Laja Joga :: Tantra :: Laja Marga :: Biblioteka Laja Jogi :: Laja Warsztaty
» Laja Joga » Laja Marga

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6823959
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

LAJA MARGA Siedmiostopniowa ścieżka (Marga) duchowego wzrostu rozpuszczająca w niezmierzonej ŁASCE oceanu miłosierdzia Najwyższego Boga, poprzez sukcesję mistrzów linii przekazu. Proces laja jest rozpuszczeniem cielesnej natury (wirat) w wielkiej przestrzeni ducha, w pustości kosmicznego bezkresu (mahakaśa). Wielki Święty, Boży Duch jest nieustannym dążeniem wszystkich aspirantów ścieżki laja - zwanych też, czela, co znaczy uczeń. Można nazwać laja jogę ścieżką wchłonięcia w świadomość Wielkiego Ducha (Brahmana, Paramatmana, Paramśiwa). Siedem kolejnych stopni uczniowskich powiązanych jest z siedmioma ośrodkami duchowej energii, czyli tzw. ćakramami. Proces wewnętrznej przemiany na każdym stopniu odpowiada rytmowi życia każdego z adeptów ścieżki, wyznaczając jakby kolejny pojazd do celu, podróżujący jednak z coraz większą prędkością.

Laja Joga znana jest zwykle ze swych głęboko ezoterycznych nauk o ćakramach, ośrodkach subtelnych energii i mocy duszy (jaźni). Laja Joga - jako całość jest pojazdem duchowego wzrostu, pochodzącym z duchowej tradycji lini sukcesji zwanej Himalaya, jest darem Mędrców z gór i zawiera mądrość Wielkiego Ducha Góry. Wielcy Ryszi (Mędrcy) kultywują tę ścieżkę wchłonięcia w Łaskę Guru. Mistrz SIWA zwany Panem Joginów oraz jego małżonka Bogini PARWATI zwana Strażniczką Tantry, stoją na czele całej lini sukcesji tradycji Himalaya. Praktyka Laja Jogi zawiera ogromne bogactwo kontemplacji piękna przyrody oraz wiele misteriów związanych z aniołami - duchami przyrody. Najpierwszym aniołem Bożym czuwającym nad harmonią życia w naturze i rozwojem wszystkich form życia jest Rudradewa. Możemy pamiętać iż większość uzdrowień dzieje się poprzez otwarcie serca dla leczniczych potęg duszy żyjącej jako przyroda. Wszystko co Bóg stworzył jest bowiem dla nas dobre, a nie stworzył On niczego złego. Stąd jogiczne treningi harmonii z siłami przyrody niosą nam dobro, są dla nas dobrem i częstokroć jedynym Bożym lekarstwem.

Wszystkie elementy nauki i praktyki jogi mogą być odnalezione na ścieżce laja w tradycji Himalaya. Ścieżka zawiera również tzw. Tajemną Czterostopniową Laja Jogę. Jest to praktyka aspirantów Zakonu Swami, którzy ukończyli już pracę Siedmiu Pojazdów ku Wielkiemu Duchowi. Można spróbować pojąć ścieżkę laja jogi poprzez Cztery Filary Praktykowania, czyli tzw. Laja Wadźra. Oto podstawowe filary tej jogi:

1. Wairagja - to wolność i nieprzywiązywanie;
2. Abhjasa - stała, regularna praktyka; jaźń serca;
3. Śraddha - to wiara i wierność, ufność i zaufanie;
4. Wirja - oto i siła, moc, energia i wigor!

Jak łatwo zauważyć, wolność duchowa jest fundamentem ezoterycznego treningu duchowego już od podstaw całej Laja Jogi. Najwyższa klasa jogi, Kaiwalja Pada także jest ścieżką wolności. Joga uwalnia od wszelkiego zniewolenia, szczególnie też od zniewolenia mającego miejskie w ciemnych sekciarskich ruchach parareligijnych, które łatwo stają się masowe i społeczne. Zbawienie, wyzwolenie, a więc wolność duchowa jest alfą i omegą Laja Jogi. Jakakolwiek dyscyplina treningowa jest Jedynie środkiem służącym doskonaleniu umysłu, ciała, transformacji emocji, oczyszczenia magazynu podświadomości, a w efekcie duchowemu wyzwoleniu.

Ścieżkę wyznaczają jej kolejne stopnie. Siedem kolejnych wtajemniczeń ukazuje pracę duchową w tradycji Himalaya, czy jak wolisz Waidika Laya Yoga.

1. Sadhana zwana też Mansa Jogą stosuje ćwiczenia leczniczego oddychania, pracę z dźwiękiem (mantrą) i wizualizację światła lub kontemplacje piękna przyrody jako podstawę wewnętrznej przemiany. Stopień ten można ująć słowem Zatrwożony, gdyż oddaje stan osoby szukającej w ćwiczeniach jogi pomocy i rozwiązania swych problemów. Mansa Joga to inaczej Integralne Uzdrowienie Człowieczego Umysłu. Laja Sadhana to ćwiczenia dla harmonii w życiu. Pierwsza lekcja laja jogi ma za zadanie usunąć splamienia chaosu i niepokoju umysłu. Jest to trening doskonalenia umysłu i transformacji emocji. Pierwsze ćwiczenia służą rozwiązywaniu emocjonalnych problemów i rozwojowi mentalnych mocy drzemiących w naszych umysłach, a rozbudzanych przez Bożą Światłość i Miłość tryskającą z głębi duszy, z głębi prawdziwej jaźni. Duchowe przebudzenie w codziennym życiu, uzdrowienie swojego życia oraz usunięcie korzenia lęku materialnej egzystencji dla zbudowania siły wiary, oto esencja pierwszego stopnia praktyki w Zakonie Misterium (Laja Sangha), który jest świecką wspólnotą praktykujących lajów.

2. Abhjasa - oto i drugi stopień praktyki ujmowany słowem Rozglądający. Utwierdzanie w jaźni serca. Schronienia i ślubowania, a także ofiarowania określają ten stopień, na którym głównym motywem praktyki jest poszukiwanie Boga i w ogóle duchowy rozwój. Stałość i regularność w praktyce jest niezmiernie ważna, tak samo jak ścisłe trzymanie się instrukcji nauczyciela.

3. Pradźnia-sadhana - to poszukiwanie mądrości ujęte słowem Kołaczący, od pukania do wrót mądrości i wiedzy duchowej wewnątrz ludzkiej jaźni. Dźńana Joga mędrców zwanych Ryszi (Sufi). W tej lekcji pojawia się ideał duchowego oddania i uwielbienia jako klucz do wrót komnaty mądrości.

4. Pradźnia-abhjasa - jest jogą centralną łączącą ścieżkę Siedmiu Stopni według ćakramów ze ścieżką Dwunastu Stopni według serca. Ten pojazd pracuje poprzez ośrodek serca i rozwija Mądrość urzeczywistnienia własnej Duszy (Purusza). Słowo Słuchający ujmuje ten pojazd wznoszenia. Harmonia z Prawem Wszechświata.

5. Krija-sadhana - tu nutą przewodnią jest wycofanie świadomości ze świata zewnętrznego do wewnątrz i wsłuchiwanie się w wibracje dźwięku ducha. Słowem Przypominający można ufać fundamentalną działalność adepta tego pojazdu. Duch przypomina o wszystkim w stosownym czasie. Praktyka tej Pierwszej Krija Jogi obejmuje głównie ćwiczenia zwane sthula krija.

6. Kriia-abhjasa - tu adept zajmuje się praktyką zwaną Krijaśaktipat, która jest łaską guru lini przekazu, wszechłaską Boga. Wiele można powiedzieć i zrozumieć poprzez kluczowe słowo: Przetwarzający. Oto i praca przekształcania nasion przeszłości. Zwiemy tę praktykę Drugą Krija Jogą a zawiera ona przede wszystkim ćwiczenia zwane sukszma krija, subtelnymi krijami.

7. Samnjasa - ujmowana słowem Rycerz oznacza pojazd najintensywniejszych przemian opierających się o praktykowanie wyrzeczenia i oddzielenia. Nieustająca Dhjana, czyli kontemplacja przepływu Wielkiego Ducha, jest praktyką aspirantów rozpuszczających się w Tęczowe Światło. Spalanie całej przeszłej karmy. Podstawową pracą jest intensywna Mahasadhana, Wielka Praktyka Samoofiarowania.

SAMADHI MAHALAJA - Jeden jest cel wszystkich systemów duchowej praktyki, chociaż metody są nieraz tak odmienne. Sposób osiągania samadhi - celu wszelkiej jogi jest w tradycji Himalaya nazywany Mahalaja, o oznacza Wielkie Wchłonięcie, rozpuszczenie się w Tęczowe Ciało, zjednoczenie z Bogiem. Bhawana (Nirwana), Dharmamegha, a w końcu Mahasandhi to trzy kolejne stopnie ostatecznego rozpuszczenia się w bezkresie Wielkiego Ducha. Kres drogi wstąpienie na Niebiosa na wzór Śiwy, Henocha, Eliasza, Jezusa, Padmasambhawy i innych wielkich, Bożych Joginów. Osiągając bezkres praktykuje się Trzecią Krija Jogę zwaną ściślej terminem Laja Krija. Jest to przedmiot praktyki Tajemnej Laja Jogi zwanej też Kandha Jogą Podążanie za Nauczycielem (Aćarja) pozwala opanować coraz głębsze i intensywniejsze pojazdy inicjacyjnych praktyk. Wszystko dzięki pełnemu miłości i woli wewnętrznego rozwoju podążaniu za Guru Himalaya.

Kultywując Laja Jogę warto pamiętać też o zasadach wyzwalającego, zbawczego działania, polegającego u podstaw na pracy z radością i oddaniem dla wszechmogącego Boga. Praca z radością i zadowoleniem jest podstawowym warunkiem dla wzrostu dobrobytu. Kiedy oddajesz się pracy dla Boga z radością On w swej wszechłasce obdarowuje ciebie wszystkim co dla życia jest ci potrzebne. Mądrość ta stanowi całą nić przewodnią tantrycznego kursu duchowej pros­perity i często jest podstawą tak osobistego jak duchowego szczęścia i spełnienia w życiu. Wiele ćwiczeń jednak służy pomocą jak tę prostą zasadę wcielić wżycie. Ofiaruj swoje czyny jedynemu Dobremu jakie jest, a On obdaruje ciebie Łaską.

The Himalaya Master

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3