Wadźrasattwa :: Biblioteka Wadźrasattwa :: Medytacja Pokoju :: Wadźrasattwa Warsztaty
» Wadźrasattwa » Biblioteka Wadźrasattwa » Klejnoty Mądrości Guru Morya » część 2

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6554352
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Praktyki Uczniów Zakonu Morya

Joga Mistrza El-Morja Khan (Chan), linii przekazu Morya Gupta (Idrisa, Hermesa, Henocha) przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym bliski jest pierwszy promień pracy na duchowej ścieżce. Na początku musimy wiedzieć, że istnieje tylko jedna ścieżka duchowego rozwoju, tylko jedna droga. Jest to ścieżka anihilacji, rozpuszczenia czy też spalenia fałszywego Ego, wszelkiej iluzji, grzechu, cierpienia, choroby i śmierci w Płomieniu Boga, w Jedynej Rzeczywistości. Jest to ścieżka Zjednoczenia z Najwyższym. Wiele jest tylko sposobów na jakie możemy to uczynić i najlepszym jest ten, który nam odpowiada, poprzez który osiągnęliśmy, czy raczej osiągamy ten cel.

Ogólnie, ścieżkę po której idziemy do Boga zwie się Drogą Świętą lub Brodem na Drugi Brzeg. Czy przejdziemy? Wielu zaczyna duchowe studia, święte praktyki i wielu przychodzi spojrzeć na Mistrza. Iluż jednak podąża Drogą cierpliwie, aż do zwycięstwa? Poprzez tysiąc drobnych zwycięstw aż do absolutnego zwycięstwa? Systematyczna praca daje systematyczny wzrost świadomości ucznia (czela, śiszja), aż on sam staje się Mistrzem. Morja pracuje w promieniu, gdzie potrzeba rozwijać w swoim wnętrzu i w swoim życiu cechy boskiej mocy, woli, potęgi, siły, zwycięstwa i wszelkiej doskonałości. To prawdziwa szkoła hartu ducha. To szkoła wojowników, dla których duch jest orężem na drodze zwycięstw unicestwiających ego.

Wielu mistrzów sztuk walki, wielu rycerzy ducha było i jest bliskimi uczniami Mistrza El-Morja. Przyjmuje On do swego Zakonu, do swej ezoterycznej szkoły tych, którzy pragną iść ścieżką, gdzie takie atrybuty jak całkowite posłuszeństwo, oddanie, panowanie nad sobą i powściągliwość są cechami godnymi pracy uczniów. Jeśli i ty chcesz za tym podążać, rozpoznawać Wolę Boga, Mistrz będący tylko Jego foremnym przedstawicielem przyjmie Cię i pomoże w tym. Ogień Przemiany trawi uczniów Promienia Morja, aż osiągną całkowite oświecenie, zbawienie.

Joga oznacza Jedność, więc pamiętajmy o tym, iż podstawą wszelkiej jogi jest umiejętność dostrzegania tego co łączy, a rezygnacji z tego co dzieli. Zamiast różnic, dostrzegaj punkty wspólne. Dobrym ćwiczeniem jest przestudiowanie nauk różnych religii pod kątem znalezienia w nich tego, co WSPÓLNE. Jest to nauka będąca podstawą jogi czy też sufizmu lub mistyki. Odkrycie tego, co jest jedno i wspólne we wszystkich religiach, to pierwszy krok na drodze do Boga jaki zostaje uczyniony. Studiowanie jedności nauk religijnych to pierwsza faza ezoterycznej nauki w Zakonie Morjah. Z reguły studia te zaleca się robić samodzielnie lub w oparciu o nauki nauczycieli pokazujących jedność nauk niektórych religii.

W ten sposób Yogananda pokazał, iż nauki Jezusa i Kryszny są jedną i tą samą nauką. W ten sposób Satya Sai Baba pokazuje, iż nauki hinduizmu, buddyzmu, zoroastrinizmu, chrześcijaństwa i islamu są jedną i tą samą nauką. W istocie swej uczniowie potrzebują zrozumieć że istnieje tylko Jedna religia - religia Boga Żywego który mieszka w naszych sercach. Jest to religia miłości i prawdy.

Jedno jeszcze potrzeba wiedzieć kandydatom do Zakonu Morji, iż wszyscy Mistrzowie są wyrazicielami jednego, wszechobecnego Boga, Brahmana (Allah) i są zanurzeni w Jedynym Duchu. Być może, że chrześcijanie twierdzą, iż to Jezus jest jedyny, lecz pamiętajmy, że dla hinduistów będzie nim Kryszna, dla muzułmanów Muhammad. Każda religia mówi coś o Bogu i posiada jakiegoś Mistrza, osobę założyciela. Każdy z tych głosicieli był Jedynym i Niepowtarzalnym w czasie i miejscu w którym działał. Każdy wyrażał wielkość Boga, choć poprzez ludzkie ciało i każdy z nas ma taką samą szanse być tak jak oni. Wszyscy ludzie są jednym boskim duchem i każdy w swej drodze duchowego rozwoju wejdzie tam gdzie będzie to jasno zrozumiałe - poza-uczuciem i poza-myśleniem.

Zakon Morjah jest bardzo starożytnym hermetycznym, ezoterycznym Zakonem duchowego nauczania. Obecny Mistrz Zakonu - El Morja Khan, który dawno temu zanim stał się Mistrzem, był głową zewnętrznych form sufickiego, mistycznego, jogicznego i tantrycznego nauczania, obecnie steruje głęboko ezoteryczne formy mistyczno-hermetyczne z wewnętrznych boskich planów swego istnienia. Tylko bardzo zaawansowani uczniowie hermetyki bywają jego bezpośrednimi uczniami, Czela, Murid. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy bezpośredni przekaz lub wizja są możliwe. Wtedy pojawia się w formie zwykle pokazywanych na zdjęciach lub obrazach.

Archanioł Michał i Archanioł Gabriel to dwie potężne kosmiczne istności, które bezpośrednio współpracują i wspierają Mistrza El-Morja (Idrisa, Hermesa, Henocha) w jego pracy. Joga Morji jest często nazywana jogą zwycięstwa lub jogą objawienia odpowiednio do pomocnej dłoni Michała - boskiego Zwycięzcy i Gabriela - boskiego Objawiciela. Szczególną pracę wykonuje Morja wspólnie z Archaniołem Michałem, gdyż obaj dzierżą miecz zwycięstwa, miecz prawdy i prawdomówności. Naprawdę uczniami Morja, w głębszym sensie niż tylko sympatycy i wielbiciele, mogą zostać tylko Ci, którzy rozwinęli w sobie siłę i potęgę SATJA (Emet, Haqq) – prawdy, uczciwości, sprawiedliwości i prawdziwości. Słowo Satjah może stać sie dla nas mantrą, modlitwą i rzeczywistością. Wtedy Czohan Morja będzie blisko i Archanioł Michał (Michael) będzie blisko, a wraz z nimi Boska Moc (El) Zwyciężania (Michał).

Podstawową praktyką w jodze Morja jest powtarzanie mantry OM ŚANTI NAM(O), co oczyszcza umysł i przybliża do Morji poprzez wewnętrzny rozwój cech, które są właścicielami atrakcji przyciągającymi nas i łączącymi z Mistrzem. OM znaczy moc lub siła Boga, Śaantih to pokój Boga, a Nam to działanie w imieniu Boga, w imieniu Miłości, którą jest Bóg. Mantra ta znaczy więc tyle co "Bóg jest Potęgą, Pokojem i Miłością" lub inaczej "W imię Boga Pokoju i Potęgi". Wewnętrzny i zewnętrzny spokój potrzebny jest do tego, aby usłyszeć Głos Boga w swoim wnętrzu i aby Jego Moc zaczęła przez nas działać.

Joga Morja podzielona jest na kilka szczebli w zależności od stopnia zaawansowania ucznia, w które wprowadzają poprzez inicjację Jego Hierofanci. Mistrz Morja w Duchowej Hierarchii jest Kierownikiem pierwszego z Siedmiu Promieni duchowej mocy, czy światła. Mówi się o Nim Czohan (Ćohan) albo Pan, Władca, Mistrz promienia, stąd jego bliscy uczniowie nazywają go Panem Morją, a ON uczniów swoich - dziećmi, synami i córkami nazywa. Wszyscy Ci, którzy są dziećmi Mistrza ucieleśniającego jakiś boski aspekt, są jednocześnie dziećmi - synami i córkami Boga - w tym aspekcie.

Słowo OM oznacza moc i prostotę, potęgę woli, a także wszechmoc i symbolizuje aspekt Boga Ojca na planie dualnym. Mantra Om (Aum) podnosi energię kundalini śakti od muladhary - podstawy tułowia, aż do adźny czyli trzeciego oka wewnątrz głowy. Om jest skróceniem trójdźwięku AUM, który przynależy do najgłębszych komnat serca i sahasrary - ośrodka na szczycie głowy. Dźwięk Om oczyszcza więc plan ciała instynktów i energii jako odbicie dźwięku planu wolicyjnego na planie ciała. Dźwięk Om, poprzez wibrowanie go, doprowadza nasze życie do stanu naturalnej prostoty i do ekonomii w mowie i czynach polegającej na oszczędności energii. Om symbolizować może barwa błękitna i morze ciszy absolutnej.

ŚANTI
(Śaantih) to słowo światła prawdy, zrozumienia, pokoju, spokoju, matki lub ducha opiekuńczego. ŚANTI to energia ducha tolerancji i przebaczenia. Pokój pamięta wszystko, ale brak mu urazy i mściwości. Przebaczenie rozpuszcza wszystko w świetle. Stąd, Duch Śanti przynosi oczyszczenie, pacyfikację zła i jest jak wychowująca nas matka. Można powiedzieć, że Śanti to energia zwana w hinduizmie Śiwa-Śakti, a w chrześcijaństwie jako Duch Święty, Duch Chrystusowy. Oto objawienie Śantidewa - energii Ducha Pokoju, który przynosi też poczucie wszechobecności.

NAM(O)
pisane też i wymawiane jako Namah (czytaj: Nama-a!) to słowo miłości czyli boskiego prawa i sprawiedliwości. Kto działa w miłości, ten działa w imieniu Boga. Dlatego słowo Nam znaczy też tyle co imię. Nam uosabia też boską mądrość opartą na prawie miłości. Jest to symbol Ducha Miłości i Wszechwiedzy. Jego symboliczną barwą jest rozjaśniony, czysty róż, tak jak odcieniem i symbolem Om jest kolor złotawo-żółty, a odcieniem Śantih jest subtelny lazuryt (błękit).

Słowo Aum w tym towarzystwie jawi się jako Król siedzący na Tronie, mający wokół siebie swoje sługi, boskie doskonałe cechy i przymioty. Mantra 'Śanti Om' będąca pochodną całości ma znaczenie podobne do Sita-Ram lub Śakti-Śiwa i jest to połączenie dwóch energii Boga, żeńskiej i męskiej w jedną, doskonałą całość. Anielscy uczniowie Boga w swoich eterycznych i wyższych ciałach nieustannie śpiewają pieśń, którą dla ziemskich uczniów można by przetłumaczyć na słowa:

ŚAANTI NAMA(H) OM;
NAMA(H) OM ŚANTI;
OM ŚANTI NAM (O)!


ŚAANTI OM, ŚAANTI OM, ŚAANTI OM,
NAMAH OM, NAMAH OM, NAMAH OM,
ŚAANTI NAM, ŚAANTI NAM, ŚAANTI NAM;
NAMAH NAMO, NAMAH NAMO, NAMAH NAMO.


Wszystko to rozbrzmiewa w tle potężnego i wzniosłego AUM. OM Śanti Nam symbolizuje że z Ojca (Nieba, Brahmy) rodzi się Matka (Ziemia, Śakti, Ila), a ich zjednoczenie daje narodziny Synowi (Córce), tobie jako Bożemu dziecięciu. OM jest żeńskie w stosunku do AUM, ale zawsze męskie w stosunku do Śanti. Om Śaanti Nam oznacza, że Bóg jednocząc w sobie aspekt Mocy i Potęgi z Harmonią i Pięknem Pokoju, jednoczy w sobie siły pozwalające zrodzić Syna i Córkę zarazem - ucieleśnienie miłości. W ten sposób Bóg jest w Synu w pełni obecny.

Om Śanti Nam(ah) jest mantrą rozpowszechnioną przez wielu nauczycieli i misjonarzy wysłanych przez Duchową Hierarchię. Również można spotkać różne formy recytacji lub śpiewu tej dźapy (Japas), którą intonują aniołowie Boga pracujący w Zakonie Morjah. W istocie swej jest wiele sposobów wielbienia Boga. Dźapę można po prostu powtarzać na paciorkach różańca, śpiewać na najbardziej wzniosłą melodię płynącą z serca lub wymawiać mentalnie czując tylko sens i energię którą przynosi. Jest to praktyka mocno oczyszczająca.

W ezoterycznej szkole Mistrza Morjah istnieje specyficzna forma pracy, szczególnie z tą postacią mantry. Jest to ścieżka inicjacyjna. Praktyka jest przygotowaniem do inicjacji wprowadzających w Duchową Hierarchię. El-Morja Khan (Idris, Hermes, Henoch) jest jednym z Mistrzów towarzyszących przy udzielaniu inicjacji przez wyższe istności Hierarchii na pierwszym promieniu Woli, Mocy i Potęgi. Pierwszym szczeblem praktyki w Zakonie Morjah dla ziemskich uczniów jest ABHAWA JOGA dla oczyszczenia umysłu i emocji, dla wyprania psychiki z brudów i zanieczyszczeń, uwolnienia od grzechów.

1. Abhawa Joga

Warunki inicjacji: zaleca się praktyki postu w odpowiednie ku temu dni oraz jarski system odżywiania, zaleca się spożywać posiłki tylko od wschodu do zachodu słońca, zaleca się praktykować mantrę dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Droga Ducha to styl i organizacja codziennego życia, kalendarz stałych praktyk, spotkania z Nauczycielami i Mistrzami, nie tylko praktyki modlitw i medytacji. Sadhana składa się z Nauki i Praktyki które otrzymujemy od żyjącego Mistrza oraz ze Służby, którą jest praca na rzecz Aśramu Mistrza!

Praktyka:
powtarzanie mantry OM ŚAANTI NAM(AH) w brzmieniu przekazanym przez inicjującego Hierofanta jako sposobu oczyszczającego umysł. Powtarza się szeptem lub głośno, recytując oczywiście w czasie wydechu. Odgania się i unicestwia przy pomocy tej mantry wszelkie chaotyczne myśli pojawiające się w umyśle. Cały umysł jest całkowicie zaangażowany w powtarzanie mantry. Istnieją formy śpiewane mantry oraz ciche, mentalne powtarzanie na wdechu i na wydechu.

Intonowanie praktyki śpiewanej takiej jak inwokacja Anioła Pokoju, Śantideva jest także jak najbardziej rekomendowane nowicjuszom Drogi, szczególnie w ich cotygodniowych grupach spotkaniowych, w Kręgach Dharmaćakry:

Śantidevo, Śantidevo, Śantidevo Namah Om!

Praktykowanie może obejmować inwokowanie Powodzenia, Pomyślności i Sukcesu, Zwycięstwa w życiowych zmaganiach jakie toczą aspiranci duchowej Drogi. Przykładem może być fraza Mangalayam służąca inwokacji i intonacji:

Om Mangalaaya Namah!

Oddychanie do praktyk: w czasie głośnego powtarzania wdech prowadzimy przez nos a wydech wraz z wymawianą mantrą przez lekko otwarte usta. Energia wraz z eterycznym oddechem wpływa przez szczyt głowy i płynie w dół do serca i do ośrodka podpępkowego - do swadhisztany. Z wydechem mantra wychodzi z brzucha i z serca. Podczas praktyki mentalnej odczuwamy jak mantra wpływa z wdechem z góry, z kosmosu. Bardziej szczegółowych instrukcji do każdej praktyki duchowej udziela Hierofant lub Mistrz Nauczyciel linii przekazu.

Pierwszy poziom rozwija mocno i ugruntowuje zasadę Ahimsah – Niekrzywdzenie żyjących stworzeń, a to dla powstrzymania się od wytwarzania złego karmana, złego losu. Pierwszy poziom kładzie nacisk na rozwój wewnętrznej oraz zewnętrznej, rytualnej czystości kultywując zasadę Śauća! Cechy takie jak Vitarka – Prostota i Uporządkowanie Myślenia oraz Śraddha – Ufność, Wiara muszą być mocno rozwijane. Braterstwo Moryah opiera się o zasadę Maitrii – Życzliwość, Przyjaźń, Sympatię, Miłowanie – i taką postawę muszą wyuczyć się dobrze wszyscy Uczniowie wzajemnie wobec siebie i Guru! Pramanani - Uporządkowanie Miar Poznawczych, ocen i opinii jest konieczne!

2. Guru Joga

Warunki inicjacji: zakaz narkotyzowania się, w tym zakaz alkoholizowania i nikotynizowania; szczególnie wymaga się jarskiego systemu odżywiania.

Przestrzeganie postów: dwa razy w tygodniu, w wybrane dni przestrzegać postów jednodniowych (dzień bez jedzenia liczony od zachodu słońca, noc, dzień, noc, aż do wschodu słońca); raz w miesiącu post trzydniowy i dwa razy w roku post siedmiodniowy. Jedzenie tylko w czasie dnia od wschodu do zachodu słońca. Praktykę guru jogi wykonuje się przynajmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, po obudzeniu i przed pójściem spać przez około 20-30 minut, czyli przez okres pół Muhurty. Przestrzeganie praktykowania Modlitwy Oddania jako części Guru jogi (Iśwarapranidhana).

Przestrzeganie zasad AHINSY do ludzi i zwierząt (nie zabijanie i nie krzywdzenie), SATJA - prawdomówności i ASTEJA - uczciwości, szczerości, nie kradzenia. Zakaz krzywdzenia, kłamania i kradzieży oczyszcza i prostuje wnętrze tak aby boska wola i moc mogły się przez nie przejawić. Dlatego bezwzględnie należy przestrzegać zasady miłości, prawdy i uczciwości. Przestrzeganie dłuższej praktyki w czasie postów. Jest to kilkugodzinna praktyka (min. 2 godz.). Mogą to też być długie nocne praktyki w czasie prihatin postu).

W poście (prihatin) uwzględniać: powstrzymanie od jedzenia, ograniczenie snu do maksimum 6 godzin - obie noce postu jednodniowego, powstrzymanie od wyzwalania energii seksualnej w jakikolwiek sposób, ograniczenie mówienia do niezbędnego minimum, najlepiej milczenie - Mauna joga.

Tajemnica inicjacji - odnosi się do ceremonii inicjacji oraz do sposobu wizualizowania Mistrza Morji, a także do całego sposobu praktyki z Mistrzem zalecanego przez Guru - Hierofanta.

Drugi Poziom rozwija mocno zasadę Satja – Prawdy, Prawdziwości i Sprawiedliwości oraz zasadę Santosza – duchowego zadowolenia w Bogu! Recytacja mantrycznej frazy ubogacajacej człowieka w Prawdę jest wielką duchową pomocą, zawsze i wszędzie:

Om! Satya, Satya, Satya Nam(ah)!

Vićara – odbiorczość, intuitywne myślenie i wyczuwanie musi być dobrze rozwijane, tak samo jak i Karuńa – Miłosierdzie, Współczucie, Pomaganie Cierpiącym. Uczeń w tym stopniu musi być energiczny i żywotny, chętny do wszelkiej pracy i twórczego wysiłku, co wyraża duchowa cecha Viirya! Wyzbycie wszelkiej Viparyaya – mylnego i błędnego poglądu niezgodnego duchową wiedzą Boga, wyzbycie tendencji do zmyślania czy wybujałego fantazjowania jest koniecznością dla rozwoju intuicji i związku ze sferą Prawdy!


Postanowienie Oddania

"Postanawiam oddać swe życie całkowicie w ręce Boga
i wiernie postępować za Jego duchowym przewodnictwem".Postanowienie Ofiarowania Serca

"El-Morja zwracam się ku Tobie z gorącą prośbą,
Wiem, Ty Panie wysłuchasz mojego wołania!
Pragnę oddać Ci na zawsze swe serce Panie,
Abyś napełniał je wolą i mocą Boga tak,
By wszystkie moje kroki zmierzały do Ciebie.
Niech Twoje światło Panie, zabłyśnie w mym sercu
I niech rozjaśni me życie ku chwale Twojej i Boga."Modlitwa ofiarowania serca Panu Morja

Morja! Panie mój, Mistrzu i Ojcze !

Ku Tobie zwracam moje serce i słowa
Usłysz me wołanie, wysłuchaj błagania.
Oddaję Ci serce swe w ofierze na wieki
Niech ogień boskiej potęgi przemieni je w światło.

Chcę zawsze być Panie tylko przy Tobie,
Prowadź mnie w całym moim życiu
Ku chwale Boga, Jedynego i Najwyższego.
Morja! Ciebie chcę wielbić i czuć całym sercem
Dopomóż mi w tym, by trwało to przez wieki.
Pragnę za Tobą iść, tak by być synem Twym .

Naucz mnie Panie ścieżek Twej Prawości,
Prowadź na drogę oddania i uwielbienia.
Niech każdy mój krok prowadzi ku Tobie,
Pozwól abym jaśniejąc był coraz bliżej Ciebie.

Pozwól wnet osiągnąć progi Twego Domu.
Oto Panie oddaje Ci serce moje w ofierze Uczyń ze mną
co tylko za słuszne uważasz I pomóż mi trwać na ścieżkach Twych.

Dziękuje Tobie Czohan Morja, Boże i Ojcze mój święty
Dziękuję Tobie Wspaniały i Potężny Bracie świetlisty,
Niech Twoja chwała rozprzestrzenia się na Ziemi.Formuła oddania - śpiewana

"EL-MORJA (KHAN) ! (3x)
TOBIE ODDAJĘ ŻYCIE ME"


Morja, Panie, Boże i Ojcze mój!
Cały jestem tylko Twój.
Nie moja wola, ale Twoja Panie
Niechaj zawsze dzieje się

    Tobie Morja powierzam życie moje
Prowadź mnie według woli Twojej.
Morja Panie, Boże i Ojcze mój
Na drogę Twoją skieruj mnie.

Niech całe życie moje Panie
Wiedzione będzie Wolą Twoją.
A zamiar Twój Morja, Ojcze mój
Niech będzie mi drogowskazem.

Za Tobą Mistrzu zawsze chcę iść
Tobie oddać serce, duszę i ciało;
Ty Mistrzu Morja rozporządzaj tym
Jakkolwiek będziesz chciał.

Tobie powierzam wszystkie sprawy
Niech będzie zawsze jak chcesz Ty!
Morja, Panie i Mistrzu dróg moich
Naucz mnie ścieżki prawości Twojej.

Niech będzie według woli Twojej
Niech boski zamiar Twój Ojcze
Zawsze będzie upragnionym celem moim
A prawość Twa światłem mej drogi.   

Guru Morja ! Oto stoi sługa Twój
Tobie wierny, ufny i poddany
Prowadź go jako dziecko swe
Potężną Ojcowską Twoją ręką.

Niech Twoje imię Mistrzu Morja
Trwa na wieki przyświecając wędrowcom
Jak słońce pielgrzymom światłości
I niech się nim ludy błogosławią.


H U M


Praktyki, określone jako warunki, są dostępne dla wszystkich kandydatów do tej praktyki jogicznej. Inicjacja (Dikszan) zobowiązuje do ich przestrzegania. Jest to konieczne, gdyż Boskie Światło otrzymywane przez medytację od Pana Morja należy rozsyłać w maksymalnie czystej postaci. Osoby czy istoty porzucające inicjacyjne praktyki linii przekazu nie otrzymują w tym wcieleniu więcej Łaski dla wzrostu duchowego i zostają opóźnione w rozwoju swej Duszy co najmniej aż do następnego wcielenia. Inicjacyjna praktyka jest przyśpieszeniem duchowego rozwoju, a jej porzucenie i zignorowanie w sposób naturalny jest opóźnieniem rozwoju w stosunku do kosmicznych terminów.

Treścią inicjacji jest przekaz od Morji poprzez pomocnika, który następuje duchowo prosto do serca kandydata, a istotną klauzulą inicjacji są słowa otwarcia i inwokacje czynione przez pomocnika. Słowa te oznaczają przyjęcie kandydata na ucznia do Zakonu Morji. Pomocnik czyli Hierofant jest widzialnym Aćarją, duchowym nauczycielem i wysłannikiem Duchowej Hierarchii, który ma moc udzielania błogosławieństwa w imieniu Morji. Gurujoga i praca w Zakonie Morji to inicjacja zobowiązująca i tajemna. Zaprzestanie praktyki po otrzymaniu inicjacji prowadzi zwykle do nieprzyjemnych dla ucznia powikłań karmicznych.

Kandydatom pragnącym wykonywać Gurujogę bez inicjacji udziela się błogosławieństw na ich życzenie. Jest to łagodna forma Inicjacji - błogosławieństwa, które ma moc strzec i ochraniać kandydata, jednak powszechnie zalecaną formą jest Abhawa joga, którą można rozszerzać stopniowo o modlitwy związane z Guru jogą. Stopniowy postęp ucznia w jego systematycznej, codziennej pracy na pewno doprowadzi go przed oblicze Hierofanta, a w końcu przed oblicze Pana Morji (Henocha/Hermesa/Idrisa).

3. Maha Joga Czohan Moryah

Jest to głęboka forma praktyki duchowego oddania, która rozwija jeszcze potężniej związek z Maha Guru hermetycznego i ezoterycznego Zakonu Laja, którym jest Czohan Morja. Najpierw zajmiemy się warunkami wstępnymi do tej trzeciej duchowej inicjacji Ogniowej i Diamentowej Ścieżki.

Praktykowanie oddechów oczyszczających z żywiołami w czasie odpowiednich pór roku przez przynajmniej jeden rok. Jest to praktyka zwana Bhutadźaja jogą. Pełny pięcioletni cykl oczyszczania żywiołami jest wskazany.

Przynajmniej jeden rok praktyki Guru jogi z warunkami wstępnymi i wola ich ciągłego kontynuowania. Post jest techniką wzmacniającą siłę woli i anihilującą fizyczne, cielesne ego. Odczuwalna przez 2-3 Nauczycieli-Hierofantów osobista zgoda Mistrza Morja, jako Maha Guru Zakonu Laja.

Deklaracja praktykowania dwa razy w tygodniu przez okres 30-40 minut, najlepiej grupowo, czyli w towarzystwie kilku innych odpowiednio inicjowanych osób. Sugerowany czas praktyki to każdorazowo piątek, dni pełni i nowiu księżyca oraz wtorki.

Przekaz Maha Jogi Mistrza Morji może nastąpić przez wstąpienie do Sufickiego (Muzułmańskiego) Bractwa Subudh, które jest jednym z Bractw ezoterycznych, służących upowszechnianiu nauk Morji, Muhammada, Abrahama. Klasyczna Laja Joga zawiera jednak nieco odmienną formułę związaną z metodyką prac Zakonu Laja (Misterium).

Praktyka Maha jogi określana jest jako trening duchowego oddania lub prowadzenie Duchem świętym. Kultywowanie zasady p/oddania Iswara-prani-dhana - tak jak jest to potrzebne dla rozwoju pracy Krija jogi Zakonu Laja jest bardzo pomocne. Właściwa Mahajoga Morji jest sposobem przekazu Krijaśaktipat - wewnętrznie działającego strumienia mocy i potęgi.

Inicjacja do Maha jogi jest przyjęciem abhjasin na ucznia (syna, córkę) Morji i oznacza wprowadzenie do Zakonu Swami, co zwykle połączone jest ze wstępnymi ślubami samnjasy - samowyrzeczenia. Uczeń Laja Jogi staje się osobistym uczniem Morji w Zakonie Laja. Odtąd Morja staje się jego wewnętrznym Strażnikiem i Idamem.

Przekaz inicjacji do Maha jogi może być dokonany najwcześniej po trzech miesiącach od wyrażenia takiej woli przez abhjasinów (aspirantów guru jogi), którzy spełniają poprzednie warunki wstępne. Przekaz Maha jogi można traktować jako pierwszą wstępną inicjację do Zakonu Swami.

Sposób praktyki, ceremonia inicjacji i treść przekazu objęte są tajemnicą inicjacji, której wyjawienie może sprowadzić stosowne, nieprzyjemne skutki na inicjowanego. Milczenie, rytm i intensywność są cechami wymaganymi przez Morję. Światło woli i potęgi płynące wraz z przekazem Morji otwiera przed nami ścieżkę świętych i proroków Boga. Osoba, która zapozna się w jakikolwiek sposób z rytem Inicjacji w Ścieżkę Morya zobowiązana jest do prowadzenia ezoterycznego nauczania i udzielania Inicjacji w przepisany sposób wszystkim Nowicjuszom Drogi!

Trzeci poziom to obszar realizowania świadomości Aanandam w codziennym życiu, poziom oczyszczenia ze wszelkich skłonności do zagarniania i przywłaszczania tego co nie moje – praktyczny wyraz realizacji zasady Asteya w subtelnym, a nie tylko zgrubnym wymiarze. Uwalnianie od Vikalpy – pustego i czczego fantazjowania, robienia złudzeń i czczych obietnic lub niewykonalnych planów należy do tej sfery pracy Wielkiej Jogi Pana Morya. Rozwój mocy Smrti – boskiej pamięci, dotrzymywania słowa honoru i budzenie pamięci duszy pospołu z budowaniem i umacnianiem cechy Mudita – duchowej Radości, zadowolenia, cieszenia się powodzeniem Zacnych, Dobrych i Uczciwych.

4. Agni Joga (Vajra Yoga)

Oto czwarta i ostatnia część praktyki dla tych, którzy zechcą kroczyć ścieżką abhjasy (praktyki) Zakonu Moryah. Udzielona zostaje specjalna inicjacja związana z Mistrzem AGNI(M), najwyższym kapłanem Zakonu Laja. Tradycje ezoteryczne mówią tutaj zwykle o wtajemniczeniach planetarnych. Poziom ten jest pełną Samnjasą, a Uczeń pozostaje wieczyście związany z Aśramem Mistrza!

Przekaz inicjacji obejmuje specjalne nabożeństwo do Mistrza Morji, do Mistrza Agni(m) i do Surya-Guru. Tajemna Agnijoga przekazywana jest zwykle z okresem 7-12 lat praktykowania Gurujogi i Mahajogi. W czasie inicjacji następuje przekaz wewnętrznego ognia i musi ona być prowadzona w odpowiednich do tego warunkach kosmicznych. Stąd czas inicjacji, a także jej miejsce jest wyznaczone z kilku letnim wyprzedzeniem!

Dłuższe okresy indywidualnych i grupowych odosobnień z Guru również są wymagane dla przekazu tej praktyki. W wyjątkowych wypadkach karmicznych lub ze względu na rzadkość wystąpienia odpowiedniego czasu do inicjacji może być udzielony przekaz przed upływem czasu wypełnienia warunków wstępnych.

Charakterystyczną cechą, w związku z Zakonem El-Moryah, jest to, że niektórzy Jego zaawansowani uczniowie duchowi przekazują pewne nauki dla Kręgu Zainteresowanych, jak chociażby ma to miejsce w wypadku przekazu nauk Heleny Bławackiej, Wandy Dynowskiej czy Heleny Roerich, dawczyni nauk Żywej Etyki (nazywanej też Agni jogą), choć lepiej byłoby mówić że jest to wiedza o Agni jodze). Każdy poziom Uczniostwa jest zobowiązany do wspierania i nauczania Inicjowanych na stopniach niższych w inicjacyjnej drabinie ewolucji świadomości! Starsi Uczniowie opiekują się młodszymi, pomagają młodszym, a nie ma końca tej wzniosłej pracy! Kto od pracy się odwraca nie jest godzien raju ani zbawienia!

Czwarty poziom to praktyka nad ostateczną transformacją Ego, małej Jaźni w kosmiczną i duchową postać, praca nad przetworzeniem Asmita (Jaźni) w ducha wiedzącego i światłego. Oczyszczenie sfery snu i śnienia ze wszelkich zjawisk niższego rodzaju jak przypadkowe horrory senne, mary i widziadła jest podstawową pracą wewnętrznej transformacji. NIDRAA to sen bez potoku negatywności i odreagowań, sen czysty i wolny, samo przebywanie w przestrzeni duchowego istnienia. Abhawa Joga ma ostatecznie za zadanie doprowadzić człowieka do punktu oczyszczenia sfery astralnej i mentalnej tak, aby sen przybrał inną niż zwyczajne śnienia i koszmary (Swapna) formę Nidraa! Upeksza to stan wewnętrznej ciszy, spokoju ducha i odwagi, stan nieporuszenia i niezachwiania w obliczu zła czy przeciwności, nieustraszoność wobec wrogów! Upeksza to odporność na zakusy złego ducha i ataki osób niegodziwych! Samaadhi – ekstatyczne głębokie skupienie i kontemplacja duchowa zostaje osiągnięta, ugruntowana i rozwinięta! Ogniowa praca spalania karmana i egotycznej jaźni daje obraz płomiennej i ognistej transformacji Agni Jogi! Ludzka istota wznosi się do sfery ponadosobistej i bezinteresownej Służby w sposób nieodwracalny, wieczysty, i ta stała Sanatana Dharma (Wieczna Aktywność) jest oznaką wyzwolenia z więzów niższego, zwierzęcego ego. Poświęcenie Bogu, Wszechduchowi jest naturalne i spontaniczne, nie rodzi rozterek  ani wątpliwości, dając obraz pełnej Brahmaćarji!

The Himalaya MasterKoniec części drugiej
Jeśli podobał Ci się artykuł
dodaj do niego swój głos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykułów na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3