnia wszelkie procesy dziejące się w organizmie. Nadzoruje też całą pracę hormonalną organizmu poprzez przysadkę mózgową. Jest to najwyższy ośrodek świadomości w Srebrnym Wieku (Tretajuga).                                  

12. Sahasrara Ambudźa Pitha - ośrodek energii subtelnej ponad szczytem głowy. Obszar często wiązany z gruczołem szyszynki i jego uaktywnianiem. Pozwala na nieograniczoną komunikację z całym wszechświatem. Siedziba wszelkich możliwych mocy i potęg duchowych. Symbolizowana kwiatem lotosu o 960 płatkach lub liczbą tysiąc. Ośrodek Diamentowej Świadomości, korony niebios i ostatecznego przebudzenia. Najwyższy ośrodek świadomości Złotego Wieku Prawdy.

13. Gurupitha - siedziba Duchowego Przewodnika symbolizowana jako lotos o dwunastu płatkach umiejscowiony dokładnie na szczycie głowy, u podstawy sahasrary. Skupienie na lotosowych stopach Guru bądź połączenie z niewidzialnymi, niebiańskimi Mistrzami Duchowymi i całą Duchową Hierarchią. Świadomość Najwyższej Łaski.

Dodatkowo warto wspomnieć, iż każdy ośrodek posiada cztery mniejsze ośrodki stowarzyszone, umiejscowione w następujący sposób: jeden po stronie lewej, a drugi po stronie prawej, oba na linii sutki piersiowej, trzeci, z tyłu na linii kręgosłupa, a czwarty z przodu na centralnej linii ciała. Ośrodki te są zwykle rozpoznawane jako punkty o podwyższonej wrażliwości. Zwane są terminem Kanthapitha lub po prostu Wadźrą. Szczegółowych zasad pracy z oczyszczaniem ośrodków należy się uczyć wyłącznie od Nauczycieli (Aćarjów) laja jogi bądź jogi uzdrawiania tradycji Himalaya.


Uzdrawiające Ćwiczenia (Seria II)


Spróbujmy prześledzić kilka praktycznych ćwiczeń rozwijających duchowy potencjał uzdrowiciela wewnątrz naszego serca.

Ćwicz. 1. Usiądź w siadzie skrzyżnym i pochylając lekko głowę ku sercu odczuwaj swoje myśli i emocje tkwiące w głębi wnętrza... Spróbuj odkryć wypływającą z wnętrza życzliwość (maitri), miłosierdzie (karuna), radość (mudita) i spokój (upaksza)... Pozwól tym właściwościom wypełniać twoje serce, pozwól im promieniować z całej klatki piersiowej... W szczególności niech rozkwita ŻYCZLIWOŚĆ i MIŁOSIERDZIE do wszystkich potrzebujących stworzeń... Niech Twe źródło promieniuje tymi ciepłymi intencjami...

Pozostań z tymi uczuciami w ciszy przez kilka minut.............

Pamiętaj o głębokim i rytmicznym oddychaniu!

Ćwicz. 2. Wyobraź sobie w górze przed sobą potężną i jaśniejącą kulę światła... Zobacz okiem swojego umysłu (okiem wyobraźni) jak z wnętrza tego promieniującego źródła światła wylania się postać podobna Archaniołom... postać ma ciało zielonkawo- błękitnawe, szmaragdowe, cała jest w kolorach promienia uzdrowienia... Spróbuj rozpoznać w tej postaci Św. Rafaela Archanioła lub Św. Pawła - Hilariona (Apostoła Uzdrowicieli). Możesz też spróbować z postacią Św. Pantelejmona, patrona Uzdrowicieli i Medyków... Spróbuj odczuć jak całe ciepło z głębi serca tej postaci spływa na Ciebie i otacza Ciebie, a także przenika... Doświadcz żarliwej intencji niesienia pomocy potrzebującym, intencji uleczenia... Odczuj tę postać jako źródło przekazujące uzdrawiającą moc Boga... Pozostań w ciszy kontemplując ciepło i światło tej postaci........

Ćwicz. 3. Oddychaj głęboko pozostając w ciszy i odprężeniu... Kiedy wdychasz odczuwaj dolną część tułowia, a w szczególności okolicę kości ogonowej (Bhumipitha). Wypełniaj wdechem cały tułów wchłaniając przy tym leczniczy magnetyzm ziemi przez ośrodek sakralny (ogonowy)... Kiedy wydychasz, przesyłaj oddech, a wraz z nim leczniczy magnetyzm (odczucie) energii ziemi poprzez dłonie... odczuwaj mocno dłonie w czasie wydychania...

Możesz użytkować to oddychanie, kiedy jesteś na łonie natury, aby lepiej wykorzystać leczniczą siłę przyrody, leczniczy wpływ natury, zwany też magnetyzmem lub czarem miejsca, w którym aktualnie jesteś. Oddychaj rytmicznie, najlepiej w rytmie cztery/cztery lub osiem/osiem. Możesz tak oddychać przez 10 - 20 minut, najlepiej codziennie. Ożywi to Twoją siłę magnetyczną, niezbędną do samouzdrawiania. Twoje dłonie staną się jeszcze bardziej lecznicze.

Ćwicz. 4.
W ciszy i skupieniu, połączonym z głębokim i rytmicznym oddechem, powtarzaj kilkakrotnie następujące Lecznicze Frazy (wskazania, sugestie, modlitwy), mówiąc je prosto do swojego własnego serca:

"Uzdrawiaj mnie Panie Twoją wszechwystarczalną Mocą".
"Spraw, aby w moim życiu zaistniały
wszelkie możliwości ku polepszeniu".
"Mam się dobrze i jestem szczęśliwy/a w życiu i świetle Boga".
"Moje życie zmienia się i przyjmuje lepszy obrót".
"W Tobie upatruję moje zdrowie,
pokrzepienie, równowagę i pokój".
"Moje zrównoważenie jest zapewnione ręką Boga".
"Moje ciało, moja dusza i mój umysł są uzdrowione
dzięki duchowej mocy Boga". "Bóg czyni łatwym moje przedsięwzięcie".
"Uczyń mój dom harmonijnym,
moje ciało doskonale opanowanym,
umysł zrównoważonym,
a duszę oświeconą".
"Uczyń mnie źródłem szczęścia dla siebie i dla innych".


Powtarzaj każdą frazę kilkakrotnie, odczuwając jej działanie w swoim wnętrzu.
Oddychaj z każdą frazą... HUM

The Himalaya Master


Koniec części II
Jeśli podobał Ci się artykuł
dodaj do niego swój głos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykułów na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3