Bhaiszadźja Joga :: Ajurweda :: Biblioteka Ajurwedyjska :: Bhaiszadźja Warsztaty
» Bhaiszadźja Joga » Biblioteka Ajurwedyjska » Woda Życia - Joga Uzdrowienia » Woda Życia VII

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6554313
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Woda Życia. Joga Uzdrowienia

Wprowadzenie
1. Promień Uzdrawiania. Korzenie Bhaiszadżja. Pole energii życia
2. Struktura SZU. Pięć stopni siły życia. Ośrodki energii
3. Czym jest Joga Uzdrawiania Guru Bhaiszadżja. Madhu Joga
4. Kim Jest Archanioł Rafael. Atrybuty. Przebaczenie
5. Naturalne oddychanie uzdrawia. Wszystko lecząca Wibracja
6. Symbolika dysku słońca. O dobroci. Archanioł Michał
7. Rytm natury: cykle słońca i księżyca. Energie Żywiołów
8. Uzdrawianie w Złotym Wieku Prawdy. Transmisja. Trójkąty
9. Osiem Ślubowań Zdrowia i Pomyślności. Dwanaście Przykazań1. Rytm Natury: cykle słońca i księżyca

Mistyka Natury to podążanie przez życie w harmonii z naturalnym Ładem Przyrody (Ryta). Nauki starożytnych wspominają o zawsze istniejącym Porządku Wszechświata (Ryta, Qaher). Planety krążą po swoich orbitach zachowując precyzyjny rytm, Harmonia z Naturą jest jednym z kluczowych tematów odnoszących się do prac Bhaiszadźji. Szczególnym sposobem rozwijania harmonii z Naturą i odkrywania odwiecznego Ładu Przyrody jest studiowanie rytmu.

Istnieją dwa główne kosmiczne rytmy, które wyznaczają i determinują sposób naszego funkcjonowania:

1. Rytm słoneczny
podzielony na dwa cykle;
- cykl dobowy
- cykl roczny

2. Rytm księżycowy

Pierwszy rytm, słoneczno - dobowy wyznacza nam Matka Ziemia obracając się wokół własnej osi. Jest to zapewne rytm, który każdy człowiek odczuwa najpotężniej. Harmonia z Cyklem Dnia i Nocy, czyli rytmem dobowym sugeruje iż funkcjonujemy w zgodzie z Ładem Przyrody dyktowanym przez świadomość planety.

Rytm słoneczny - dobowy wyznacza cztery ważne momenty czasowe, które sterują życiem planety:

1. Czas wschodu słońca, świt, brzask poranka, jutrzenka, uszas.
2. Czas około południa, kiedy to jest najwięcej światła słonecznego, maksimum jaśnienia.
3. Czas zachodu słońca, zmierzch, wieczór, wespera, nakta.
4. Czas około północy, kiedy jest najmniej światła.

Okolice tych czasowych momentów wykorzystywane są od wieków przez mistyków dla wykonywania różnorakich ćwiczeń duchowych, dla medytacji i modlitw.

Cykl słoneczny - roczny również dyktuje nam nasza planeta, Matka - Ziemia. Jest to okres czasu, w jakim planeta obiega wokół słońca. Cykl ten również wyznacza cztery momenty szczególne, związane ze światłem jak następuje:

1. Przesilenie zimowe - kiedy światła jest najmniej.
2. Równonoc wiosenna - kiedy następuje równowaga dnia i nocy.
3. Przesilenie letnie - kiedy światła jest najwięcej.
4. Równonoc jesienna - równowaga dnia i nocy.

Istnieje głęboka analogia między tymi czterema szczególnymi momentami w cyklu słonecznym - rocznym, a dobowym, Równonoc wiosenna i jesienna jest odpowiednio jakby odbiciem wschodu i zachodu Słońca, zaś przesilenie zimowe odpowiada północy, a letnie południu.

Rytm księżycowy wyznacza nam cykl okołomiesięczny i analogicznie związany jest ze wzrostem i zmniejszaniem się światła. Rytm księżycowy zdaje się być czymś pośrednim między rytmem słonecznym dobowym a rocznym. Księżyc swoimi fazami również wyznacza nam cztery czasowe momenty;

1. Czas nowiu, kiedy brak księżyca, to tak jak zima i północ.
2. Czas I-szej kwadry, to jak wiosenne zrównanie dnia z nocą.
3. Czas pełni, to tak jakby lato lub południe, maksimum światła.
4. Czas III-ej kwadry, to tak jakby jesienne zrównanie dnia i nocy.

W rytmie księżycowym mistycy upatrują cykl przemian, w jakich funkcjonuje psychiczne życie całej planety, w szczególności minerałów, roślin, zwierząt i ludzi. W tym okołomiesięcznym rytmie swoje minima i maksima przeżywa cały nasz aparat emocjonalny.

Nów księżyca był i jest w wielu kulturach uważany za początek nowego miesiąca księżycowego. Podobnie moment przesilenia zimowego celebrowany był jako Dzień Narodzin Światła i początek Nowego Roku, a północ jest chwilą, która wyznacza początek nowego cyklu okołodobowego.

Początek nowego cyklu światła, zimowe przesilenie, to początek rocznego cyklu praktyki Bhutadżaja Jogi, zwanej też Jogą Żywiołów. Cztery kwartały poświęcamy kolejno na pracę z czterema Energiami Żywiołów: zima z energią ziemi, wiosna z energią wody, lato z energią ognia, a jesień z energią wiatru.


2. Cykle słońca i księżyca a żywioły

Przyglądając się głębokim mistycznym powiązaniom pomiędzy Rytmami wyznaczonymi przez Ład Natury a Żywiołami możemy odkryć całe bogactwo energetycznej pracy, jaką wykonuje duch naszej planety.

Cztery Żywotne Tchnienia mają swój maksymalny czas i napięcie pracy w ciągu całej doby, mają też swoje minima. Oto przyporządkowanie energii Żywotnych Tchnień w rytmie dobowym, w Cyklu Dnia i Nocy:

1. Żywioł Ziemi panuje w godzinach między północą a wschodem słońca czasu miejscowego.
2. Żywioł Wody przeważa pomiędzy wschodem słońca a południem.
3. Żywioł Ognia obejmuje swym istotnym wpływem czas pomiędzy południem a zachodem słońca.
4. Żywioł Powietrza zaś panuje od zachodu słońca do północy.

Energie Żywiołów w naturalny sposób pracują w ciągu całej doby i można powiedzieć, że wszystko co żyje podporządkowuje się tej energii, Ideałem mistyków natury jest, aby człowiek w świadomy sposób był zharmonizowany z pracującymi w Przyrodzie siłami i energiami. Dla zachowania dobrego zdrowia ważnym jest, aby wstawać w godzinach żywiołu ziemi (wcześnie rano) i chodzić spać w godzinach żywiołu wiatru (dobrze przed północą). Inaczej zdrowie Psychiczne łatwo ulega zaburzeniu.

Żywioł Eteru (Światła) w szczególny sposób jest obecny w czasie kardynalnych zmian, czyli około północy, wschodu, południa i zachodu. Można powiedzieć, że Eter (Światło) przenika Żywioły i jest w nich obecny, jednak w czasie tych czterech kardynalnych momentów dnia i nocy jest obecny szczególnie intensywnie. (Warto też pamiętać, iż chodzi o czas miejscowy, który dokładniej pokrywa się z czasem urzędowym tylko w zachodniej części Polski. W czasie letnim południe i północ są przesunięte około godzinę do przodu)

Mistycy szczególnie te cztery ważne okresy upodobali sobie dla praktykowania, gdyż mają one znaczenia kulminacyjnych przesileń jako momenty zmian energii Żywiołów. Pustą Przestrzeń wypełnia właśnie subtelna energia piątego żywiołu - Eteru. Czas przed wchodem słońca, przed zachodem słońca, przed północą i przed południem to czas zaniku energii poprzedniego Żywiołu. Wtedy wzrasta gwałtownie natężenie energii Przestrzeni (Eteru, Światła), z którego stopniowo wzrasta naturalna energia kolejnego z Żywiołów. Jest to powód, dla którego te właśnie czasookresy były od wieków wskazywane jako najlepsze dla odbioru duchowych energii, a także dla wypełniania ćwiczeń duchowych. Prorocy zwykle polecają te godziny przed kardynalnymi punktami doby jako czas na modlitwę lub medytację.

Analogicznie wygląda praca energii Żywiołów w cyklu rocznym. Czterem Porom Roku przypisuje się energię Czterech Żywiołów w następujący sposób:

1. Zima to okres panowania elementu Ziemi.
2. Wiosna to czas dominacji żywiołu Wody.
3. Lato to okres, w którym włada żywioł Ognia.
4. Jesień to pora roku z przewagą Powietrza.

Przewaga danego żywiołu w jakiejś porze roku nie oznacza braku pozostałych składników. Czas dominacji Żywiołu oznacza tylko tyle, że tej energii w Naturze jest znacznie więcej niż energii któregokolwiek z pozostałych Żywiołów.

Żywioł Eteru najobficiej obecny jest w Dniach Równonocy i Przesileń, a jego wielkie natężenie jest obserwowane przez okres około pięciu dni wokół tych kardynalnych momentów czasowych w ciągu roku. Oznacza to, że przez łącznie 20 dni w roku dominuje Czysta, Duchowa Substancja Żywiołu Przestrzeni. Dzień Przesilenia lub Równonocy, dwa dni wstecz i dwa dni po, to właśnie czas na intensywną pracę Loży Pana Pola (Kszetrasjapathi Guru Joga). Tradycyjne Kultury Duchowe wykorzystywały te okresy czasu na dłuższe święta w swym kalendarzu. Jest to najlepszy czas na czuwanie modlitewne, kontemplację, najlepszy czas na robienie porządków z własnym wnętrzem, także na intensywne zgromadzenia poświęcone rozwojowi potęgi uzdrawiania.

W cyklu księżycowym szczególne dni, w których narasta ilość duchowej energii Żywiołu Eteru to okres nowiu księżyca i okres pełni księżyca. Czas około 2-3 godz. przed samym momentem nowiu czy pełni jest najintensywniejszą porą medytowania. Duchowe Istności naszej planety użytkują ten naturalny kalendarz, więc jest to zawsze czas wzmożonej aktywności wszystkich sił duchowych. Joga jako ścieżka harmonizowania z Naturą stara się podążać zgodnie z tymi odwiecznymi wskazówkami.

Okres około 2 do 3 godzin przed pierwszą i ostatnią kwadrą również jest czasem pracy Eteru, tak samo jak i dzień, w którym przypadają te zjawiska. Idealnym czasem na zorganizowanie seminarium dotyczącego oświecenia jest pięciodniowy okres ze środkiem w czasie pełni lub 3-dniowy tak, że pełnia jest celebrowana w ostatnim dniu okresu praktyk. Czas nowiu księżyca w analogiczny sposób dobrze jest wykorzystać na pracę z tematami takimi jak oczyszczanie, odnowienie, narodziny.

W Indii mówi się, że każdego miesiąca o pełni księżyca Dobry Bóg - Stwórca Wszechświata (Sanskr. Brahma) zwołuje zgromadzenie Duchowej Hierarchii-wszystkich Mistrzów, Świętych i Proroków, Aniołów i Archaniołów. Jest to jakby wspólne Nabożeństwo wszystkich Światłych Sił całej naszej planety. W wielu duchowych tradycjach zakłada się przy tej okazji białe szaty i sprawuje Święte Ceremonie przez całą dobę.

Święto Nowiu zaś ma głębokie podstawy biblijne. Tradycja żydowska i muzułmańska celebrują początek nowego miesiąca księżycowego. Prorok Izajasz zaś naucza: "Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat przyjdzie każdy człowiek, by Mnie oddać pokłon - mówi Pan (Jahwe)" (Iz. 66, 23). Dzień Sobotni (szabat) tak ważny w tradycji judejskiej jest postawiony na równi z (Dniem Nowiu, ba nawet Dzień Nowiu wymieniony jest na pierwszym miejscu przed sobotą. Zauważmy, że to starożytne proroctwo dotyczy każdego człowieka.

Oddawanie pokłonów, co jest wyrazem czci i uwielbienia Boga zdaje się mieć swoje źródło w Tybecie. Jest to istotna fundamentalna praktyka całej kultury duchowej od Egiptu po Indie. Ciekawe też, że Dzień Sobotni jest dniem odpoczynku nie tylko u żydów, ale tez jest znakiem o wiele starszej kultury i tradycji duchowej Tybetu. Podobnie jest ze zwyczajem czynienia pokłonów.

Energie Żywiołów w cyklu księżycowym rozkładają się podobnie jak w cyklach poprzednich:

1. Żywioł Ziemi to czas od nowiu do pierwszej kwadry,
2. Żywioł Wody to czas od pierwszej kwadry do pełni.
3. Żywioł Ognia to czas od pełni do ostatniej kwadry.
4. Żywioł Powietrza to czas od ostatniej kwadry do nowiu.

Jak widać wzrost ilości Żywioł Ducha (Eteru) związany jest zawsze ze zmianą dominacji, z przejściem od przewagi jednego do przewagi drugiego Żywiołu spośród Czterech Żywotnych Tchnień.

Cała Natura może zostać rozważona jako subtelna gra elementarnych energii naszej planety. Każda forma żywa, każda istota jest cząstką tej gry. Człowiek nie jest niczym oddzielnym od Natury. Rytmy planety ciągle na nas oddziaływują. Cykl rytmów słonecznych i księżycowych to tylko ogólne wprowadzenie w jeszcze Bardziej złożoną wiedzę o Naturze. Odkrywanie całej tej wiedzy ma miejsce stopniowo w miarę pogłębiania pracy nad wewnętrzną przemianą. Rytmy te są bowiem integralną częścią przynależną naszej Pierwotnej Naturze.


3. Energie żywiołów jako tchnienia Matki Ziemi

Starożytna mistyka natury ukazywała substancję naszej planety jako ciała złożonego z pięciu rodzajów energii. Składniki energetyczne naszej planety ukazywane były jako tchnienia życiowe, zaś dla potrzeb mistyki jogi mówi się o energiach ŻYWIOŁÓW. Energie te zarówno w tradycji egipskiej, wedyjskiej i tybetańskiej jak i chińskiej uważane są za elementarne, określane też czasem jako elementy.

Szkoła znana jako Bhutadżaja joga używa następujących terminów opisujących Żywotne Tchnienia Planety (Tattwa);

1. PRITHIWI to żywioł ziemi, aktywność gleby, ziemi jako substancji stałej, mineralnej.
2. APAH to żywioł wody, aktywność substancji ciekłej, płynnej związana elementarnie ze światem roślin oraz uczuć.
3. TEDŻAS to żywioł ognia, aktywność substancji cieplnej, termiki, temperatury i procesu spalania, związana elementarnie ze światem zwierząt oraz z intelektem.
4. WAJU to żywioł powietrza, aktywność gazów i wiatru, związana ze światem ludzkim.
5. AKAŚA - żywioł światła, eteru, przestrzeni. Jest to źródło i cel pozostałych czterech elementów.

Każda rzecz jak i cała planeta składa się z mieszaniny elementów, czyli z mieszaniny energii (substancji) ŻYWIOŁÓW. W całej przejawionej Naturze nigdy nie występują one w absolutnie czystej postaci. Zawsze występują one w formie proporcjonalnej mieszaniny.

Słowo żywioł sugeruje coś, co jest żywe, żywotne, a także stan istnienia, który można nazwać żywiołowym, czyli energetycznym, pełnym aktywności. Odkrywając i doświadczając w pracy jogi czym są żywioły, odkrywamy i doświadczamy pełnię swoich naturalnych, żywotnych energii.

Święte Pisma różnych religii wyjaśniają, iż to właśnie Bóg - Stwórca Wszechświata przekazał człowiekowi i wszelkiej żywej istocie Tchnienie Życia (Nefesz, Prańah). Zawsze było ono utożsamiane z procesem oddychania, gdyż człowiek, zwierzęta a także rośliny na naszej planecie żyją dzięki oddechowi. Oddech jest tym, co przez całą dobę podtrzymuje nasze życie. Tchnienie Życia jest żywotną energią, a więc żywiołem.

Starożytni przekazują sekretne nauki o oddychaniu jako wielką Tajemnicę Życia, jako Misterium, które towarzyszy nam od początku naszego istnienia, od czasu stworzenia. Odkąd zaistniała pierwsza żyjąca istota - odtąd pojawił się oddech. Praktyka oddychania jako Misterium starożytnych szkół duchowych opiera się na powiązaniu pomiędzy sposobem oddychania, a rodzajem pracującego wówczas Żywiołu (Elementu, Elementala). Zmiana sposobu oddychania oznacza zmianę rodzaju energii Żywiołu.

Fundamentem Tchnień Życia danych nam przez Stwórcę w Raju jest pięć sposobów oddychania:

1. PRITHIWI - Tchnienie Żywiołu Ziemi: wdech i wydech przez nos, co powoduje wzmocnienie siły magnetycznej i harmonię z miejscem.
2. APAH (także Dźala)- Tchnienie Żywiołu Wody: wdech przez nos, wydech przez usta, dające oczyszczenie poprzez obmycie serca i umysłu.
3. TEDŻAS (także Agni lub Wahni)- Tchnienie Żywiołu Ognia: wdech przez usta, wydech przez nos, to spalanie nieczystości aury myślowej i emocjonalnej.
4. WAYU - Tchnienie Żywiołu Powietrza: wdech i wydech przez usta, co powoduje osiągnięcie stanu jedności i wolności.
5. AKAŚA - Tchnienie Światła (Eteru) Przestrzeni: oddech przez nos inny jednak niż w Żywiole Ziemi, bardziej delikatny, bierny. Oddech eteryczny daje połączenie z całym wszechświatem i powoduje wzrost kosmicznej świadomości.

Cała fundamentalna praca Przemiany, czyli Oczyszczenia Umysłu dokonywana jest w Bhutadżaja jodze poprzez praktykowanie ćwiczenia duchowego opartego na oddychaniu Żywiołami. Jest to robione w formie specjalnej, całorocznej ceremonii, W podobny sposób praktykuje się Indrijadźaja Jogę przynoszącą opanowanie i oczyszczenie zmysłów. W Jodze Uzdrawiania zaś używamy zwykle przez jakiś okres czasu jednej Tattwy (Żywiołu) dla usunięcia przyczyny cierpień według indywidualnych ustaleń wedyjskiego medyka. Oddychanie wazowe przynależy do Akaśatattwah.


4. Medytacje księżycowe

Rytm miesięczny księżycowy, kieruje całym naszym życiem emocjonalnym i uczuciowym. W tradycji hinduskiej i perskiej księżyc nosi imię Ćandra i jest uważany za bóstwo (anioła), od którego zależy harmonijne funkcjonowanie świata naszych uczuć, pasji, namiętności i wszelkich pragnień. W harmonii z rytmem księżyca o wiele szybciej spełniają się wszelkie nasze życzenia i pragnienia.

Miłość to w ogólności najczystsze i najbardziej wysublimowane spośród wszystkich uczuć i emocji. Całe nasze życie emocjonalne rozwija się po to, by doprowadzić nas do spełnienia w miłości. Księżyc i jego światło towarzyszy ciągle romantycznym, zakochanym parom. Warto przestrzegać księżycowego rytmu praktykowania, aby osiągnąć powodzenie i spełnienie w miłości.

Czas nowiu księżyca to okres odnawiania, narodzin światła i regeneracji. Jest to początek miesiąca księżycowego według wschodnich kalendarzy. Czas pełni księżyca to okres spełnienia i rozkwitu, W czasie pełni księżyc najmocniej odbija Światło Słońca. Jest to czas maksymalnego otwarcia naszego serca i umysłu, abyśmy odbijali i transmitowali światło duchowe płynące od Boga.

Nasza psychika funkcjonuje w rytmie cyklu księżycowego, podobnie jak i cały świat zwierzęcy, roślinny, a nawet mineralny. Emocjonalne minimum w życiu na planecie przypada około nowiu, a emocjonalne maksimum około pełni księżyca. Czas nowiu to czas wewnętrznej aktywności, zaś czas pełni to czas ekspresji wewnętrznych wartości na zewnątrz.

Słońce symbolizuje Boga, księżyc jest symbolem duszy, a ziemia odpowiada fizycznemu człowiekowi. Nasza boska dusza pracuje dla naszego oczyszczenia w harmonii z rytmem księżycowym. Od nowiu do pierwszej kwadry mamy okres wychodzenia z wnętrza, narodzin i dziecięctwa. Jest to wynurzanie z ciemności oraz rozjaśnianie ciemności. Okres ten odpowiada zimie. W czasie od pierwszej kwadry do pełni dostajemy taką dawkę światła, że osiągamy pełnię dojrzałości. Można ten okres przyrównać do wiosny, kiedy wszystko bujnie rozkwita. W tym czasie osiągamy pełnię naszego otwarcia i rozwoju. W czasie od pełni do ostatniej kwadry pojawiają się symptomy lata, rozpoczyna się powoli wycofywanie do wnętrza po zebraniu plonów. Czas pełni to czas oświecenia, które wypełnia się w naszej pracy w trzeciej ćwiartce księżycowego cyklu. Ostatni okres od trzeciej kwadry do nowiu przypomina jesień. Jest to czas nastroju bardziej melancholijnego i marzycielskiego, Żyjemy raczej owocem dotychczasowej pracy niż planami nowych osiągnięć. Faza ta odpowiada starości w życiu ludzkim, kiedy gotowi jesteśmy odejść po spełnieniu swej misji.

Pierwszą połowę cyklu księżycowego nazywamy wzrastającą i oświecającą, a drugą połowę - od pełni do nowiu - opadającą i oczyszczającą. Śmierć i narodziny spotykają się w Dniu Nowiu księżyca. Dzień ten jest odpowiedni dla praktyk umierania i narodzin takich jak chociażby mantry klęczne z pokłonami. Jogę Świadomego Umierania Guru Jama najlepiej praktykować w czasie dni nowiu, gdy księżyc jest niewidoczny.

Mamy już podział cyklu księżycowego na cztery okresy odpowiadające sezonom, czyli porom roku. Możemy też pamiętać, że dzieląc miesiąc księżycowy na dwanaście podokresów, otrzymamy czas około 2,5 dni, który odpowiada miesiącom w cyklu rocznym. Przez około 2,5 dnia księżyc przesuwa się na tle jednego znaku, co harmonizuje nas poprzez księżyc, ze wszystkimi energiami zodiakalnymi w przeciągu niespełna jednego miesiąca! Starożytni zawsze dokładnie ustalali, w jakim znaku księżycowym urodził się dany człowiek. Jest to wiele ważniejszym dla samopoznania niż wiedza o znaku solarnym. Klasyfikacja przyczyn chorób i skłonności urazowych powinna być robiona według zodiaku lunarnego, gdyż uwzględnia przyczyny emocjonalne i psychiczne w całości.

Jeśli wybieramy dobry czas na praktyki osiągania i powiększania naszego oświecenia, czas na ceremonie i publiczne zgromadzenia, to okres w sumie pięciu dni wokół momentu pełni będzie najodpowiedniejszy, W tradycji wschodniej powiada się, że Dobry Bóg w Dniu Pełni zwołuje wszystkich swoich świętych na wspólne nabożeństwo. Jest to Dzień Zgromadzenia Duchowego Braterstwa, Świętych Obcowania, Hierarchii. Cala natura zostaje zasilana duchową energią z takiej boskiej uczty! Święci uzdrowiciele i anioły Rydwanu Rafaela też błogosławią w Dniu Pełni.

Czas około nowiu, dobrze jest poświęcić na podejmowanie radykalnych decyzji, które mocno zmienią nasze życie. W czasie nowiu księżyca (okres pięciodniowy) dobrze jest w czasie seminariów i spotkań utrzymywać milczenie. Jest to idealny czas na odosobnienia z milczeniem, tak aby to, co stare mogło się rozpaść (umrzeć), a to co nowe zostać odsłonięte.

Praktykowanie wspólnych spotkań w dniu nowiu i pełni księżyca jest kontynuacją starej tradycji związanej z kultem Macierzy Świata, z kultem Wielkiej Matki Ziemi. W symbolice bowiem księżyc jest jako Matka, a słońce jest jako Ojciec. Pojednanie z księżycowym cyklem jest też pojednaniem z archetypem Matki. Spotkania w tym rytmie działają tak, że praktykowane przez dłuższy okres czasu oczyszczają związek z własną Matką, oczyszczają pozostałości tzw. pępowiny.

W szczególności Święto Nowiu jest najbardziej matczyne, pasywne i żeńskie i jednocześnie najbardziej oczyszczające. Dzień Nowiu jest najbardziej żeńskim i archetypicznie matczynym dniem w cyklu księżycowym. Wskazane są w tym dniu medytacje z pępkiem i oczyszczaniem pępowiny, aby nasz archetyp przyjścia na świat był jak najbardziej czysty i świetlisty. Inaczej, tj. bez tego oczyszczenia trudno jest zrobić cokolwiek dobrego na naszej pięknej planecie. Dobry i czysty związek z własną matką, a także z archetypem Boskiej Mateczki, pozwala osiągać dobrobyt i powodzenie w życiu materialnym. Matka jest podstawą egzystencji dla bożego dziecięcia.

Stosunek człowieka do planety, do Matki Ziemi, jest odbiciem jego zdrowej lub chorej relacji do własnej Matki, narodzin i pępowiny. Niszczenie przyrody zabija naturalne bogactwo i doprowadza społeczeństwo do zubożenia i ruiny.

Jeśli Twoja własna Matka Ciebie nie chciała jako przychodzącego na świat dziecka, to podświadomie będziesz się mścić, wyładowując się na Matce-Ziemi. W ten sposób wiele osób niszczy naszą piękną planetę. Najistotniejszą przyczyną jest chory związek z własną Matką.

Uroczyste obchodzenie Święta Nowiu leczy związek człowieka z archetypem Matki, zaś obchodzenie Święta Pełni leczy związek z Ojcem. Przyjdzie jednak Dzień, kiedy cała ludzkość będzie miała zdrową relację osobistą, urodzeniową, z własną Matką. Wtedy cała planeta ziemia będzie czysta i piękna, i nikt nie będzie jej niszczył. Taką obietnicę i sugestię do praktyki daje prorok Izajasz: "Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas NOWIU i każdego tygodnia w SZABAT (Sobota) przyjdzie KAŻDY Człowiek, by Mnie oddać POKŁON - mówi Pan (Jahwe)" - cytat z Iz. 66.23! Wspólne obchodzenie Święta Nowiu ma więc bardzo doniosłe dla zdrowego istnienia naszej planety znaczenie.

Medytacje w cyklu księżycowym mają także fundamentalne znaczenie dla duchowego rozwoju człowieka, gdyż osadzają we właściwym rytmie funkcjonowania oraz oczyszczają całą emocjonalną, podświadomą strukturę naszej psychiki.

Oczyszczenie i wysubtelnienie reakcji, odruchów, nawyków i wszelkich impulsów ego jest najłatwiejsze, kiedy jesteśmy w harmonii z cyklem księżycowym. Joga Długowieczności i Wiecznego Życia związana jest z energią światła księżycowego, życiem w harmonii z rytmem faz księżyca, praktykami odpowiednimi dla każdej fazy, a także z czystą więzią z własną matką i Przyrodą jako archetypiczną, boską Macierzą.

Oczyszczenie związku z ojcem i matką również ma fundamentalne znaczenie, gdyż w relacjach z rodzicami tkwią korzenie naszych harmonijnych bądź dyshannonijnych związków ze wszystkimi spotkanymi w życiu ludźmi, Oczyszcza się w ten sposób nie tylko więź z bliźnimi, z ludzkością, ale też z Ojcem i Matką jako Boską Parą Rodzicielską! Oto prawdziwy sens przykazania; "Czcij ojca i matkę swoją." Dobrze też pamiętać, iż każdy rodzic składa się z babci i z dziadka, gdybyśmy chcieli oczyszczanie naprawdę pogłębić.

Oto dlaczego jest tak ważnym, aby pracować nad sobą w rytmie księżycowym dla osiągnięcia Naturalnego Stanu Istnienia w dobrym zdrowiu i długim życiu, którego zwykły czas trwania według starożytnych świętych pism wynosi 120 lat. W Biblii jest to przykazanie Boga do człowieka; Niech żyje sto dwadzieścia lat! Jakże niewielu ludzi stara się wypełnić to przykazanie.

The Himalaya Master


Koniec części VII
Jeśli podobał Ci się artykuł
dodaj do niego swój głos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykułów na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3