Wadźrasattwa :: Biblioteka Wadźrasattwa :: Medytacja Pokoju :: Wadźrasattwa Warsztaty
» Wadźrasattwa » Biblioteka Wadźrasattwa » Klejnoty Mądrości Guru Morya » część 1

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZÓW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentów: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniów, Studentów
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Ćakramy
Tajemna Wiedza o Ćakramach - ośrodkach świadomości i duchowych mocy!
Jogasutra
Księga Jogi - Ryszi Patańdźali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIĄŻKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORÓW
Nowości:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do ćwiczeń
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieśni duchowe, bhadżany, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
Płyta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagają rozwinąć cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Perły Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtujące pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnień z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6626709
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Odkrywanie bogactwa wnętrza zawsze łączy się z odkrywaniem ciszy umysłu, wewnętrznego spokoju ducha, który jest podstawą każdej głębszej aktywności, twórczości czy wynalazczości. W głębi ciszy umysłu, w sferze wewnętrznego pokoju rodzą się te aspiracje i kierunki rozwoju, które są pożyteczne dla ogółu, dla całej ludzkości, dla wszystkich stworzeń pod Niebem. Z głębi spokojnego ducha rodzą się najlepsze pomysły i idee, powstają twórcze i dalekosiężne plany rozwoju, wyłania się plan ewolucji i wzrostu.

Medytacja u swych podstaw służy wewnętrznemu wyciszeniu i skupieniu, służy odnalezieniu podstawy dla wszelkiej głębokiej i twórczej równowagi, dla spokoju ducha tak bardzo potrzebnego ludziom zaangażowanym w światowe działalności. Powierzchowne, płytkie warstwy umysłu przypominają fale na oceanie, podczas gdy głębia oceanu przypomina i niesie ze sobą majestatyczny spokój ducha i boską ciszę natury. Taki jest umysł, manas w swej głębi, majestatycznie spokojny jak ocean w swym wnętrzu. Przekroczenie powierzchownego umysłu, chaotycznego stanu beta i wkroczenie w obszar głębokiego spokoju mentalnego, w stan świadomości alfa otwiera nową jakość życia i nowe perspektywy.

Ciszę umysłu i serca, spokój średniej jaźni (Ćittam) osiąga człowiek już przez kilkanaście spokojnych, pogłębionych i rytmicznych oddechów. Wyciszenie podświadomych niepokojów płynących z brzusznej dziedziny niższej jaźni przychodzi wraz z systematycznym przepracowaniem, uświadomieniem i wyeliminowaniem złych cech, własnych wad, słabości, złych nawyków i zbędnych nałogów. Transformacja niższej, podświadomej jaźni brzusznej jest zasadniczą pracą każdego treningu duchowego, pracą każdej duchowej szkoły czy linii przekazu. Samo skupienie na oddychaniu i odczuwanie jak powietrze wchodzi i wychodzi przez nozdrza jest już dobrym początkiem zmierzającym ku wyciszeniu własnego wnętrza z niepotrzebnych i szkodliwych reakcji.

Integracja ludzkiej istoty z Wolą Niebios, z Boską Wolą Ducha wymaga bardzo subtelnego i głębokiego wyciszenia reakcji pozaświadomej, z natury kapryśnej, egoicznej niższej jaźni! Rozpuszczenie egotyzmu, oczyszczenie pokładów ksobności, wyzbycie zgrubnego egoizmu jest podstawą duchowego rozwoju, każdej jogi, każdej przemiany wnętrza która wiedzie ku Boskości (Daivam), ku przeistoczeniu zwierzęco-ludzkiej natury w anielską, niebiańską formę bytu. Joga w swej istocie oznacza trening Woli i Mocy, trening zjednoczenia z duchową Wolą Niebios, ale trening taki wymaga dobrego przygotowania i cierpliwości od nowicjusza, który do Boskości próbuje się przybliżyć.Świadomość Mocy i Woli Boga

1. Dobra Wola (Ićcza Śakti) jest płomieniem Mocy Boga. Wola Boga oznacza wybór najwyższego Dobra jakie tylko możliwe jest na tej planecie. Zjednoczenie z Dobrą Wolą Boga jest najwznioślejszym osiągnięciem duchowym na tej planecie zwanej Ziemią, Gają. Wielka Wiara i Wielka Moc zawsze towarzyszą sobie wzajemnie. Wiara jest Mocą, a potężna Moc wynika z Wiary i jest Wiarą. Ścieżkę harmonizowania się z Wolą Boga nazywamy "Saćindah". Jak powiadają znani Nauczyciele i Mistrzowie Jogi, tej miary co Iyengar, Joga jest drogą zjednoczenia z Wolą Boga! Zjednoczenie, unifikacja ludzkiej istoty z wymiarem Boskiej, Kosmicznej Woli, Mocy i Potęgi jest esencją praktyki Jogi!

2. Wszelka boska, duchowa moc i potęga skrywa za sobą Mistrza, który ucieleśnia ją na planecie Ziemi. Wszyscy święci, Mistrzowie i Prorocy Boga tworzą Duchową Hierarchię, zwaną też Obcowaniem świętych lub Wielką Radą Duchową. Spośród siedmiu głównych boskich energii, świateł i wibracji zarazem, potężna Dobra Wola jest najsubtelniejszą i najwyższą energią. Ośrodek "Korony" na szczycie głowy, w powiązaniu z szyszynką, jest bezpośrednim odbiornikiem tej energii i potęgi płynącej prosto z Niebios. Świetlista, tęczowa Aureola wokół głów uduchowionych i świętych istot tej planety jest oznaką pojednania z Dobrą Wolą Boga. Lotos Korony ponad głową zawiera Anioła Słońca, Surjadewa jako postać Strażnika Ścieżki i Strażnika Bramy Niebios, gdzie stoi Tron Moryah.

3. Królem i Władcą tej energii i tego światła, nazywanego Wolą i Mocą Boga jest święty, Mistrz i Nauczyciel o dźwięcznym imieniu El-Morja (Moryah). Tradycja jogiczna z obszaru Himalajów używa pojęcia Guru Morja, co oznacza wyższego Nauczyciela i Przewodnika Duchowego, Mistrza Dusz. Głębokie duchowe i mistyczne doświadczenie jest częścią podróży adepta do świątyni Dobrej Woli Boga. Guru Morja w odniesieniu do światła i wibracji transmitowanych przez Lotos Korony ponad głową jest ucieleśnieniem energii Najwyższego Boga, Brahmana i Adi Buddha, jest ucieleśnieniem Boskiej Łaski i Najwyższego Oświecenia., ucieleśnieniem Wolności i Wyzwolenia, Zbawienia!

4. Guru Morja jest nazywany Panem, Władcą (Czohan) promienia Woli i Mocy  Boga. Jest tym ucieleśnieniem Boskiej Istoty, która włada, rządzi i kieruje, posługując się Najwyższą Mocą. Pan Morja jest jednocześnie strażnikiem Woli i Mocy Boga, jest dawcą Łaski, Wyzwolenia i Wielkiego Oświecenia. Jego uczniowie wywodzą się spośród tych adeptów rozmaitych religii, szkół duchowych i ścieżek, którzy gotowi są by dzierżyć mistyczne Berło Mocy i uczestniczyć w harmonijnej współpracy realizując Dzieła Boże na Ziemi. Mistrz El-Morja stoi na straży przyszłej ewolucji i postępu duchowego całej ludzkości!

5. Wejście Abrahama na Górę Morja (Moriyyah) symbolicznie oznacza osiągnięcie takiego szczytu świadomości duchowej, w której możliwa jest całkowita renuncjacja - wyrzeczenie się własnej egoistycznej woli (chuci) i pojednanie się z Dobrą Wolą Najwyższego Zamiaru. Symboliczna ofiara Abrahama pokazuje w jaki sposób dotrzeć do źródła Łaski, Oświecenia i do cudownej Mocy Żywego Boga. Każda osoba realizująca w życiu impulsy Woli Bożej, każda osoba uczestnicząca w Łasce Bożej, każdy kto czyni znaki i cuda będące objawami Mocy, każda taka osoba jako żywo uczestniczy w świetle i tchnieniu żyjącego Guru Morja. Jest on jednym z Siedmiu Duchów stojących przed Tronem Boga w Niebiosach Cherubim, w siódmej sferze Niebios.

6. Dobra Wola to Jedność, Prawda, Pokój i najwyższa Rzeczywistość. Adepci duchowych szkół którzy osiągnęli zjednoczenie z Bogiem, którzy rozpoznali jedyną Rzeczywistość, którzy odziedziczyli Wielki Pokój, oni zaprawdę osiągnęli świadomość Guru Morja. Guru Morja poprzez kolejne wtajemniczenia w Świątyni Dobrej Woli prowadzi adeptów ku Szambali. EL-Morja jest tym właśnie świętym i Mistrzem, który jest Strażnikiem Wrót Szambali - Duchowej Stolicy świata, miejsca w którym jest Tron Boga i zogniskowane jest Serce Boga na planecie Ziemi.

7. Świątynia Dobrej Woli w której Morja jest najwyższym Kapłanem i Hierofantem znajduje się w pobliżu Dardżeling, na przedgórzu Himalajów. Świątynia ta w swej głównej części znajduje się na planie subtelnym, eterycznym i na wyższych. Ogniste Jądro - Najświętsze Miejsce świątyni Moryah zwane Przybytkiem Morjah znajduje się w najwyższej sferze planu boskiej woli zwanej planem atmicznym, planem puruszy. Inicjowani i Błogosławieni Uczniowie stanowią żywe ciało Czohan Morya na planecie Ziemia!

8. Bezpośredni uczniowie Mistrza Morja tworzą ezoteryczne Bractwo zwane Zakonem Braci Diamentowego Serca (ZBDS) lub w skrócie Bractwem Zakonnym lub Bractwem Diamentowym. Stanowią oni ciało praktykujących w tym wspaniałym Aśramie (świątyni). Można powiedzieć że Guru Morja jest Prawdziwym Gospodarzem tej planety na której żyjemy. Jeśli są jakieś Boskie Plany i Wyroki, to Guru Morja jest ich znawcą i wykonawcą.

9. Aby przybliżyć się do Świętego Sanktuarium Czohan Morja potrzeba ożywić naszą najszczerszą wiarę, całe święte zaufanie drzemiące w głębi duszy. Wiara, ufność, to diamentowy płomień drzemiący w głębi każdej duszy. Serce staje się kryształowo czyste i doskonale przewodzi i przekazuje Impulsy Boskiego Zamiaru. Wielcy Siddhowie, czyli Guru czyniący cuda i znaki stanowią grono adeptów, często bezpośrednich uczniów Czohan Morja. Siddhi to owoce Łaski Boga, duchowe charyzmaty, dary i zdolności. Guru Morja jest tym, który przekazuje Moc Bożą swoim uczniom, aby czynili cuda w Imię Boga i w harmonii z Jego Wolą i z Jego Planem.

10. Osiem Wielkich Jogicznych Mocy otrzymuje się jako Dar Łaski za przyzwoleniem Guru Morja. On to jest rozdawcą darów, które są owocami Łaski i Zbawienia. Ścieżka Łaski to inaczej ścieżka Asampradźniata Samadhi - jak definiuje to joga. Guru Morja rozpoznawany jest w różnych okresach w formie duchowej istoty o wielkiej charyzmie, cudownej mocy, o wielkiej szczerej wierze, o potężnym oddaniu i poświęceniu, istoty wniebowziętej. Wielcy prorocy, awatarowie, paighambarowie, bodhisattwowie są jego p/oddanymi uczniami.

11. Guru Morja może być spotkany jako "Mahatma Himawat" – duchowy Król Hindukuszu, kiedy siedzi na skałach i w milczeniu, poprzez wyraziste oczy przekazuje swoje błogosławieństwo. Jest wiele duchowych postaci, które mają głęboki i żywy związek z Czohan Morją. Mamy tutaj niewątpliwie Melchiora, jednego z trzech Królów - Mędrców, którzy odwiedzili nowonarodzonego Jezusa. Mamy i Apostoła - św. Piotra/Kefasa – jednego z duchowych sukcesorów Jezusa zarazem. Jest założyciel Zakonu Rycerzy Okrągłego Stołu, Król Anglii, Arthur, jest i wielki prorok Hazrat Muhammad, który na przełomie VI i VII wieku założył religię Islamu, jednocząc arabskie plemiona semickie z pokolenia Izmaela. Pełne imię Proroka brzmi: Sufi Ibrahim Ibn Hazrat Muhammad Abd Allah. Jest to uczeń Morji, który osiągnął głęboką jedność z Sanktuarium Aśramu Morji. Mahatma Gandhi żył i działał jako wybitne ucieleśnienie bohaterskiego i duchowego przywódcy, który dzielnie walczył przeciwko kolonialnej okupacji i dyktaturze chrześcijańskich najeźdźców na Indie.

12. Guru Morja znany jest jako Mogolski Władca, cesarz i imperator z XVI wieku. Nosił wtedy dźwięczne imię Akbar czyli "Wielki". Będąc władcą z upoważnienia Boga, sprawował surowe rządy boskiego namiestnika na Ziemi, a jego główną pracą było ustanowienie tolerancji i pokoju pomiędzy religiami. Din-i-Ilai, co znaczy "Boska Wiara", to nazwa sufickiego Zakonu założonego przez cesarza Akbara. Głosił on w Indii powszechną ekumenię, jedność wszystkich religii i zaprowadził poprzez własny przykład pokój pomiędzy wyznawcami religii. Zbudował ekumeniczną świątynię znaną jako Ibadat Khana, czyli "Dom Powszechnego Nabożeństwa". Była to pierwsza prawdziwie ekumeniczna świątynia w Indii. Cesarz Akbar był szerzej znany swym duchowym uczniom pod swym w pełni brzmiącym imieniem: Sufi Akbar Dżelal-ud-din Muhammad al-Morja Khan Czisti (1556 - 1605).

13. Misja jego żywej emanacji w XVI w. to światło Ekumenii i Jedności Religii. Szeroko łączył nauki i praktyki jogi i sufi. Odszedł poprzez proces paranirwany w 1605 r. będąc wielkim guru jogi i wielkim murszidem sufickim. Morja należy do tych wielkich Guru (Murszid), którzy przygotowują drogę Duchowi Posłannictwa Bożego – Kalkinowi - Mesjaszowi, Maitreji, Mahdi'emu, Soaszjantowi, czyli Chrystusowi Adwentu.

14. Arthur - Król Anglii z przełomu V/VI w. n. e. był pochodzenia celtyckiego i dał początek brytyjskiej historii. Zakon Rycerzy Okrągłego Stołu stworzył na wzór perskiego Bractwa Rycerzy Czystości, starożytnego sufickiego zakonu z czasów Zarathusztry. Zgromadził uczniów wokół idei świętego Gralla, mistycznego symbolu czystego płomienia oświeconej duszy. Najlepsi i najwierniejsi jego uczniowie to Launcelot i Guenevere (Ginewra). Potęga Ducha Morja, Czystej Istoty Bożej Woli stworzyła ten święty Zakon.

15. Głównym Współpracownikiem Guru Morja na anielskiej linii ewolucji jest Archanioł Michael (Michał, Mikhail). Jest to Archanioł Zwyciężania zwany też Dźajadewą od słowa Dźaya! - Zwycięstwo!!! Wiara i Prawda duchowej świadomości Guru Morja prowadzi do zwycięstwa. Archanioł Michał dowodzi anielską armią zbawienia, wojskami niewidzialnych sfer, którzy zwyciężają światłem, miłością i współczuciem z serca Boga oraz orężem prawdy, czystości i szczerości. Strażnikiem Świątyni Dobrej Woli jest wielki duchem anioł znany pod imieniem Śantidewa (Anioł Pokoju). Fraza Om Śantih (Śaantih) jest tradycyjnym sposobem przywoływania tej wielkiej niebiańskiej postaci. Często oba te anioły są utożsamiane, gdyż są do siebie podobne jak bracia bliźniacy.

16. Guru Morja objął urząd Najwyższego Awatara tej planety z końcem XIX a początkiem XX wieku. Wcześniej bowiem jako adept i współpracownik poprzedniego ucieleśnienia Woli i Mocy był uczniem, który przygotowywał się do tej wzniosłej funkcji przez okres przynajmniej od czasów Abrahama. Czohan Morja wielokrotnie zjawiał się na Ziemi poprzez swoich uczniów, bądź osobiście jako powracające ucieleśnienie Dobroci, Woli i Mocy Boga, aby kierować na ścieżkę Siddhów, by kierować na ścieżkę Szambali, ku światłu Jedności i Prawdy. Najstarsze znane wcielenie Czohan Morya jako Mistrza Wniebowziętego to Prorok Henoch zwany też Hermesem Trismegistosem lub Idrisem.

17. Współcześnie Zakon Morjah (Din-i-Illai, Bractwo Diamentowe ) skupia kilka tysięcy adeptów poznających tajniki cudownej Mocy Boga oraz Plan Istoty Boga dla ewolucji planety i wszystkich jej istot, które żyją w ucieleśnieniu tego Odwiecznego Ducha. Dzień 13 grudnia jest obchodzony jako stały Dzień Urodzin Morja w kalendarzu słonecznym. Według kalendarza księżycowego Morya-Janman (Urodziny) przypadają w pełnię księżycową w znaku Strzelca, która zwana jest Morya Purnimą. Morya Purnima jest świętowaniem zwycięstwa ponad falami żądzy, pasji i namiętności niższej, zwierzęcej Jaźni, które zaprzątają ludzkie umysły i serca utrudniając Pielgrzymowanie.

18. Okres czasu pomiędzy 21 a 28 grudnia (Siedem dni od Przesilenia) tradycyjnie obchodzony jest jako święto duchowe, jako "Czohanija". Każdego roku kolejny z Siedmiu Duchów celebruje w tym okresie odosobnienie i duchowe święto. Czohan Morja celebrował święto Czohanija – Narodzin Światła w latach 1984r., 1991r., kolejny termin wypada w 1998r., w 2005r., w 2012r., w 2019  i tak dalej co siedem lat. Jego święto nazwane jest świętem Dobrej Woli. W czasie tego święta, co siedem lat, udzielane są wtajemniczenia w Moc i Zamiar Boga dla adeptów na różnych stopniach świątyni Guru Morja.

19. Czohanija – starosłowiańskie Święto Godów, Kolady, Kutii, Swaroga, rokrocznie dotyczy któregoś z siedmiu promieni czy świateł boskiej energii. Celebrowane jest przez kolejnych Czohanów poszczególnych promieni Bożego światła jako właśnie "Święto Narodzin Światła". Jest to początek mistycznego roku kultu słonecznego, święto świtu przebudzenia. Prawdziwe Święta Bożego Narodzenia mają swój mistyczny związek z tym mistycznym świętem celebrowanym w formie odosobnienia przez wszystkich świętych Mistrzów i Proroków tej planety. Wieczór przed dniem przesilenia zimowego jest Wigilia tego starożytnego święta duchowego, obecnie jest to około 20-22 grudnia!

20. Wtajemniczenie, czyli Inicjacja (Dikszan, Bayat), przekaz duchowy wraz z błogosławieństwem zachodzi w chwili, gdy gotowi jesteśmy przyjąć więcej światła oświecającego, więcej wiedzy duchowej wyrosłej z umiłowania i sympatii, i gdy gotowi jesteśmy przyjąć większy zakres odpowiedzialności duchowej w naszej pracy duchowej dla ludzkości. Inicjacja na ścieżce Łaski jest testem dla duszy w jej woli podążania po kierunku wyznaczonym jako uczniostwo Boga. Inicjacja jest darem zaufania którym Nauczyciel obdarza ucznia. Inicjacja jest błogosławieństwem płynącym od Boga przez Mistrzów lub Nauczycieli (jako Jego ucieleśnień) do uczniów.

21. Rozwijanie łączności ze świadomością Aśramu Czohan Morja można rozpocząć od przywołania wielkiego Boskiego Pokoju, od wniknięcia w Kosmiczną Ciszę. Praktykowanie mantry (ochronnej formuły) ze słowami: OM ŚANTI(H) NAM(O), co oznacza Moc Istnienia Ciszy lub Moc Wibracji Ciszy, jest wysoce rekomendowane przez Aśram Morji. Om Śantih to ukojenie dla nerwów, wyciszenie dla umysłu, pokój duchowy dla Duszy (Atmana, Jaźni). Om Śantih to wyciszenie i uspokojenie zakłóceń wewnętrznych oraz zewnętrznych, pacyfikacja sił wrogich i nieprzyjaznych.

22. Istota Morja pracuje też duchowo w odniesieniu do ośrodka gardła, dzięki któremu przekazuje zrozumienie i światło boskiej inteligencji. Oddziaływanie poprzez ośrodek gardła odbywa się w ścisłym połączeniu z Guru Śiwą i oznacza zstępowanie i przepływ mocy Ducha Świętego i mocy słowa mówionego. Jest to w harmonii z trzecim z Duchów stojących przed Tronem Boga w największej bliskości Jedynego. El-Morja jako Mistrz Duchowy jest zatem asystentem Brahmy i Śiwy poprzez Wolę i Moc Ducha Bożego, Najwyższego Światła. W związku z ośrodkiem gardła, Guru Morja oddziaływuje poprzez świątynię Mądrości w Szigatse w Himalajach.

23. Mistrz Morja współpracuje z Manu Wajwaśwata, który jest kierownikiem i władcą ras na tej planecie. W przyszłości jako Mistrz Szambali obejmie urząd Manu po Gurudeva Wajwaśwata. Jest to działalność związana z aspektem Ducha Łaski jako Woli i Zamiaru Boga. Jest to koordynowanie całej ewolucji ludzkiej na planecie Ziemi. Mistrz El-Morya to mniejszy JHWH hebrajskiej mistyki, znany jako Metatron, Jahwe Katan, Doskonały Obraz Boakiego Prawa, Woli i Mocy!

24. Guru Morja jako Pan (Czohan) promienia (światła) Woli i Mocy Boga łączy religię i politykę (zarządzanie) w charakterze duchowego władcy. Jest to widoczne zarówno w misji Abrahama jak i Króla Arthura, Muhammada czy też imperatora (cesarza) Akbara. Funkcja Króla jest też funkcją Najwyższego Kapłana. Jest to droga znamionująca Nową Epokę, Złoty Wiek w którym polityką zajmują się Królowie Mędrcy, Kapłani. Postać Melchizedeka (Bryhaspati) jest bliska Aśramowi Morjah podobnie jak postać Mistrza Mahatma Gandhi!

25.
Głębsze spotkanie z Guru Morja przychodzi przez studiowanie świętych Ksiąg, myślenie Jego imienia, a w szczególności przez poddanie Woli Boga, jak to praktykuje się w treningu Saćinda, Subudh czy w ogniowej Agni Jodze. Ścieżka pokory poddania (pokory, wyrzeczenia) jest opiewana przez wszystkie uświęcone tradycje duchowe, jako ścieżka anihilacji fałszywego ego, który to proces pozbywania się iluzorycznego ego zwiemy z perska "fana", a w sanskrycie “laya”. Oto czym jest Iśvara-prani-dhana – podstawa duchowego treningu!

26. Guru Morja jest blisko związany z wieloma tradycjami ezoterycznymi na naszej planecie. Jest rozpoznawany jako Maha Guru - Wielki Nauczyciel w tradycji Laja Jogi. Jest rozpoznawany jako Khalif Akbar Bractwa Subudh, które kontynuuje tradycyjną Czystą Religię Abrahama tzw. Millat Ibrahim. Mistrz  Morja jest strażnikiem i źródłem objawienia nauk Agni Jogi, tak samo jak i współtwórcą Uniwersytetu Duchowego E.M. Prophetów. Tak czy owak jest to tylko cząstką ogromnej pracy Ducha Woli Dobra i Mocy Boga na tej planecie.

27. Fragmenty nauk, które tutaj zostały przedstawione są Klejnotami wybranymi z nauk Aśramu Morji dla Jego początkujących adeptów i służą kontemplacji. Ułożone są wedle zasad numerologii duchowej w 22 zbiory aforyzmów i ulubionych instrukcji, które otrzymują Jego początkujący Czela (Lanu, Śiszja) - czyli uczniowie - szczególnie studenci Abhawa Jogi. Tradycyjnie też praktykuje się Guru Jogę w świadomości Mistrza Morja. Wizualizujemy Guru z pomocą schronienia, potem powtarzamy Guru Mantrę ze słowami frazy "CZOHAN MORJAH", a następnie kontemplujemy duchowe połączenie z Morją, i składamy dziękczynienia. Niechaj zbiór nauk służy Pielgrzymom Ścieżki ku świątyni Dobrej Woli.

Moryam Śaranam Gaćczami!
HUM
Aforyzmy Guru Morja


1. ALEPH

Rzekł Morja :

1. Inicjacje dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrznych wtajemniczeń udziela sam Bóg i Pan, boski namiestnik naszej planety. Zewnętrznych przekazów inicjacji udziela guru (rabbi, murszid). Istność taka jest tą, która odczuwa bliskość i stopień wewnętrznego błogosławieństwa inicjacji, aby udzielić odpowiedniej zewnętrznej formy przekazu.

2. Wielce wskazaną i najlepszą ścieżką jest połączenie wewnętrznej i zewnętrznej inicjacji w jedną całość. Dobrze jest, gdy przekaz wewnętrzny i zewnętrzny stanowią harmonijną parę. Nie ma wewnętrznych wtajemniczeń bez święceń!

3. Wyższe inicjacje to wyższa odpowiedzialność w dharmie (prawie). Inaczej mówiąc - wyższa inicjacja to więcej pracy, więcej radośnie przyjmowanych obowiązków, większa odpowiedzialność przed Bogiem i Guru!

4. Gotowość do inicjacji określa wewnętrzne oddanie i głębokie dążenie (aspiracja). Szczerość poddania jest kluczem. Wierność Guru jest podstawą!

5. Inicjacje wewnętrzne i zewnętrzne są jak dwa skrzydła duszy, które wznoszą w górę - ku Duchowi. Dwa skrzydła razem czynią ptaka zdolnym do lotów.

6. Przewodnicy duchowi niech pozwolą Bogu wyznaczyć czas inicjacji. Niech będą odbiorczy w duszy aby poczuć właściwą chwilę i boskie terminy.

7. Ścieżka inicjacji jest ścieżką poszerzania umysłu - serca, ścieżką łaski i błogosławieństwa, ścieżką Oświecenia i Wyzwolenia, ścieżką Zbawienia.

8. Zaprawdę, nie ma innej drogi jak ścieżka Inicjacji - jeśli tylko chcemy prawdziwie i szczerze zwrócić się ku Bogu. Wskazuje to głębokie znaczenie nawrócenia z błędnych i fałszywych dróg światowych .

9. Boscy Kumarowie czasowo pełnią Najwyższą władzę zwierzchnią i duchową na naszej planecie. Bywa czas Brahmy, czas Wishnu (Chrystusa), czas Śiwy. Choć Triada jest w doskonałej równowadze, jest czas kiedy jeden z Wielkich Duchów jest najbardziej aktywny.

10. Myśl moje Imię jeśli chcesz zbliżyć się do Mnie. Człowiek bowiem przybliża się do tego o czym myśli, co mówi i do tego, co nosi w swym sercu. Zanurz się we Mnie - oto prawdziwe znaczenie chrztu.2. BETH

Rzekł Morja:

1.
Powiedz moim dzieciom Subudh/Saćindah (ścieżki duchowego oddania), aby często myślały o oddaniu i często myślały słowo: "Subudh". Zaprawdę jest to słowo mające moc ochronną, słowo, które osadza umysł w sercu, rozprasza wątpliwości i wszelkie ciemne strony i stany naszego własnego umysłu.

2.
Niech uczynią sobie duży symbol siedmiu kręgów i siedmiu promieni i niech rozmyślają i medytują nad tym obrazem Mojego zakonu, braterstwa i wspólnoty.

3. Bóg wydzielił z Siebie siedem kręgów i zaprawdę, tylko cztery zewnętrzne z nich można osiągnąć zewnętrznymi metodami.

4. Na siedem sposobów dusze spragnione połączenia z Duchem będą mogły powrócić do swego źródła. Duchowa Droga jest w istocie Ścieżką Siedmioraką!

5. Biała barwa symbolizuje czystość intencji, a błękitna oznacza niebiańską pobożność oraz oddanie jakie mają Moi posłańcy - aniołowie.

6. Znak siedmiu kręgów i siedmiu promieni jest tajemnym klejnotem Bractwa Czystości. Znak ten jest tarczą dla serca i umysłu. Przyjmijcie moje perły i nie dawajcie ich wieprzom, aby ich nie zbezcześciły.

7. Promień płynący prosto z góry jest Moim światłem bezpośredniego poddania, gdyż Wola jest Mocą, Potęgą i Głową zstępującego z góry anioła - ducha napełniającego materię.

8. Oddanie, które Mnie ofiarujesz jest jak zanurzenie czy chrzest w srebrzysto-błękitnych wodach płynących z niebiańskich wrót Życia i Mądrości.

9. Świadomość i Bycie mogą być dla Mych dzieci pomocą by poczuć mogły chrzest (zanurzenie) w błękitach niebiańskich wód Najwyższej Woli.

10. Tylko jeden jest Dobry, sam Bóg i Ojciec (Abba, Baba). Jam Jest Dobrą Wolą przeznaczoną dla ludzkości. Jam Jest na Tronie Niebios, Sługa Twój i Ojciec – Abraham.
3. GHIMEL

Rzekł Morja:

1.
Tajemne Moje imię możesz powtarzać o Ty, który słyszysz prawdziwie Mój głos. Zaprawdę, słuchający usłyszą, taka jest bowiem najświętsza obietnica.

2. Jakże potężna jest moc wymawiania imienia wielkiej w Duchu istności. Błogosławieństwo spoczywa na tym, który czując, myśląc i wymawiając koncentruje się na świętym imieniu.

3. Wibracja wymawianego imienia niech rozwibruje całe serce mówiącego. święte Moje imię jest dla tych, którzy niosą pomoc moim młodszym uczniom.

4. Uczeń (Czela) niech ciągle pamięta o poddaniu, o zanurzeniu w Mojej świadomości, o harmonizowaniu swej Woli z Moją Wolą, z Wolą najwyższą na tej planecie.

5. Zewnętrzny Przewodnik - Guru, mój Szejk czy Khalif jest moim posłańcem, jest skrzydłem Mojego Anioła. Czcijcie i szanujcie moich posłańców na Ziemi!

6. Istotnym kluczem jest wewnętrzna, całkowicie szczera zgoda na posłuszeństwo. Błogosławieni są cisi, błogosławieni są ci - pokornego serca.

7. Pokora rodzi się w łonie posłuszeństwa, które do dna (na wskroś) jest przeniknięte szczerością, uczciwością, prawością.

8.
Duch Boga wypełnia tę część ucznia, która szczerze pragnie. Powtarzanie mojego świętego Imienia poszerza miejsce dla Mocy Najwyższego Boga.

9. Imię jest dźwiękiem, imię jest wibracją (mantrą), imię jest znaczeniem. Kluczem do mnie jest Miłość, Odwaga, Ogień, Czucie i Otwarcie. Oto kolejne znaczenie liter imienia Morja.

10. Oto i serce pełne Mojego dźwięku zaprawdę jest mi bliskie. Wchodźcie śmiało w świadomość Mojej Istoty, bo zaprawdę w imieniu kryje się tajemnica wszelkiego spełnienia.
4. DALETH

Rzekł Morja:

1.
Powtórzcie za świętym Jego błogosławieństwo: "Pokój Wam". Oto tajemna formuła: "Assalam Alejkum". Oto składamy pokłon przed Wielkim Duchem Pokoju: "Om Śaanti Nam".

2. Zaprawdę, Moi uczniowie są tymi, którzy Czynią Pokój. Moc Boga jest tym co przynosi ukojenie znużonym w wędrówce sercom.

3. Spragniony ciszy niech odpocznie w mym sercu, pod płaszczem Ducha. Wola Najwyższa prowadzi prosto ku spełnieniu, ku realizacji boskości.

4. Można wybiec świadomością ku przyszłości, skoncentrować umysł na chwili spełnienia boskiego celu swego życia.

5. Pozdrówcie serca mówiąc: "Assalam Alejkum" (Pokój Tobie). Uczyńcie sobie nawzajem pokłon abyście mogli trwać w Moim Duchu.

6. Zaprawdę, pokój jest prawdziwym błogosławieństwem. Pokłon jest znakiem pokory przed boskością mieszkającą w świątyni każdego serca.

7. Głęboki oddech może przyprowadzić Ciebie Wędrowcze do potęgi spokoju i ukojenia. Pamiętaj Kto daje pierwsze tchnienie i wiedz dokąd odchodzi ostatni oddech.

8. Bóg tchnął w nozdrza człowieka i do Niego powraca ostatni oddech. Pomnij człowiecze na swego Stwórcę.

9. Wypowiedz świętą Wojnę. Błogosławiony kto w imię Dżihad (świętej Wojny) rozprasza resztki ciemności swojego ego światłem Woli Najwyższej Istoty.

10. Niech pierwszy z Siedmiu Duchów i pierwsze z Siedmiu świateł oświeca Twoją ścieżkę.5. He

 Rzekł Morja:

1.
Błogosławione są święte, lotosowe, płomienne stopy. Zaiste, ujrzyj więc okiem umysłu - Twojego Pana jako stojącego przed tobą.

2. Pokłoń sie Jego świętym stopom i Jego ognistemu sercu, a On podniesie Ciebie na wyżyny niebios. Oto tajemny sens duchowego oddania.

3. Wypełnij Twoją Dharmę (Prawo); wypełnij religię którą nosisz w swoim sercu; niech się dokona boski plan, święty obowiązek.

4.
Każdy obowiązek jest święty. Oddaj swoje życie twojemu Panu. Ten który z wewnątrz przemawia jest posłannikiem, głosem anioła wołającego na puszczy.

5. Ten który wewnątrz przemawia jest rzadkością pośród tego ludu. Powiedz dzieciom Subudh – Sacindah - "Ścieżki Oddania" aby stawały godnie i z poczuciem świętości przed Bogiem - swoim Panem.

6. Zaprawdę nie wiedzą jeszcze dzieci kim jest ich Ojciec i Pan. Pierwsze kroki w duchową praktykę (Latihan Keddżiwan) są jak dziecięca zabawa. Każda zabawa jednak ma reguły gry. Dlatego trzeba przestrzegać dyscypliny praktyk.

7.
Pamiętaj że teraz gra jest pomiędzy tobą a Bogiem. Czy uczciwie przestrzega się reguł tej gry? Bóg przenika serca i zna najlepiej nawet ukryte zamiary.

8. Wierni - (Muslim-ul-Talib) przenikają wnet zamiar Boga, wiernie postępując za Jego Duchowym Przewodnictwem.

9. Zaprawdę, błogosławiony kto ujrzał święte stopy Pana. Schyl głowę przed Swiętymi stopami Pana - nawet przed śladami Jego stóp.

10. Latihan jest świętą zabawą dla dzieci Najwznioślejszego Ojca Niebieskiego. Swięta sztuka u stóp Boga, która odkrywa ścieżkę dla powołanych, aby mogli zostać wybranymi Najwznioślejszego.6. WAU

Rzekł Morja :

1.
Ludzie, którzy wysoko cenią swoją wartość w pieniądzu, właściwie cenią tylko swoją próżność (próżną dumę).

2. Próżność stawia wysokie wymagania finansowe. Ludzie zaś o prawdziwym poczuciu własnej wartości po prostu robiąc wartościowe rzeczy - dobrze zarabiają.

3. Żądanie zapłaty jest czymś innym niż otrzymanie zapłaty. Próżni ludzi chcą mieć dużo pieniędzy, więcej od innych, wartościowi ludzie - po prostu je otrzymują kiedy są potrzebne.

4. Szczerość przyjmowania i szczerość dawania są udziałem Mędrców. Zaprawdę któż jest Mędrcem jeśli nie ten, którego Bóg hojnie obdarzył.

5. W Moim Bractwie Czystości Zakat (jałmużna) jest gromadzeniem skarbów na przyszłość. Jest to pożyczka dawana samemu Bogu.

6. Lekarstwem na próżność jest ćwiczenie pokory. Praktykowanie pokory zaczyna się od uległości i posłuszeństwa, od przyjmowania tego co przynosi życie bez jakiegokolwiek oporu.

7. Bóg Najwyższy sam jeden naucza. Zaprawdę, zawsze czyni to trzema drogami jednocześnie: poprzez twoje własne życie, poprzez twoje własne serce i poprzez twojego Nauczyciela – Mistrza i Przewodnika.

8.
Zaprawdę, mój Khalif (Guru) jest moim wysłannikiem. Słyszenie głosu serca jest oznaką duchowej dojrzałości. Poddanie życiu świadczy o roztropności.

9. Zaprawdę Jałmużna (Zakat/Dakszina) jest ćwiczeniem pokory na ścieżce życia, w odpowiedzi na głos serca i dla sprawy wszystkich Nauczycieli ludzkości.

10. Najpierwszą Jałmużną (Zakat) jest wspieranie Duchowego Bractwa, Murszida, Guru oraz wydatkowanie na wszystkie potrzeby Ducha. Prawdziwi uczniowie okazują się gdy przychodzi sprawa poddania w sferze finansowej.7. SAJIN

Rzekł Morja:

1.
Coż znaczą słowa: "Słuchajcie Głosu Waszego Pana!". Któż do Was mówi? Oto do Was dzieci Subudh przemawia sam Bóg, we własnej osobie.

2. W jaki sposób Bóg do Was mówi? On przemawia ustami waszego Khalifa. Bądźcie mu posłuszni. On mówi też ustami życia. Mówi ustami waszego serca. Bądźcie mu posłuszni. Oto źródło trzech największych, duchowych rozkoszy.

3. Posłuszeństwo jest cnotą prowadzącą do poddania, a ostatnim darem jest pokora. Zaprawdę, Pokora dana jest Łaską Najwyższego tym, którzy trwają w posłuszeństwie.

4. Znalezienie "złotego środka" harmonii w słuchaniu głosu Boga oznacza połączenie się z Wolą Boga. Najwyższy mówi Jednym Głosem. Człowiek słucha echa z kilku źródeł, ale wszyscy Posłańcy Boga uczą tej samej Nauki!

5. Człowiecze, podążaj za nauką (radą) Mądrości płynącą z ust moich Khalifów, bo Ja sam mieszkam w ich sercach i mówię ich ustami.

6. Nosząc w sercu mój święty symbol, a na ustach serca moje imię - zaprawdę będziesz mógł przybliżyć się do Mnie mój duchowy uczniu.

7. Gdziekolwiek powstaje Krąg Subudhu czy Saćindha Ćakram, Oaza Mojego Bractwa Czystości, tam wylewa się parę kropel wód życia z Mojej Duszy, aby pobudzić ludzkość do powrotu. Błogosławieni są Strażnicy Kręgu.

8. Rozpocznij już uczniu drogę powrotną, wszak czekam na Ciebie i nawołuję. Posłuszeństwo to pierwsze kroki dziecka ku dorosłości.

9. Dziecko posłuszne mądrym Rodzicom szybko samo nabywa Mądrości. Oddanie oznacza, że jesteś zawsze blisko przy Mnie i przy moich sprawach, tak sercem jak i służebnym czynem.

10. P/oddanie i posłuszeństwo to pierwsze stopnie powrotu, tak jak nieposłuszeństwo wobec Najświętszego (Boga i Mistrza) jest pierwszym stopniem Wielkiego Upadku.
8. CHETH

Rzekł Morja:

1.
Bliski jest mi ten, którego zamiar serca i czyn zgadzają się ze sobą. Cóż warta jest intencja bez pokrycia w czynie ? Cóż warty jest czyn pusty tj. bez szczerego zamiaru w sercu?
 
2. Wszyscy Ci, którzy przyszli i trwają przy Mnie prawdziwie są Moimi uczniami. Oni są uczniami Boga najprawdziwszymi.

3. Poddani (muslim, pranidhanis) wierni trwają w postanowieniu czystości. Moi wierni, oddani uczniowie (muslim) są zawsze przy Mnie w słowie, w sercu i czynie. Tylko jedno z tych trzech nie jest wiele warte.

4. Oddanie oznacza zgodę (zgodność i zgadzanie się), a zgoda to harmonijne działanie intencji serca, słowa i czynu. Niewiernych (pogan) łatwo poznać po ich czczych deklaracjach, które są pięknymi acz próżnymi słowami - bez pokrycia w czynie. Ci nie osiągną Łaski Boga (Asampradźniata).

5. Bóg (Iśwara) zapala Lampę Oświeconego Umysłu, Czystego Serca. Bóg przygotowuje jednakże swoje dzieci poprzez tych, którzy już osiągnęli w Nim swoją dojrzałość (rozkwit). Dlatego mówimy o odnajdywaniu Nauczyciela.

6. Słuchajże więc uczniu (czelo) słów Mędrców, Mistrzów, świętych i Proroków Boga Najwyższego. Przenikaj słowa Mądrości wypowiadane przez prorokujących w Królestwie Boga.

7. Niech życie największych proroków: Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i Muhammada będą przykładami dla uczniów Królestwa Boga. Czysta Religia (Millat Ibrahim) jest esencją religijności. Wypełniaj gorliwie każde wskazanie.

8. Bóg (Brahman, Allah) jest lekarzem i aptekarzem zarazem. Uczeń jako pacjent otrzymuje i zażywa lek - boski nektar - zgodnie z przepisem swojego Pana. Dlatego uważnie wypełniamy każdą instrukcję.

9. Wymawiaj godnie i z szacunkiem każde święte Imię. Jest ono wielką ochroną dla szczerego i wiernego ucznia. Wszystko może być osiągnięte mocą wibracji świętego Imienia.

10. Każdy z proroków/awatarów osiągnął błogosławioną świadomość Ducha Jedności, Nauczyciela i Przewodnika wszystkich wzniosłych dusz. Świadomość Chrystusa - Maitreji nawet dla Jezusa była tym jednym, jedynym Mistrzem i Panem który zbawia.9. TETH

Rzekł Morja:

1.
Trwajcie w świętym Imieniu. Noście w sercu Mój święty symbol (znak). Przeszedłszy wiele ścieżek, zbliża się człowiek do wrót Niebios. Kto pragnie żywej wody Ducha, niech przyjdzie i niech pije.

2. Kiedy się rodzisz najpierw powstają elementy ziemi, potem wody, a w końcu i ognia. Ostatnim jednak jest żywioł wiatru, który w chwili narodzin przychodzi jako twój oddech. Twoje ożywcze tchnienie jest kamieniem milowym ku duchowi, który w końcu w pełni uzyskuje władanie nad ciałem.

3. Kiedy umierasz Duch powraca do Boga. Potem odchodzą żywioły: oddech życia, element ognia (ciepło), wody (gdy zasychasz), a w końcu i ziemia (gdy obracasz się w proch).

4. Uczniowie, którzy są Moimi troskliwie przyjmują każdy święty oddech. Oddychaj czystym powietrzem i czystymi myślami. Wdychaj myśląc o Moim Imieniu , wydychaj myśląc o Moim Imieniu. Najczystszą myślą w oddechu jest oddychanie świętym imieniem swego guru.

5. Umysł pochłonięty świętym Imieniem staje się czysty i pusty (śunija). Wtedy moc Ducha może być prawdziwie odczuwalna. Uczeń staje się eterycznie subtelny, gdy na falach jego oddechu radośnie kołyszą się dźwięki Bożego Imienia.

6. Oddech, który przynosi ukojenie i wyciszenie wnika przez nos, a opuszcza ciało przez usta. Jest to oddech delikatnie obmywającego deszczu, oddech uświęcającego chrztu. Złe wpływy zostaną obmyte w tym uświęcającym oddechu wody życia.

7. Oddech, który ożywia, daje ciepło i siłę, wchodzi przez usta a wychodzi przez nos. Jest to oddech spalający wszelką chorobę, cierpienie, grzech i wszelką złą karmę. Wzniecony płomień ogrzewa serce i przygotowuje naczynie umysłu i serca dla Bożej Miłości (s. Preman).

8. Oddech, który daje wolność od problemów, cierpień i trosk oraz uwalnia od ziemskich przywiązań i egoizmu jest tym, który wchodzi i wychodzi przez usta. Jest to tchnienie wolności i jedności.

9. Pierwszy i ostatni oddech zawsze wchodzi i wychodzi przez nos. Daje on zdrowie, równowagę i harmonię z ziemskimi i niebiańskimi sprawami. Oddech świadczy o charakterze ludzkiego życia.

10. Niech uczeń ma szacunek dla Ziemi - dla swojej Matki i dla Nieba (eteru) - dla swego Ojca. Starożytni zawsze pozdrawiali Niebo i Ziemię czcząc w ten sposób swoich odwiecznych Prarodziców.
10. JOD

Rzekł Morja :

1.
Niech uczeń wie (zna) to, że moc duchowa (śaktipat) spływa na dzieci Subudhu prosto z góry jako fala najczystszego, kryształowego światła. Moc duchowej praktyki naszego Bractwa przychodzi prosto z centrum Niebios, spod drzewa życia i wszelkiego spełnienia (Triszula).
 
2. Duchowa praktyka jest Łaską i Błogosławieństwem, które płyną z góry, z niewidzialnych wymiarów Kosmosu, z wewnętrznego świata, który jest poza i ponad zasięgiem zmysłów fizycznego ciała. Niewola zmysłowego spostrzegania zamyka Bramy Raju.

3. Wiedzieć trzeba i czuć, że duchowa praktyka (latihan kedżiwan, saćinda) jest ćwiczeniem dla serca, a inicjacja odnosi się do ożywienia czy otwarcia serc. Odżywienie (otwarcie kwiatu lotosu) odnosi się do reakcji na światło ducha po przejściu przez ciemną, długą noc.

4. Otwarte (inicjowane, wtajemniczone) serce jest tolerancyjne, pogodne i zgodne, a także pełne sympatii i współczucia do wszystkich i do wszystkiego. Otwarte serce jest gotowe do poddania i posłuszeństwa. Tylko wtedy, gdy głowa jest w sercu uczeń jest prawdziwie przyłączony do Bractwa.

5. Ożywianie serca wzmaga jego ciepło. Dźwięk pieśni ogrzewa serce. Ten, który trwa w uwielbieniu Boga - śpiewa pieśni swojemu Panu i Władcy (Iśwara, Jahwe). Dźwięk pieśni serca jest prosty i szczery. Otwarte serce nie zna zawstydzenia.

6. Inicjacja w Bractwie Subudh (Saćinda) jest początkiem wznoszenia się w górę, ku Najwyższej świadomości. Dzieci Subudh! Niechaj wzrastają Wasze serca w pełnię światłości. Zaczątek Ducha zostaje dany do serca czujnie oczekującego Pielgrzyma Pana.

7. Powiedz Moim dzieciom, aby odważnie poszły za głosem serca. Umysł - Serce kieruje się intuicją (prathjaja), głębią pozaczasowego odczuwania. Naczynie (czara) serca niech będzie przepełniona miłosierdziem. Usta niech będą pełne świętego Imienia. Ręce niech pracują dobrymi uczynkami.

8. Wszystkie Moje dzieci, te które prawdziwie pragną duchowej siły życia, tego chleba i wina prosto z niebios - te pilnie dbają o dobro Moich spraw. Wspieram po stokroć tych, którzy podtrzymują płomień Moich Misji. Ochronię przed atakami ciemnych sił. Pielęgnuję każdą roślinkę Mojego Ogrodu.

9. Serce Subudhu ma siedem świętych świateł, jakby świeczników lub oliwnych lamp. Czysta Wiara Boga (Dzin-i-Illai) jest sercem objawionych religii: mozaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Siedem Kręgów Niebios przebywa wtajemniczony w świadomość Boga. Siedmiorakie poznanie zostaje objawione adeptowi, który posiadł Trzy Klejnoty: Wyciszenie, Intuicję i Posłuszeństwo (Samodyscyplinę).

10. Siedem duchowych promieni (świateł, kręgów) i siedem darów staje się udziałem moich Czystych (sufich), którzy przechodzą przez Trzy Wielkie Oczyszczenia. Oto Bramy do osiągnięcia Wielkiej Mocy Życia Jedynego: Czyste Serce, Czyste Usta, Czyste Ręce!
11. CAPH

Rzekł Morja :

1.
Błogosławieni są Ci, którzy pójdą do kraju Morja, na górę wysoką by złożyć ofiarę wzorem Abrahama. Tylko całkowicie oddani uczniowie zdolni są do wielkiej ofiary i samopoświęcenia. Poznać wielkość ucznia po wielkości wyrzeczenia i radości z ofiary.

2. Oto w kraju Morja spotkasz anioła swego i opiekuna, przyjaciela z przedwieczności. Syn twój zostanie złożony w ofierze, twoje ukochane dziecko umrze. Nie będzie więcej własnego ego.

3. Istota wyrzeczenia, ofiary, zawiera się w samooddaniu. Dla Wielkich Jaźni oddanie nie jest niczym wielkim, jest radosnym wyzbywaniem przeszkód na drodze do Odwiecznego Celu. Oddaj Panu swoje ciało - aby nim poruszał. Oddaj swoje potomstwo, oddaj nasienie życia, oddaj co masz najdroższego. Wiara oznacza pełnię zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

4. W pełni oddani otrzymują potomstwo jako swoje boskie dziedzictwo. Potomstwo to jest liczne jak gwiazdy nie nieboskłonie. W ten sposób wzrastają wielcy święci i Prorocy Boga.

5. Błogosławieństwo, które otrzymał Ojciec Abrahama spływa na tych, którzy całkowicie zawierzyli Bogu, swemu Panu. Nawet Jezus gorąco wzywał Imienia Ojca swego z Niebios - Abrahama. Przyłączenie do Bractwa jest przyłączeniem do wielkiej rodziny Niebieskiego Ojca, którego jesteśmy potomstwem jako nasienie Abrahama.

6. Potomstwo liczne jak gwiazdy niebios, liczne jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza jest duchowym potomstwem tego, który otrzymał moc błogosławieństwa i dostojność jego przekazywania. Jednostki rozumieją, że jesteśmy dziećmi Abrahama - Ojca Miłosiernego.

7. Im większa w Bogu Ojcu jest dusza, tym szerszy krąg jej wpływu i szerszy horyzont działania. Aby stać się sobą, swoją duszą, boską jaźnią, duchowym człowiekiem trzeba poświęcić wąską, ciasną i fanatyczną otoczkę egoizmu - syna buntu.

8.
Dorastaj w Bogu wzorem Ojca Twego Abrahama. Proś Abrahama o siłę, o o pomoc i o odwagę. Twój Ojciec jest Miłosierny. Korzeń Subudh, Saćindhah, korzeń oddania tkwi w ofierze Abrahama. Imię Abrahama jest świętym Imieniem (Ibrahim, Abba).

9.
Niech wiedzą dzieci Subudh, że Abraham jest Głową Bractwa Czystości, Najwyższym Kapłanem i patronem Rycerzy odzianych w zbroję z Czystego światła. Każdy Mój Szejkh dzierżący a dłoni Miecz Mądrości, Miecz Prawdy i Szczerości jest Moim Rycerzem Czystości. Jezus jest sługą i tchnieniem swego Ojca - Abrahama.

10. U wrót Raju stoją Ci, którzy dzierżą Miecz Mądrości. Anioł Pański będzie wołał do nich z Niebios. Niech mówią usłyszane skrycie słowa dzieciom Bractwa Czystości.12. LAMED

Rzekł Morja:

1.
Święte Imię Jahweh (Jahvah, Jahwe, Jahuwa) wymawiane było ustami Abrahama, Jezusa i Muhammada. Śpiewaj Panu (Iśwara) Jego święte Imię. Przywołuj całym sercem proroków Anioła Pańskiego.

2. Zaprawdę Jahweh jest Najwyższym osiągalnym dla zwykłej, ludzkiej świadomości. Pan Morja jest wykonawcą Dobrej Woli i Najwyższym Strażnikiem Diamentowej Czystości. Zaprawdę jest płomieniem Diamentowych Serc.

3. Kraj Morja, Paksala rozpoczyna się tam, gdzie pojawia się świadomość, oddanie, wierne posłuszeństwo, wyrzeczenie, wstrzemięźliwość, duchowa dyscyplina i radość samoofiarowania. Całkowite oddanie i wierne posłuszeństwo rozkazom Boga to obszar Kraju Morja. Jakże blisko wszedł Abraham by obcować z Bogiem.

4. Hindusi przez oddanie woli Boga zbliżyli się do Śiwy (Iśwary). Izraelici przez oddanie zbliżają sie do Jahweh. Chrześcijanie przez oddanie zbliżają się do Ojca swego - Abrahama - który jest w Niebiosach. Ktokolwiek jest blisko spotkał Pana Morję twarzą w twarz.

5. Ktokolwiek jest blisko Domu, odziedziczył błogosławieństwo Abrahama. Duszą przynależy do Jego potomstwa i rodzi z siebie Jego duchowe potomstwo. Taki już nie upada. Jest święty tak jak Pan jego świętym jest.

6. Pamiętaj(cie) słowa które objawił Pan (Iśwara, Jahweh) "Będziecie dla Mnie ludźmi świętymi bo Ja Jestem święty". Zaprawdę, czy Moje dzieci wiedzą czym jest świętość? Czy zechcą być świętymi, niewolnikami i służebnikami Boga.

7.
Królestwo Boga jest takim państwem (krajem), którego obywatele są ludźmi Bożymi, świętymi, Czystymi. Bóg jest Królem-Mędrcem. Jego poddani są Wolnymi niewolnikami. Wszyscy wspólnie pracują dla świętej sprawy, dla odwiecznego celu życia.

8. Przybliżając się do świętych - stajemy się świętymi. Kto z kim bowiem przestaje takim się staje. Poznać kim jesteś to, spojrzeć na to wśród kogo żyjesz. Najświętszy żyje w samotności, gdyż jest tylko sam Jeden. Obcuje z Moimi świętymi - sercem, słowem , myślą i czynem.

9. Niech dzieci Subudh radują się obecnością Moich Szejków i Khalifów. Stajemy się podobni do tych z którymi przebywamy lub to oni stają się podobni do nas. Szejkh musi posiadać moc zabierania ku niebiosom.

10. Królestwo Boga (Malikat Allah) rozwija obszar światła dla wszystkich szczerze pragnących pojednania ze swoim Panem i Władcą.13. MEM

Rzekł Morja:

1. Archanioł Gabriel jest Posłańcem Boga Ojca, wysłannikiem niebios. Jest On strażnikiem Księgi Przymierza (Objawienia) z której Mojżesz otrzymał przykazania. Każdy z proroków był uczniem Księgi Gabriela. Wszystkie Księgi od Mojżesza aż po Koran to fragmenty z (Zapieczętowanej) Księgi Bytu. Tylko Archanioł Gabriel może ją otworzyć i z niej pouczyć.

2. Niech Moi uczniowie z Duchowego Kręgu wznoszą się do świadomości Gabriela, strażnika Księgi Przymierza. Boskie Prawo (Dharma) będzie wypisane na tablicy ich serc i każdy będzie je znał.

3. Duchowy Krąg Bractwa Subudh (Ruhaniat Subudh), Moi szejkowie, niech czytają światło Księgi, słowa życia wiecznego. Oto jest jedyna święta Księga Przymierza danego po wszystkie czasy dla tych, którzy narodzili się powtórnie z Boga.

4. Matka Księga z boskim Prawem, z rytmami Natury spoczywa w dłoniach Archanioła Gabriela. Któż zapyta Bożego Posłańca co jest treścią Księgi? Zaprawdę, jest to Arka Mądrości.

5. Prawa Przymierza zapisane są od Wieków w Mojej Arce, w niebiańskiej świątyni, w świętym niebiańskim Jeruzalem, w oazie boskiego spokoju, w Domu Mądrości Archanioła Gabriela. Gabriel ujawnia sekrety, które Ojciec (Abraham) dozwala wyjawić.

6. Wymawiaj święte Imię - Gabriel. Wołaj Strażnika Mądrości Objawionej. Przenikaj sercem znaczenie Siedmiu Kręgów i Siedmiu Promieni. Jest to klucz przybliżający Objawienie.

7.
Archanioł Gabriel jest opiekunem najwyższego z promieni Bożych świateł. Gabriel objawia rzeczy skryte w świetle mocy i potęgi Dobrej Woli, w świetle duchowego oddania, służby i posłuszeństwa. Mędrców rozpoznaje się wedle pokornego serca.

8.
Gabriel mieszka w Twoim sercu jeśli tylko wzywasz Jego święte Imię. Aniołowie i Archaniołowie (Dewy i Mahadewy) przybliżają się tylko do tych, którzy zachowują czystość serca, umysłu i ciała. święte Imię Króla Mędrców przywołuje się całkowitą czystością, a Mądrość otrzymuje się przez próby pokornego oddania.

9. Poznawaj komnaty Miasta świętego Pokoju, gdzie spoczywa Arka z zapieczętowaną świętą Księgą. Objawiciel - Gabriel udzielił poznania wiedzy (gnozy, wedy) zarówno Noemu jak i Abrahamowi, Mojżeszowi, Jezusowi i Muhammadowi. Zaprawdę, Archaniołowie mają wielkie zadania do spełnienia.

10. Rozumny Mój student (czela), czytając zapisane przez proroków fragmenty Księgi pamięta zawsze o tym, że daleko jest ważniejszym aby słuchać uważnie Archanioła Gabriela, całą siłą swoich uszu i serca. Słuchanie jest daleko ważniejsze niż czytanie, a Duch Mój nauczy Cię wszystkiego14. NUN

Rzekł Morja:

1. Słuchaj Mojego Głosu w sekretnej (uświęconej) ciszy swojego wnętrza. Pytaj i czekaj na odpowiedź. Ucisz burzę umysłu i pozostań w stanie pustki (pustości, wypróżnienia; Śunja), a usłyszysz Mój cichy głos i zapiszesz szept Moich cichych słów, które brzmią jakoby echo.

2. Wymawiaj święte Imię Twojego Pana; niech ciągle rozbrzmiewa na twoich ustach. W cichości słuchaj zaś Jego (Iśwary, Jahweh) Głosu. Słuchaj Głosu i wypełniaj Wolę Tego, który Przemawia, a nie stawiaj mu oporu, nie zatwardzaj serca. Idź posłusznie za wołaniem.

3. Pozwól duszy być księżycem, który doskonale odbija światło odwiecznej, wiecznie świecącej lampy - Bożego Słońca. Ono to jest ogniem jaśniejącym w twoim sercu.

4. Księga może być odczytana, gdy światłość Mojego ducha w pełni rozświetla komnaty serca moich wiernych, którzy trwają przy Moim świętym imieniu. Ciągłe trwanie przy nauczycielu prawdziwie czyni uczniem.

5. Twój Bóg jest źródłem Pokoju. Pokój Abrahama jest największym błogosławieństwem. W ciszy słuchaj pochwalnej pieśni, która dociera do świętych siedmiu sfer. Dusza może być rozpoznana dzięki śpiewom pełnym tęsknoty i uwielbienia. Zaprawdę, tyś jest słuchającą Boskiego Głosu duszą trwającą w cichości.

6. Czcijcie Boga Ojca (Abrahama) i słuchajcie głosu Proroków. W Dniu Al-Gum (piątek), niech moi uczniowie młodsi i starsi zbierają się o zmierzchu na wspólną modlitwę. Niech wspominają Imię Pana, niech będzie uwielbiony Pan i Bóg Wasz.

7. Pamiętaj o piątku (Al-Gum`a) - o Dniu Zgromadzenia świętych ze szkoły Zakonu Morji. Niech zgromadzą się uczniowie ze wszystkich siedmiu obszarów niebios, z Królestwa Boga. Świątynia wewnętrznego kultu może przyjąć każdą liczbę wiernych.

8. Powiedzcie moim wiernym (muslim), że oni są pomocnikami Boga i Ojca swego (Abrahama). Tylko wierni Panu swemu mogą być Jego Pomocnikami. Dla was wierni - Bóg Ojciec uczyni światło, abyście szli w jasności.

9.
Bądźcie tym Duchowym Izraelem, sercem i świetlistym jądrem z semickiej rasy głównej. Bądźcie tymi, którzy nie tylko słuchają głosu Boga ale też tymi, którzy chętnie i posłusznie wykonują Jego Wolę. Takich czcicieli chce mieć Ojciec.

10. Wspierajcie się wzajemnie we wszystkich Kręgach Wtajemniczeń. Szukajcie towarzystwa moich asystentów. Pamiętajcie o wielkiej zasadzie Boskiego Porządku (Hierarchii): "Kto jest przeciw Moim wysłannikom jest przeciwko Mnie; kto jest przeciw Moim darom jest przeciwko Mnie; kto jest przeciw Moim naukom jest przeciw Mnie". Jakże łatwo jest stracić dostęp do stóp Wzniosłego, gdyż przeciwnicy nie mają dostępu.


15. SANAH

Rzekł Morja:

1. Moje dzieci Bractwa Czystości potrzebują ustrzec się przed wchłanianiem sił i energii, które nie działają dobrze i nie są przyjemne. Ci, którzy się oczyszczają niech pamiętają, że brud zostaje zmyty podczas kąpieli.

2. Zanieczyszczone energie giną też w płomieniach żywego ognia. Niech uczniowie Moi zapalają lampę oliwną lub inny naturalny ogień w miejscu swojej praktyki.

3. Niech miejsce przeznaczone do duchowej praktyki będzie czyste i pachnące, zapach świeżych kwiatów i kadzidła wraz z płomieniem ognia pozwalają utrzymać czystą energię w pomieszczeniu.

4. Obmyj ciało przed praktyką, chociaż twarz, uszy, ręce i stopy. Także po praktyce Mój uczeń może obmyć całe ciało, szczególnie gdy była mocno oczyszczająca.

5. Woda zabiera złą energię z powierzchni ciała. Ogień spala niedobre energie unoszące się w powietrzu. Zaprawdę palcie ogień w salach, gdzie wielbiony jest Najwyższy Bóg. On zawsze pojawiał się w płomieniach żywego ognia.

6.
Uczcie się jak żywioł wody i ognia mogą wam pomagać w dążeniu do Czystości. Brud zmyty w duchowej kąpieli zostaje wchłonięty przez żywioły. Pozostańcie czyści.

7. Uczcie się wypełniać zalecenia świętego. Wcielajcie w życie rady ze świętych Pism. Duch Rady jest przedsmakiem przed bramą świątyni Mądrości.

8. Pamiętajcie by w miejscu świętego Zgromadzenia nawet powietrze było czyste i świeże. Niech atmosfera miejsca praktyki będzie czysta, odświętna. Nie praktykuj w miejscu zatrutym ani w pomieszczeniu gdzie panuje zwyczajny zaduch.

9. Dbajcie o czystość, bo Subudh (Saćinda) jest przecież Czystością. Nie zostawiajcie śladów brudnych rąk. Niech cała atmosfera tchnie świeżością i czystością.

10. Niech twoje sumienie będzie czyste, gdy stajesz przed Bogiem, przed twoim Ojcem - Abrahamem. Czysta świątynia niech odzwierciedla Czyste Sumienie - świetlane przestworze diamentowego serca.16. AIN

Rzekł Morja:

1.
Niech Mój Wesir (wezyr) myśli zawsze o tych, którzy są prawdziwie szczerzy i oddani. Bóg, aby naprawić człowieka upadłego, potrzebuje tylko jednej rzeczy - całkowitego posłuszeństwa, całkowitego poddania Jego rozkazom.

2. Niech Moi Przewodnicy mają to na względzie, aby byli wolni od własnych punktów widzenia, od osobistej oceny i osądu. Łatwo wrócić do starego bagna. Trudno wyjść ponownie upadłym. Jeśli masz wątpliwości, przyjm punkt widzenia Szejka, a jeszcze lepiej Khalifa, który jest najdalej na ścieżkach Prawdy i Objawienia (Haqikat i Marefat).

3. Ciągle upewniaj się czy aby twój zamiar Mój wierny uczniu (Muslim-ul- Talib) jest zamiarem Najwyższego Boga, Dobrej Woli. Czy jest Wolą Twojego Boga każde Twoje słowo, dążenie, zamiar, czyn a także myśl?

4. Subudh pokazuje prostą Drogę korygowania krętych ludzkich ścieżek. Jak każda ścieżka, wymaga bezpośredniego Przewodnika, który umocnił się na Drodze, bowiem zbyt wielkie światło oślepia, potrzebne jest takie, które trochę rozjaśnia Mroki.

5. Niechaj twoje serce stanie się Drogą Czystą, Prostą i świętą. Niech po tej drodze przechadza się tylko to, co święte i czyste. Nic innego nie może mieć wstępu do twego serca.

6.
Zaprawdę, serce (anahata) jest źródłem życia i śmierci błogosławieństwa i przekleństwa. Usta pokazują prawdziwy obraz serca, także i oczy odzwierciedlają serce - w szczególności jego głębię. Bacz, aby w twym sercu pozostało tylko życie i błogosławieństwo, dobroć i sympatia.

7. Mój uczeń wytrwale trwa przy Mnie, strzegąc czystości myśli, słów i czynów. Mój uczeń wnika w ukryte intencje swego własnego serca by wykorzenić wszelki chwast i wszelką szkodliwą roślinę.

8.
Umysł jest jak pole żyzne, które ciągle trzeba orać. Zważ by dopełnić wiosennej orki, która niszczy wszelki chwast tak dobry jak i zły. Oto umysł gotowy do przyjęcia nowego ziarna. Oto umysł mojego poszukującego.

9.
Niechże Mój Talib (poszukiwacz, badacz) pamięta o całkowitej próżni umysłu. Niechże to będzie jakby świeżo zaorana gleba, która czeka by przyjąć świeże ziarno - słowo Boga.

10. Rezygnując z własnego zamiaru przygotowujesz glebę umysłu i serce do przyjęcia roślinki delikatnej i subtelnej zwanej Dobrą Wolą i Zamiarem Boga.17. PHE

Rzekł Morja:

1.
Radość (błogość) twego serca niech maluje się na twarzy. Prawdziwe ciepło rodzi się z subtelnej i tkliwej Radości - Błogości (Abhawa). Ludzie żyjący w bliskości Boga zawsze trwają w radości (ananda; błogostan). Zobacz jak naturalny, jak spontaniczny jest uśmiech dziecka.

2.
Radość usuwa depresję, żal, smutek i wszelki ból. Uśmiechnij się czule i subtelnie do swej duszy, do własnej Boskiej Natury. Uśmiechnij się czule do twego pana.

3.
Zaprawdę ludzie nie znający radości rżą rubasznie siejąc złowrogi zamęt, kiedy opowiada się grubiańskie dowcipy. Radość człowieka Bożego nie pochodzi z wyładowań agresji brzucha i jego trzęsących się wtedy mięśni. Radość duchowa jest subtelna, wypływa prosto z serca czyniąc twarz promienną, pełną tęsknej acz gorącej miłości do Pana.

4. W miarę uprawiania radości serca, twoja twarz zmieni swoje rysy, wargi mogą zaokrąglić się ku górze, oczy staną się błyszczące. Twarz będzie jaśnieć subtelnym promieniowaniem. To moc świętej Obecności Boga (Hu Allah) z tego serca popłynie przez Twoje oblicze.

5.
Głupcy śmieją się hałaśliwie jakby rżenie demonów. Taki śmiech nie oznacza ani radości, ani szczęśliwości. Jest to tylko uwolnienie pokładów złości, agresji i pychy ego.

6. Uśmiech mędrca i człowieka uduchowionego jest subtelny, ledwie zauważalny w gestach jego twarzy. Radość czuć raczej jako promienność niż słychać w formie rechotu trzęsącego się brzucha, który zawsze zdradza lęki i niepokoje.

7.
Radosne, błogie serce to subtelny, promieniujący uśmiech. Twarz promieniuje mocą Chwały Pańskiej (płomienia Iśwary). Jak powiedziano: "Jaśnieć będą ich oblicza pośród Mojej Obecności (Hum/ata)".

8.
Zaprawdę, radość serca uwalnia od problemów i trosk, uwalnia od depresji, smutku i złości. Radość serca wyraża się w szczerym i prawdziwym uśmiechu, nie zaś śmiechu. Radość jest pogodą ducha i oblicza.

9.
śmiech demonów (rakszasów, dżinów) jest hałaśliwy i złośliwy. Rechot nienawiści ujawnia złośliwą satysfakcję. Rubaszny śmieszek wskaże agresję.

10. Twarz nikczemnika jest pełna śmiechu w cudzym nieszczęściu, podczas gdy twarz świętego jest pełna pogodnego współczucia.18. TZAD

Rzekł Morja:

1.
Mów sercu: bądź pełne radości, wesel się obecnością twojego Pana, który zamieszkał w swym prawowitym domu - na Tronie w Sercu.

2. Mędrzec w swej subtelności i łagodności ledwie jest zauważalny. Czysty - jest jakby przeźroczystym i dlatego ledwie go widać na tle grubych wibracji tego świata.

3. Radość (błogość, abhawa) serca przemienia oblicze tego świata. To właśnie ogień w twoim sercu czyni je tyglem, w którym wytapiane jest złoto prawdy i szczerości.

4. Łagodny śmiech do każdej sytuacji i do każdej twarzy przyniesie szczęście nie tyko tobie ale i twoim bliźnim. Serce, które jest wolne jest naturalnie radosne. Serce pełne brudu, nieprawości jest ciągle zatroskane, chmurne i pesymistyczne.

5.
Radość jest kluczem powodzenia. Szczera radość z serca jest jakby źródłem życia. Jest radość studnią, źródłem, z którego wytryska nadzieja i czystość.

6. Prawdziwie duchowe Dary rozpoczynają się od radości. Uśmiech błogości płynący z serca odblokuje drogę dla klejnotów, które Bóg ma w darze dla swych dzieci.

7. Radość przedłuża życie, usuwa zmartwienie, które jest przyczyną starzenia się. Błogość trwałej radości usuwa przyczyny wszelkich chorób. Odczuj radość, szczęśliwość płynącą z głębokości serca Twojego Nauczyciela.

8. Wiedz uczniu (czela), że radosne serce wyleczy Cię, ze wszelkich dolegliwości krążenia i ze wszelkich chorób związanych z seksualnością. Zdrowe serce jest skarbem samym, w sobie. Nawet jelito cienkie będzie dobrze funkcjonować i poczujesz ciepły prąd w dole brzucha - moc siły życia, która usuwa wszelki niepokój.

9. Królestwo Boga (Mailkat Allah) jest królewską krainą wiecznej, nieustającej błogości i szczęśliwości. Jest to odwieczna ananda jogów i ryszich. Jest to odwieczna haira (ekstaza) sufich i proroków. Nikt kto jest pełen smutku i bólu nie ma wstępu do krainy niebiańskiego światła.

10. Twój ból jest skutkiem twoich błędnych działań. Tylko siebie możesz winić za swoje cierpienie i swój ból. Każda uraza i każdy żal jest błędem, który przyniesie Ci więcej cierpienia. Wesel się w Panu, trwaj w radości, aby kultywując szczęśliwość wejść do Królestwa Boga.19. COPH

Rzekł Morja:

1.
Poprzez otwarte (inicjowane) serce przepływa silny strumień radości. Ty, który weselisz się w Panu dzień i noc jesteś Jego prawdziwym wielbicielem. Wszystkie choroby umysły opuściły Cię. Jesteś szczęśliwy i bez szatańskich, ziemskich trosk.

2. Otwarte (inicjowane) serce jest lekkie i zdejmuje ciężary z twoich ramion. Ziewanie (wzdychanie) jest może najlepszym sposobem dla tych, którzy chcieliby osiągnąć Moją ścieżkę Szczęśliwości.

3. Niebiańscy Podróżnicy (jogini, sufi) wędrują po szlakach niezmierzonej radości i niezmierzonego szczęścia. Westchnienia pozwalają zostawić za sobą odmęty bagnistych stawów ludzkiej egzystencji.

4. Prawdziwe uwielbienie jest radością w Panu. Ci, więc sprawują uwielbienie z Moich uczniów, którzy czynią to radośnie. Radość dodaje otuchy, przydaje skrzydeł. Latihan (Saćindha) jest Oddaniem i uwielbieniem zarazem.

5. Spójrz na uśmiechnięte, szczęśliwe acz rozluźnione i skupione twarze świętych Boga. Poczuj serce choć jednej z tych wzniosłych Istności. Nie ma ani śladu po tysiącach ziemskich udręk. Wszystkie smutki i żale rozpłynęły się dawno pod wpływem radości serca obcującego z Bogiem.

6. Utrzymując radość, delikatny uśmiech i promienność pamiętaj, że pierwszym krokiem jest rozluźnienie mięśni twarzy. Wtedy widać prawdziwy obraz serca. Radość napiętej twarzy jest fałszywa.

7. Niech Moi Talib (badacze) kontemplują RADOŚĆ (Mudhita). Ekstaza szczęśliwości jest udziałem uczniów Królestwa Bożego (Malikat Allah, Dewaczan). Zaprawdę, uwielbiają Mnie prawdziwie, którzy trwają w słodyczy radości Mojego Imienia.

8. Radosny płomień w sercu natychmiast uwalnia od nałogów i napięć, przynosząc atmosferę (nastrój) wyciszenia. W głosie pojawia się subtelna nuta słodyczy, coś tak drogiego, tkliwego i ciepłego. Błogość jest właśnie płomieniem wolności.

9.
Tych wszystkich, którzy popadają w kłótnie i którzy trwają w nałogach upomnij: "Pierwszym darem Pana, pierwszą oznaką postępu jest Radość".

10. Otwarte (inicjowane) serca szczerze dążące do Boga, mogą być rozpoznane poprzez swoje posłuszeństwo i radosne oddanie wielkim sprawom i dziełom żyjących Nauczycieli. Skłonność do poddania jest oznaką wtajemniczenia.20. RESH

Rzekł Morja:

1.
Dbaj o wolność i swobodę twojego serca. Niech będzie lekkim i słonecznym. W istocie lekkość i świetlistość zdają się być jednym i tym samym.

2. Niech każde słowo twoje i każde twoje zdanie płynie prosto z serca. Odczuwaj serce kiedy otwierasz swoje usta. Rozpoczynaj zdanie od westchnienia, albowiem ono rozluźnia i napełnia głos słodyczą.

3.
Zaprawdę, westchnienie jest środkiem oczyszczającym serce. Przez westchnienie uwolnisz się od niestosownych i nierozważnych rzeczy, które tworzą się na powierzchni i wypływają ustami z twojego serca. Energia nieukierunkowana nie wyrządza zła i nie rozpala kręgu śmierci.

4. Stosując się do nauki o delikatnym westchnięciu, przestajesz obciążać serce negatywnymi energiami i emocjami. Twoja czystość staje się dzięki temu naturalnym stanem twojego życia.

5. Tylko czyste serce może poznać Boga. Tylko w przyozdobionej i wysprzątanej świątyni zechce zasiąść Pan, Twój Bóg na swoim tronie. Dlatego pewien Mędrzec mówił swoim uczniom aby nieustannie wzdychali do Boga. Zaprawdę, Aniołowi Boga są szczęśliwi.

6.
Z każdym westchnieniem tylko te piękne imiona: Rabbi, Allah i pełna ekstaza błogiej radości w sercu. Oto droga do Królestwa.

7. Wzdychaj też powtarzając święte Imiona takie jak Morja, Abraham czy Jezus. Proś twego Pana o wprowadzenie do krainy szczęśliwości. Jakże inni są ci, którzy postawili ten pierwszy krok ku Czystości i świętości.

8. Moi wierni (muslim), wszyscy Moi wierni muszą ustawicznie przestrzegać Radość. Na każdym miejscu kultywujcie szczęście z Waszych serc. Tak będziecie ludźmi Niebios na Ziemi.

9. Poddanie strumieniowi Dobrej Woli oznacza wzrost wiary i ufności, wzrost błogości i radości, wzrost mocy i siły życia. Uduchowieni czczą Dobro niezależnie od własnych osobistych celów. Połączenie z Wolą Najwyższego jest wejściem w świadomość Morji.

10. Poddanie żyjącemu Nauczycielowi jest testem naszej zdolności do oddania się Prorokowi. Poddanie się Prorokowi jest testem do oddania się Woli Boga. Rezygnacja z własnej woli jest wyzbyciem się egoizmu i przynosi Największą Radość.
21. SZIN

Rzekł Morja:

1.
Głośne powtarzanie świętych Słów i modlitw, Imion świętych i Imion Boga dodaje sercu ciepła, podsyca płomień tej lampy oliwnej, która ma moc rozjaśnić ciemności naszego serca i umysłu.

2. Ekstaza radości, która budzi się przez powtarzanie świętych Słów jest oznaką poprawności i postępu w praktykach duchowych. Ekstaza radości u Moich dzieci Subudh przychodzi ze szczerego oddania siebie Bogu.

3. Ufność do Boga oczyszcza kanały radości. Tylko Ci, którzy trwają w wiecznej szczęśliwości są prawdziwymi uzdrowicielami. Nieczyste serce rozprzestrzenia brud choroby i troski.

4. Rechot z brzucha jest oznaką krętactwa i nieszczerości. Jest to pycha ego, która się tak śmieje.

5. Bądźcie Moi Murid (czela, uczniowie) uważni w rozpoznawaniu tych, którzy są naprawdę szczęśliwi. Błogość radości (abhawa) jest też ekstazą błogosławieństwa. Jest to błogostan zaślubin z Bogiem.

6.
Duchowa radość trwa i nic nie może jej zakłócić. Nawet cierpienie najbliższych, ich choroba lub śmierć nie wyrywa z radości Boga.

7. Ci, którzy zachowują radość cały czas są wolni od trosk i smutku , wolni od lęku, żądzy, depresji i nałogów, Ci są już po drugiej stronie bram Królestwa Boga. Oto jak za życia przekroczyć bramy Raju.

8. Szczęśliwość Boga płynie z głębi duszy. Człowiek może to wspomóc w ten sposób że pozwala na to i nie przeszkadza w tym. Tak trwając w radości powiększy się koryto rzeki życia, aż ogarnie całą naszą istotę.

9. Dźwięk, którym wibruje promienność ekstazy, zabiera słuchające serca w pobliże słodyczy Rajskiego Ogrodu. Zaprawdę, Mój Khalif jest rozdawcą boskiego nektaru.

10. Drogowskazem do Krainy Wiecznej Ekstazy (Radości) są posłani przeze mnie przewodnicy dla ludzi. Słuchajcie ich i postępujcie za nimi z ufnością, abyście mogli bezpiecznie przebyć drogę pośród bagien i ciemności22. THAU

Rzekł Morja:

1.
Co w sercu to na twarzy. Radość i promienność są znamionami zapieczętowanych na dzień odkupienia. Oto owce, które już za życia weszły do Niebios.

2. Szczęśliwość (ananda) jest znakiem na czole, znamieniem na twarzy wybranych Boga. Zaprawdę niewolnicy Boga są szczęśliwi w nieograniczonej wolności.

3. Wielu jest powołanych do świętości, ale nie wielu jest - wybranych. Jego Królestwo stanowią wybrani, nie zaś powołani. Nikt nie może wejść do Raju bez wiedzy Wzniosłego Ojca. Dlatego Zwierzchnicy decydują o każdym ruchu na świętej Drodze.

4. Radość usuwa zasłony umysłu na obliczu duszy, aby oglądać mogła Boga. Ego jednak spala się całkowicie przed obliczem światła. Jest to powód dlaczego ludzie światowi tylko pozornie wyznają swoją religię.

5. Czyń lekkim swoje serce. Napełniaj je światłem czystości swojej duszy. Niech promienie Boskiego Słońca przenikną prawdziwie twoje serce. Pozwól sercu świecić, aby pełna była jego radość w promienności.

6. Niech Moi Szejkowie żarliwie proszą o Dar Radości. Moi Wierni (Muslim-ul- Talib) także niech dążą do Radości (błogostanu). Ziewanie jest oznaką, że sercu potrzeba więcej Radości.

7. Pusty, głupi śmiech, który trudno jest opanować to bunt nafsu (ego) przeciw duchowym mocom, które przychodzą od Boga. Jest on szczególnie niebezpieczny w sprawach tyczących nauk i praktyk. Dlatego lepiej milczeć, niż toczyć jałowe rozmowy w czasie świętych zgromadzeń (warsztatów i spotkań).

8. Wybrańcy Boga są stali w praktyce. Można na nich polegać. Tych szczerych Murid (Czela) można skierować na ścieżkę Szczęśliwości. Inni mogą nie zrozumieć świętych nauk. Nawet wśród powołanych jest wiele psów, które obszczekują to, co uświęcone.

9. Radujące się serce spontanicznie śpiewa uświęcające pieśni. Upojna Pieśń duchowa może być oznaką radości. Uduchowieni lubią chociaż nucić. Dlatego powiedziano, że jeśli w sercach tkwi zło, wtedy usta nie chcą śpiewać.

10. Serce wypełniające się radością rozpoczyna swój szczery wielbiący śpiew. Zaprawdę, wołam, dobrzy ludzie, czyli Ci, którzy mają dobre, czyste, nieskażone serca, uwielbiają śpiewać Panu pochwalne pieśni. Tak przejawia się Dobra Wola.

The Himalaya MasterKoniec części pierwszej
Jeśli podobał Ci się artykuł
dodaj do niego swój głos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykułów na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
CHIŃSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy TŁUMACZA
z języka polskiego na
HISZPAŃSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogłoszeń
 
   
 

© 2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów
zawartych na stronie bez zgody jej autorów jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsługuje TRANSMIT 3