HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Multimedia

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964399
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Pieœni duchowe, hymny wedyjskie, mantramy do nauki ze s³uchu oraz wyk³ady i instrukcje do praktyk zebrane z archiwalnych nagrañ audio zarejestrowanych podczas warsztatów medytacyjnych i treningów Jogi. NOWOŒÆ! Audycja internetowa "Przekazy Mistrza Himalaya" - co tydzieñ nowe nagrania (wysokiej jakoœci nagrania dostêpne s¹ tylko w wersji podcastowej). Kliknij i s³uchaj bezpoœrednio z naszej strony internetowej, albo œci¹gaj za darmo pliki z nagraniami na swój komputer lub dowolny odtwarzacz MP3 i delektuj siê naukami Mistrzów M¹droœci!
 
Serdecznie zapraszamy tak¿e do s³uchania naszych audycji radiowych w formie PODCASTÓW. W chwili obecnej prowadzimy 2 kana³y radiowe: Przekazy Mistrza Himalaya oraz Bajki Mistrza Himalaya. Po wiêcej szczegó³owych informacji - kliknij tutaj.
Wiêcej wedyjskich pieœni duchowych, bhad¿anów
oraz mantr zobacz na kanale YouTube Kadim1967


Czohaniya 2008 - Bhajans
Kompozycja: Kadim & Sati. Wykonanie: Himalaya Tirtha Sangha
8913.55 kb cignij | Opis
2627.96 kb cignij | Opis
6228.11 kb cignij | Opis
4602.13 kb cignij | Opis
5225.86 kb cignij | Opis
Audycja: Bajki Mistrza Himalaya
12767.88 kb cignij | Opis
4382.86 kb cignij | Opis
9834.52 kb cignij | Opis
5836.46 kb cignij | Opis
Audycja internetowa: Przekazy Mistrza Himalaya
6240.48 kb cignij | Opis
4951.33 kb cignij | Opis
5220.90 kb cignij | Opis
5174.07 kb cignij | Opis
6076.38 kb cignij | Opis
5408.42 kb cignij | Opis
5736.59 kb cignij | Opis
6064.76 kb cignij | Opis
5713.12 kb cignij | Opis
5619.33 kb cignij | Opis
6099.95 kb cignij | Opis
5091.98 kb cignij | Opis
5560.85 kb cignij | Opis
5525.66 kb cignij | Opis
5244.29 kb cignij | Opis
6158.42 kb cignij | Opis
6129.18 kb cignij | Opis
5267.88 kb cignij | Opis
7334.65 kb cignij | Opis
5584.24 kb cignij | Opis
5879.31 kb cignij | Opis
7787.66 kb cignij | Opis
8740.95 kb cignij | Opis
7006.43 kb cignij | Opis
5417.68 kb cignij | Opis
8529.92 kb cignij | Opis
7990.93 kb cignij | Opis
6284.90 kb cignij | Opis
6503.67 kb cignij | Opis
8006.23 kb cignij | Opis
Mantramy
655.87 kb cignij | Opis
665.78 kb cignij | Opis
964.52 kb cignij | Opis
734.32 kb cignij | Opis
939.53 kb cignij | Opis
949.54 kb cignij | Opis
574.04 kb cignij | Opis
690.27 kb cignij | Opis
644.29 kb cignij | Opis
798.83 kb cignij | Opis
700.61 kb cignij | Opis
643.18 kb cignij | Opis
621.99 kb cignij | Opis
694.18 kb cignij | Opis
615.35 kb cignij | Opis
1408.86 kb cignij | Opis
656.71 kb cignij | Opis
1225.17 kb cignij | Opis
747.11 kb cignij | Opis
869.79 kb cignij | Opis
734.92 kb cignij | Opis
691.12 kb cignij | Opis
733.80 kb cignij | Opis
864.44 kb cignij | Opis
853.96 kb cignij | Opis
555.45 kb cignij | Opis
685.79 kb cignij | Opis
740.29 kb cignij | Opis
928.99 kb cignij | Opis
787.48 kb cignij | Opis
712.40 kb cignij | Opis
639.18 kb cignij | Opis
658.63 kb cignij | Opis
604.05 kb cignij | Opis
644.72 kb cignij | Opis
701.38 kb cignij | Opis
628.87 kb cignij | Opis
702.75 kb cignij | Opis
1132.93 kb cignij | Opis
687.29 kb cignij | Opis
823.84 kb cignij | Opis
1259.69 kb cignij | Opis
805.30 kb cignij | Opis
653.07 kb cignij | Opis
662.00 kb cignij | Opis
865.31 kb cignij | Opis
934.17 kb cignij | Opis
745.69 kb cignij | Opis
851.24 kb cignij | Opis
741.77 kb cignij | Opis
704.66 kb cignij | Opis
719.41 kb cignij | Opis
571.60 kb cignij | Opis
707.32 kb cignij | Opis
700.89 kb cignij | Opis
641.12 kb cignij | Opis
975.57 kb cignij | Opis
838.88 kb cignij | Opis
797.08 kb cignij | Opis
Pieœni, Hymny, Modlitwy
691.32 kb cignij | Opis
649.56 kb cignij | Opis
711.35 kb cignij | Opis
2293.61 kb cignij | Opis
658.20 kb cignij | Opis
721.16 kb cignij | Opis
693.55 kb cignij | Opis
655.34 kb cignij | Opis
838.01 kb cignij | Opis
779.94 kb cignij | Opis
647.47 kb cignij | Opis
672.99 kb cignij | Opis
1205.87 kb cignij | Opis
645.80 kb cignij | Opis
547.31 kb cignij | Opis
684.96 kb cignij | Opis
500.10 kb cignij | Opis
845.31 kb cignij | Opis
1645.94 kb cignij | Opis
659.54 kb cignij | Opis
1293.37 kb cignij | Opis
920.58 kb cignij | Opis
716.24 kb cignij | Opis
901.79 kb cignij | Opis
860.16 kb cignij | Opis
Nagrania zespo³u HAREŒA
882.94 kb cignij | Opis
1121.66 kb cignij | Opis
765.58 kb cignij | Opis
473.39 kb cignij | Opis
761.93 kb cignij | Opis
Utwory z p³yty SUKHA SUTRA
1429.83 kb cignij | Opis
1661.26 kb cignij | Opis
2607.18 kb cignij | Opis
2561.26 kb cignij | Opis

Do powstania tego dzia³u oraz jego zawartoœci
przys³u¿y³ siê LINUX MANDRIVA 2006 – Bezpieczny system operacyjny!
Tysi¹ce pakietów oprogramwania! Zajrzyj zamów - zrób Download!
http://www.mandriva.pl/?ppid=13443
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3