Bhaiszadźja Joga :: Ajurweda :: Biblioteka Ajurwedyjska :: Bhaiszadźja Warsztaty
» Bhaiszadźja Joga » Biblioteka Ajurwedyjska » Woda Życia - Joga Uzdrowienia » Woda Życia I

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6554409
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Woda Życia. Joga Uzdrowienia

Wprowadzenie
1. Promień Uzdrawiania. Korzenie Bhaiszadżja. Pole energii życia
2. Struktura SZU. Pięć stopni siły życia. Ośrodki energii
3. Czym jest Joga Uzdrawiania Guru Bhaiszadżja. Madhu Joga
4. Kim Jest Archanioł Rafael. Atrybuty. Przebaczenie
5. Naturalne oddychanie uzdrawia. Wszystko lecząca Wibracja
6. Symbolika dysku słońca. O dobroci. Archanioł Michał
7. Rytm natury: cykle słońca i księżyca. Energie Żywiołów
8. Uzdrawianie w Złotym Wieku Prawdy. Transmisja. Trójkąty
9. Osiem Ślubowań Zdrowia i Pomyślności. Dwanaście Przykazań1. Uzdrawiająca Rodzina

Istotnym celem niniejszego opracowania jest pomoc w rozwinięciu i pogłębieniu praktyki Duchowego Uzdrawiania, a także pomoc w odkryciu tego kierunku rozwoju i samorealizacji, który zwie się oświeceniem na promieniu Uzdrawiającej Mocy.

"WODA ŻYCIA" przeznaczona jest tak dla inicjowanych w Ścieżkę Uzdrowienia adeptów (adeptek), jak i dla wszystkich sympatyków Jogi Uzdrowienia, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i praktykę. Kurs uzdrawiających kontemplacji, medytacji i instrukcji nauk, o duchowych sposobach pomagania chorym i umierającym, jest integralną częścią przygotowywania się do tego, aby być Uzdrowicielem dla siebie i dla innych. Termin Bhaiszadźja oznacza Uzdrowienie, słowo Guru tłumaczy się jako Przewodnik. Rozwijając potęgę uzdrawiającej energii stajemy się z czasem Przewodnikami Uzdrawiającej Mocy, która leczy zarówno nas jak i wszystkich tych, którzy znajdą się w naszej bliskości, Bhaiszadźja Pudźa (Uzdrawiający Rytuał) jest jedną z podstawowych aktywności Jogi Uzdrowienia.

Wszyscy Ci, którzy niosą pomoc chorym i umierającym stanowią jedną wielką Rodzinę. Pomagajmy sobie wzajemnie i wspierajmy się na drodze uzdrawiania, która jest niczym innym jak drogą przezwyciężenia uciążliwości (klesza) pojawiających się w ludzkim życiu na skutek dawnych czynów, myśli, emocji czy intencji, Uzdrawiająca Rodzina pracuje nad tym, aby zmniejszyć brzemię bólu i cierpienia ludzkich istot i pomóc wędrować przez życie w wewnętrznej harmonii. Uzdrawiająca rodzina wspiera gorącym sercem i twórczą myślą wszystkich potrzebujących pomocy. Wielka Rodzina Pana Wschodniej Krainy, Mistrza Uzdrowienia nazywana jest- Uzdrawiającą Wspólnotą: Bhaiszadźja Samadź.


2. Promień Uzdrawiania

Podstawowym ośrodkiem (pitha) energii (wirja) użytkowanym przez uzdrowicieli rozmaitych tradycji jest okolica splotu słonecznego (Manipuraka). Jest to miejsce lub obszar energetyczny najmocniej przewodzący uzdrawiającą siłę czy energię, o ile generowana jest poprzez intencję opartą o kanał myśli (modlitwa, konfirmacja), Drugim, bardziej zaawansowanym takim obszarem jest okolica wnętrza głowy zwana też trzecim okiem (adźnambudźa), U człowieka rozumnego, promień uzdrawiającej mocy przepływa przede wszystkim poprzez ośrodek splotu słonecznego, Szczególnie aktywną w ośrodku splotu jest moc duchowa płynąca w czasie spontanicznej (natchnionej) modlitwy charyzmatycznej, gdy modlący się są przepełnieni Duchem Świętym (Brahman) i Łaską (Śiwah). Praktycznie wszyscy uzdrowiciele bazują na tej formie energii uzdrowienia i z tego właśnie powodu wiele ćwiczeń poświęcimy oczyszczaniu ośrodka splotu słonecznego. Niechaj wszyskouzdrawiająca moc swobodnie przepływa do wszystkich potrzebujących!


3. Warsztaty Duchowego Uzdrowienia

Rozpoczynamy naszą pracę od uczestnictwa w 2-3 dniowych warsztatach, podczas których zapoznajemy się praktycznie z rozmaitymi aspektami starożytnej sztuki samo leczenia i leczenia innych. Przechodzimy poprzez serie rozmaitych ćwiczeń, które pobudzają energię Uzdrawiającego Promienia.

Warsztaty są połączeniem serc i umysłów we wspólnym świetle i wzajemnej sympatii dla pomocy chorym i umierającym, Witamy każde współczujące serce, które jest chętne nieść pomoc cierpiącym, chorym i umierającym.

Warsztatowa praca w czasie wspólnych sesji uzdrawiania zawiera naukę leczniczego oddychania, ćwiczenia uzdrawiania poprzez wibrację dźwięku i głosu, techniki medytacji ze światłem uzdrowienia (leczenie kolorami), starożytną wiedzę o afirmacjach (leczące myśli, stwierdzenia i sugestie), a także nauki o związkach między chorobami ciała i stanami psychiki.

Studiujemy także sposoby przekazywania leczniczej siły duchowej oraz samą jej naturę, tak aby jako uzdrawiająca wibracja mogła być użytkowana przez nas samych lub przekazywana innym w Bhaiszadźja Pudźa (w Ceremonii Uzdrawiania).


4. Uzdrawianie jako Ścieżka Życia i Duchowego Rozwoju

Rozumiemy i praktykujemy sposoby uzdrawiania jako aspekt ścieżki Duchowego Rozwoju w naszym codziennym życiu. Mile widziani są adepci wszelkich duchowych szkól i tradycji, którzy pragną rozwinąć i pogłębić swoje Miłosierdzie, Współczucie, Błogość i Ukojenie, niosąc pomoc bliźnim w ich cierpieniach.

Bhaiszadźja Joga korzysta z nauk linii przekazu według tradycji Himalaya (Parwata Tirtha), które poruszają zagadnienia Dobrego Zdrowia, Pomyślności, Dobrobytu i Długowieczności. Szeroko odnosimy się także do nauk wszelkich pism duchowych i religijnych, z uwzględnieniem chrześcijaństwa i Archanioła Rafaela, jeśli tylko wnoszą coś pozytywnego dla pogłębienia rozumienia na ścieżce uzdrowienia.

Tradycyjna Ajurweda (Księga Medycyny) przekazuje nam wiele starożytnych receptur aktualnych aż po dzień dzisiejszy, Wykorzystywał je w swych terapiach wielki suficki medyk i uzdrowiciel znany jako Awicenna (Sufi Ibn Sina), Recepty Ajurwedy propagował znany z przełomu XIX i XX wieku jogin i sufi - Szirdi Sai Baba. Podstawy naturalnej wedyjskiej medycyny stanowią cześć materiału realizowanego na naszych warsztatach.

Serca napełnione Wspaniałomyślnością, Sympatią i Miłosierdziem do cierpiących ból i umierających to nasza wspólna nuta, Pracujemy nie tylko nad usunięciem przyczyny i skutków konkretnej dolegliwości, lecz również nad totalnym oczyszczeniem wszystkich korzeni ludzkich nieszczęść. Ścieżka Duchowego Uzdrowienia to osobisty wysiłek w zrozumieniu siebie i ludzkiej natury w ogólności. Bhaiszadźja Joga jest Duchową Drogą Medyków i Lekarzy starożytności. Historia powiada, iż była szeroko kultywowana w Złotym Wieku za panowania Ramaćandra, który to Zloty Wiek trwał jak zawsze nieco ponad dziesięć tysięcy ziemskich lat słonecznych. Można dzisiaj polecić tę szczególną jogę wszystkim Lekarzom i Uzdrowicielom pospołu jako duchową podstawę w życiu i pracy zawodowej.


5. Korzenie Bhaiszadźja Jogi

W tradycji wedyjskiej (waidika), której przekaz jest historycznie najstarszy (sięga wstecz na ponad 12 tysięcy lat), ukryty jest korzeń nauk o uzdrawianiu, z których czerpali nie tylko mędrcy Indii, Tybetu czy Chin, ale cała tradycja kultury indoeuropejskiej, która obejmuje też w szczególności Słowian, Persów i Greków. Wydaje się, że korzenie duchowego uzdrawiania giną gdzieś w mroku historii starożytnego misterium tradycji semickiej, egipskiej, perskiej, chaldejskiej czy wedyjskiej. Kultura semicka i rasa semicka pochodzi jednak z Kaszmiru. Kultura perska (suficka) to tak zwana zachodnia kultura wedyjska. Tradycyjna mistyka chrześcijańska w najbardziej otwarty sposób propaguje Uzdrawianie Duchowe, charyzmatyczne, jako nieodłączny element służenia bliźnim podczas podróży po duchowej ścieżce, niejako śladami Jezusa. Musimy jednak pamiętać, że Jezus pochodził z kultury semickiej rasy, a ta swój rodowód wywodzi z Kaszmiru.

Gdybyśmy przy okazji szukali korzenia swojej własnej kultury duchowej, to warto rozważyć, iż terminy "semita" oraz "słowianin" są synonimami.

Wielką zasadą Mędrców Śigatse, dwudziestu czterech starców Świątyni Mądrości w Himalajach, jest polecanie czerpania nauk o duchowym uzdrawianiu ze wszystkich możliwych źródeł i tradycji. Gromadzenie i przechowywanie nauk o uzdrawianiu jest świętą powinnością adeptów Jogi Uzdrowienia Guru Bhaiszadźja. Osobista praktyka tych, którzy proszą o błogosławieństwo (inicjację) w tej formie Jogi jest pomocą przyciągającą odpowiednie metody i sposoby służące uzdrowieniu. Praktyka służy też przywoływaniu inspiracji do intuicyjnego odkrywania leczniczego potencjału, który jest przyrodzony każdemu medykowi i uzdrowicielowi.


6. Pole Energii Życia

W tradycji wedyjskiej czy sufickiej mówi się o przestrzeni duchowej, w której jest boska siła, moc czy energia. Pole tej energii ożywia i odradza każdą żyjącą istotę stanowiąc energetyczną podstawę wszelkiego typu uzdrowienia, Mędrcy suficcy, a także ryszi, zwą to pole energii życia BAQI. Sylaba Ba oznacza tutaj duszę lub ducha, stare doświadczone życie, zaś sylaba Qi wskazuje na moc, potęgę lub energię przy pomocy, której wszystko można osiągnąć, Mówimy o duchowym uzdrawianiu, gdy nasza własna dusza zanurza się w tę moc czy energię, jednoczy z tym polem siły i potęgi Boga, Ducha. Wszystkie praktyczne ćwiczenia pomagają w osiągnięciu tego punktu w duchowym rozwoju.

Joga zwie tę energię terminem WIRJA, co można oddać słowem wigor, które zresztą pochodzi od swego sanskryckiego pierwowzoru. Jest to energia Krainy Doskonałego Zdrowia zwanej także Waidurja, Można powiedzieć, że Anioły Uzdrawiania wytwarzają błogie pole wszystkouzdrawiającej mocy.

Sufi używają terminu (Quddus na określenie tej potęgi w jej potencjalnym stanie. Semici używali terminu kaddosz, co tłumaczy się jako Czysty, Święty Duch Boży. Ruh-al-Quddus to Duch płynący z Ducha Świętego, czynna moc Boża działająca poprzez ludzką osobowość. Jest to tożsame z duchową charyzmą. Zarówno arabski termin (Quddus jak hebrajskie Kaddosz pochodzi z języka aramejskiego, którym mówił Jezus, Eliasz czy Henoch.

Potencjał Quddus można sobie wyobrazić jako czysty śnieg i lód w wysokich górach. Kiedy góry są podgrzewane promieniami słońca, śnieg i lód zamienia się we wszystko ożywiającą wodę, która spływa wiosną z wysokich górskich szczytów. Spływającą ze swego potencjalnego stanu istnienia wodę Sufi nazywają terminem Hayy, który oznacza boskie życie. Mamy więc "Wodę Życia" spływającą w postaci Świętej Rzeki zwanej Ganga, która jest żywym potencjałem ośnieżonych szczytów Himawatu.

Krystaliczne Światło odbite tysiącem barw od ośnieżonych szczytów Himalajów (Himawatu) uosabia blask Ducha Świętego i zwane jest Światłem Himalaya (Ur, Urna). Siedem Świętych Rzek spływających ze Świętych Gór to siedem strumieni (promieni) Ducha Świętego. Tradycyjne zanurzenie w wodach Świętej Rzeki rozumiano jako symboliczne (wewnętrzne) i dosłowne (cielesne) zarazem obmycie w Duchu Świętym. Wedyjski zwyczaj obmywania się w Świętej Rzece zwanej Ganga został przeniesiony do chrześcijaństwa jako Chrzest Nawrócenia, Nawet Jezus przyjął ten Chrzest!

Boski Duch (Brahman) jest wszystkoożywiającą energią i mocą, która potrafi czynić cuda uzdrowienia. Duch spływa jako wszystko uzdrawiająca boska energia życia, Joga zwie tę energię Prańah. Boski Duch niszczy wszelki błąd, wszelką winę i wszelki grzech. Posiada więc czyszczącą do korzenia naturę sylaby Sam, Energia życia płynie zgodnie z intencją duchowego uzdrowiciela. Stan myśli i emocji, intencje jakie towarzyszą człowiekowi podczas uzdrawiania mają decydujący wpływ na jakość całej tej pracy, Zarówno Buddha jak i Jezus zasadniczą intencję służącą uzdrowieniu zwali wiarą, ufnością, zaufaniem (Yaqin, Śraddha).


7. Pięć Kanałów Energii

Rozwijanie kanałów (Nadi), przez które duchowa lecząca moc przepływa jest fundamentem pracy warsztatowej każdego solidnego treningu uzdrawiania i przedmiotem codziennych ćwiczeń osób inicjowanych w Jogę Uzdrawiania Guru Bhaiszadźja. Starożytni Mędrcy -Uzdrowiciele (Hakim) wyróżniali pięć przewodów, kanałów czy sposobów, które służą przekazywaniu boskiej siły leczącej. Posługiwali się nimi adepci misterium wedyjskiego tak samo jak studenci egipscy, chaldejscy, perscy czy buddyjscy. Posługiwał się nimi Jezus w swym misterium czerpanym prosto od Archanioła Raphaela-boskiego Mistrza Uzdrawiania. Także Św. Pantelejmon, szacowny patron uzdrowicieli chrześcijańskich, posługuje się tymi pięcioma przewodami. Nauki Buddhy Medycyny (Sandźe Menla) znanego też pod oryginalnym, jogicznym imieniem Bhaiszadźja Guru są zadziwiająco podobne, a nawet więcej: tożsame.

Oto pięć kanałów przekazywania leczącej siły życia, w kolejności, w jakiej należy je rozwijać i wdrażać w praktykę leczenia:

1. POPRZEZ UMYSŁ - mamy tutaj wszelkie sposoby mentalnego uzdrawiania, twórcze myślenie pozytywne, rozwój afirmatywnej świadomości, sugestię i autosugestię, obserwowanie strumienia myśli i emocji, prawa, którymi rządzą się myśli, emocje i cały ten strumień psychiki; w szczególności nauka konfirmatywnego uzdrawiania i lecząca modlitwa w Duchu świętym;

2. POPRZEZ ODDECH - mamy tu niedoceniany, acz bardzo ważny kanał pozwalający na szybkie samo leczenie i na kierowanie siły leczącej tam, gdzie aktualnie jest potrzebna, zgodnie z intencją (myślą); sztuka leczniczego oddychania jest bramą do efektywnej mocy sposobów pozostałych, gdyż umiejętny oddech ciągle dodaje witalnej energii. Starożytni baczyli, aby oddech był odpowiednio wyćwiczony zanim adept/ka zacznie leczyć innych.

3. POPRZEZ SPOJRZENIE - używa się tutaj narządu oczu i zmysłu widzenia. Jest to leczenie poprzez widzenie i oglądanie, często z użyciem symboli (jantra) lub wyobrażeń i wizualizacji. Oczy uważane są za najpotężniejszy nośnik uzdrawiającej mocy, Jogin Czaraka, Jogin Gautama, Jogin Jesse - wszyscy Oni leczyli cudownym i głębokim spojrzeniem, Światło, kolor i kształt są przedmiotem studiów w tej fazie praktycznych badań.

4. POPRZEZ MOWĘ - słowa mają moc leczenia, mogą nieść pociechę i ukojenie cierpiącym. W praktyce używa się siły słowa mówionego w formie modlitwy, mantry (łosif), uzdrawiających fraz, śpiewu, a także w formie ledwie słyszalnego szeptu. Bóg stworzył wszechświat mocą swego słowa. Dźwięk Słowa stając się boskim, staje się stwórczym. Czyny języka wytwarzają bodaj najwięcej ludzkiej karmy i najbardziej determinują los stając się przyczyną szczęścia bądź tragedii. W Dniu Sądu Ostatecznego w chwili śmierci, ludzie zdają sprawę z każdego słowa wypowiedzianego za swego życia. Mędrcy wiedząc o tym najczęściej milczą.

5. POPRZEZ DOTYK - dłonie mogą przekazywać leczniczą energię w formie masażu, uciskania, głaskania, rozcierania czy falowania (tzw. pasy) ponad chorym miejscem. Nakładanie dłoni na/d chore miejsca jest chyba sposobem najbardziej rozpowszechnionym. Wnętrze dłoni i koniuszki palców najmocniej przekazują witalną energię życia. Koniuszki palców jednakże przekazują prańah podzieloną na energię podług żywiołów, które u uzdrowiciela muszą być w idealnej pomiędzy sobą równowadze, jeśliby chciał skutecznie leczyć. Ziemia, woda, ogień, wiatr i eter w kolejności od kciuka do małego palca - to leczniczy, właściwy rozkład żywiołów. Ośrodek wnętrza dłoni posyła bardziej syntetyczną, pierwotną prańah, która rozpuszcza dolegliwości (wjadhi) i uciążliwości (kleśa), pobudzając przy tym organy do życia. Leczenie poprzez dotyk (nakładanie rąk) jest bodaj najbardziej powszechne, wymaga jednak poważniejszego i głębszego przygotowania, Przyjmuje się okres trzech lat pracy z dotykiem nim będziemy leczyć innych.


Uzdrawiające Ćwiczenia


Najlepszym sposobem uczenia się ćwiczeń jest bezpośredni przekaz od kogoś, kto już potrafi i do tego jest Nauczycielem (Aćarja). Szczególnie kontakt z duchową energią przychodzi dzięki bezpośredniemu przebywaniu z Przewodnikiem lub z Uzdrowicielem ( u Sufich Szefajat). Opisy ćwiczeń są raczej pomocą dla tych, którzy uczyli się ich od uprawnionej do instruowania osoby. W Jodze Uzdrowienia takimi Przewodnikami i Uzdrowicielami są Pudźari -adepci mogący sprawować Uzdrawiający Rytuał.

Niemniej, samo czytanie i kontemplowanie medytacyjnych tematów ćwiczeń też może stanowić jakąś pomoc, Spróbujmy prześledzić kilka praktycznych sposobów rozwijania leczącej siły życia. Wielokropek oznacza dłuższą pauzę na kontemplację przeczytanego fragmentu.

Ćwicz. 1. Obserwuj przez chwilę swoje myśli siedząc przy tym w siadzie skrzyżnym z wyprostowanymi plecami (sukhasana), a także doznawaj swoich odczuć i emocjonalnych reakcji... Skieruj swoje myśli i uczucia na te obszary ciała, które potrzebują uzdrowienia... Zapragnij całym sercem ulgi, ukojenia i uzdrowienia w wybranym przez ciebie organie lub obszarze ciała... Przepełnij się intencją powrotu do zdrowia i polepszenia stanu Twojego organizmu... Gorąco zechciej pozbyć się wszelkich uciążliwości, a także ich przyczyn... Wszystkie myśli i uczucia zaangażuj a intencję uleczenia całej Twej istoty...

W czasie obłożnej choroby praktykuj na leżąco, jak najczęściej, po kilka lub kilkanaście minut. Trzy razy dziennie przez 20 minut wystarczy przy dolegliwościach drobnych. Pamiętaj jak ważna jest odpowiednia dla uzdrowienia INTENCJA.

Ćwicz. 2. Zrób 11 głębokich, powolnych, rytmicznych oddechów, odczuwając przy tym całe swoje ciało. Pozwól płucom oddychać całą ich pojemnością, a poprzez płuca całemu swojemu ciału. Głęboki, rytmiczny oddech dostarcza tlenu, ożywia każdą komórkę, regeneruje, odświeża i odmładza twoje żyjące struktury oraz poprawia metabolizm.

W czasie wdechu staraj się wchłaniać i asymilować przepływającą siłę leczniczą. Z wydechem posyłaj tę siłę w przestrzeń wokół siebie i wypełniaj nią całą twoją aurę (otoczenie). Oddechy mogą być delikatne i ledwie słyszalne, acz intensywne wewnętrznie. Mocno odczuwaj swoje ciało i przestrzeń wokół ciała (aurę).

Pamiętaj, iż leczniczy oddech składa się z wdechu i wydechu. Człowiek potrzebuje tyle oddechu jak wielkie posiada płuca. Zbyt płytkie oddychanie działa niekorzystnie na stan zdrowia. Używaj całych płuc!

Ćwicz. 3. Skoncentruj się teraz na zieleni drzew, traw, liści... Delikatnie wchłaniaj zielonkawe promieniowanie świata roślinnego całej planety... Z każdym wdechem napełniaj swój brzuch, okolicę żołądka i splotu słonecznego, aby zielonkawe światło traw i liści przepełniło ciebie... Z wydechem wyobrażaj sobie jak rozprowadzasz tę barwę równomiernie po całym ciele... Kontempluj to zielone światło przez kilka minut...

Zieleń natury (przyrody) jest wszechobecnym światłem życia u powierzchni naszej planety Ziemi. Zieleń świata roślinnego wzmaga roślinne siły życia, dążenie do wzrostu i rozwoju, czyni drogę optymalną i efektywną. Roślinna zieleń jest barwą promienia uzdrawiania, czy lepiej podstawowym jego składnikiem. Przynosi polaryzację na uzdrowieniu, silne kojące właściwości magnetyczne, łagodzi ból i napięcie. Barwa ta czasem wchodzi w szmaragd lub seledyn. Można zobaczyć ją czasem jako refleks zielonkawowodny na powierzchni rzeki lub jeziora.

Ćwicz. 4. Sylaba budząca promień uzdrawiania: SA/M
Skoncentruj się delikatnie i czujnie w okolicy ośrodka sercowego (splotu kardialnego), tuż pod mostkiem, tam gdzie czujesz strumień powietrza wnikający do płuc. Jest to siedziba duszy, poczucia ja i źródło duchowej siły uzdrawiającej. Odczuwaj swoje duchowe serce i rozpocznij delikatnie wibrować dźwięk sylaby SA, stopniowo dodając unosowienie głoski A w M.

Wytwarzaj syczący dźwięk "Ssss.,", a potem przemień go w delikatną sylabę "Aaaa..". W końcu zamień dźwięk na unosowione "Mmm...". Pozwól dźwiękom płynąć z głębi twej istoty, z twego duchowego serca. Odczuwaj przepływ kojącej i łagodzącej fali delikatnych uczuć...

Splot sercowy zostanie ożywiony i zrównoważony, Dźwięk ten leczy wszystko co wiąże się z sercem i systemem krążenia, Uzdrowiciele muszą mieć zdrowe i silne serca, Powtarzaj tę sylabę 10 lub 30 razy dla uzdrowienia. Oddychaj swobodnie i głęboko.

Ćwicz. 5.  Modlitwa o Uzdrowienie:

W tradycji jogi sugeruje się taką prostą modlitwę o charakterze ślubowania:

Składając hołd wdzięczności doskonałemu
i natychmiastowemu Uzdrowieniu,
ślubuję: przyłączyć się do wielkiej pracy Pana Czystej Krainy
Wschodniego Raju, Mistrza Uzdrowienia:
- rozpraszając cierpienia wszystkich Istot,
- wyzwalając wszystkie Istoty by mogły zachować
dobre zdrowie i wszelką pomyślność;
- przynosząc pożytek potrzebującym pomocy
i niosąc zbawienie umierającym,
Hum!

Suficka tradycja użytkuje modlitwę Najaz (Uzdrowienie):

Umiłowany Panie, Wszechmogący Boże,
poprzez promienie słońca, poprzez powiewy powietrza,
poprzez wszechprzenikające życie kosmosu,
oczyszczaj mnie i odradzaj, i błagam:
uzdrawiaj moje ciało, serce i duszę. Amin! [lepiej, niż Amen]
HUM [AMIN]

The Himalaya Master


Koniec części I
Jeśli podobał Ci się artykuł
dodaj do niego swój głos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykułów na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3